Iba pre mobily

Only for mobiles

Táto aplikácia je určená výhradne pre použitie v mobilnom telefóne.

This app is intended for use on a mobile phone only.

Otvorte si ju prosím v internetovom prehliadači vášho telefónu.

Please open it in your phone's browser.

Funguje offline

Works offline

Otvorte si túto aplikáciu vo vašom mobilnom telefóne, ktorý si zoberiete so sebou na delegáciu, ešte "doma" na Slovensku.

Open this application on your mobile phone, which you take with you to the delegation, still at "home" in Slovakia.

Potom vám už bude fungovať aj bez internetu, v zahraničí aj v lietadle.

Then you will be able to operate without the Internet, abroad and on the plane.

China 2018

Podnikateľská misia na veľtrh
China – CEEC investment and Trade EXPO 2018 & 12. MVK medzi SR a ČĽR

6. - 13. jún 2018China 2018 China 2018
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

Upozornenie: Všetky informácie použité v tejto aplikácii boli čerpané zo zaslaných dokumentov dotknutých osôb a firiem alebo z verejne dostupných zdrojov. Aplikácia slúži pre vnútorné potreby organizátorov a účastníkov akcie a nie je verejne distribuovaná.

Viac: Informácia k spracúvaniu osobných údajov

ako používať túto aplikáciuhow to use this app

Členovia delegácieDelegation Members

Oficiálna Delegácia

Vojtech Ferencz
Ministerstvo Hospodárstva SR
Štátny tajomník


 • sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu. V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách. Skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladá vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov, dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.


Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava
SR
Michaela Vozárová
Ministerstvo Hospodárstva SR
Riaditeľka kancelárie Štátneho tajomníka MH SR


 • sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu. V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách. Skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladá vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov, dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.


Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava
SR
Radovan Urban Kocák
Ministerstvo Hospodárstva SR
Director General, Co-Chair of the JEC


 • sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu. V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách. Skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladá vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov, dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.


Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava
SR
Andrea Farkašová
Ministerstvo Hospodárstva SR
Director of Industrial Development Department


 • sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu. V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách. Skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladá vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov, dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.


Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava
SR
Boris Škoda
Ministerstvo Hospodárstva SR
Director of Investment Department


 • sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu. V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách. Skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladá vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov, dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.


Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava
SR
Dušan Novotný
Ministerstvo Hospodárstva SR
Secretary of the JEC


 • sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu. V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách. Skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladá vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov, dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.


Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava
SR
Iveta Šimončičová
Ministerstvo Hospodárstva SR
Director of Business Environment Department


 • sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu. V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách. Skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladá vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov, dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.


Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava
SR
Lucia Starečková
Ministerstvo Hospodárstva SR
Investment Department


 • sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu. V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách. Skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladá vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov, dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.


Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava
SR
Silvia Dušenková
Ministerstvo Hospodárstva SR
Industrial Development Department


 • sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu. V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách. Skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladá vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov, dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.


Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava
SR
Róbert Matzenauer
Ministerstvo Hospodárstva SR
Protocol Unit


 • sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu. V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách. Skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladá vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov, dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.


Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava
SR
Emília Budišová
Ministerstvo Hospodárstva SR
Centre for Economic Issues


 • sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch. Ministerstvo v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedá i za úlohy obrany a vytváranie podmienok na realizáciu požiadaviek zabezpečovania príprav na obranu a ochranu. V rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečuje aj úlohy súvisiace s dojednávaním medzinárodných zmlúv, s rozvojom medzištátnych stykov a medzinárodnej spolupráce vrátane úloh, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z medzinárodných zmlúv, ako aj z jej členstva v medzinárodných organizáciách. Skúma problematiku vo veciach, ktoré sú v jeho pôsobnosti, analyzuje dosahované výsledky a robí opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúva koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladá vláde Slovenskej republiky. Stará sa o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do jeho pôsobnosti, pripravuje návrhy zákonov a iných všeobecných záväzných právnych predpisov, dbá o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.


Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava
SR
Radovan Majerský
Ministerstvo financií SR
Generálny riaditeľ Sekcie rozpočtovej politiky


 • sk

„Ministerstvo financií Slovenskej republiky stráži verejné financie a snaží sa o dobrý finančný stav a prosperitu Slovenska“.

Hlavným úsilím vedenia ministerstva je zabezpečiť súlad príjmov a výdavkov verejnej správy s makroekonomickými a strategickými cieľmi politík vlády, sledovanie ich efektívneho využitia, fiškálna konsolidácia a dlhodobá udržateľnosť verejných financií v rámci eurozóny, dodržiavanie pravidiel pri nakladaní s verejnými zdrojmi, účinná implementácia finančných nástrojov EÚ a inej zahraničnej pomoci pri dodržiavaní zásad správneho finančného riadenia, rozvoj informatizácie spoločnosti, zníženie daňového zaťaženia nízko a stredne príjmových skupín, zníženie daňových a colných únikov a potláčanie šedej ekonomiky. Ďalší rozvoj štrukturálnych reforiem podporí ekonomický rast, dlhodobú konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky s cieľom priblíženia životnej úrovne obyvateľov SR európskemu priemeru.


Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 Bratislava
SR
Andrea Holíková
Ministerstvo financií SR
Riaditeľka odboru špecifických operácií štátu MF SR


 • sk

„Ministerstvo financií Slovenskej republiky stráži verejné financie a snaží sa o dobrý finančný stav a prosperitu Slovenska“.

Hlavným úsilím vedenia ministerstva je zabezpečiť súlad príjmov a výdavkov verejnej správy s makroekonomickými a strategickými cieľmi politík vlády, sledovanie ich efektívneho využitia, fiškálna konsolidácia a dlhodobá udržateľnosť verejných financií v rámci eurozóny, dodržiavanie pravidiel pri nakladaní s verejnými zdrojmi, účinná implementácia finančných nástrojov EÚ a inej zahraničnej pomoci pri dodržiavaní zásad správneho finančného riadenia, rozvoj informatizácie spoločnosti, zníženie daňového zaťaženia nízko a stredne príjmových skupín, zníženie daňových a colných únikov a potláčanie šedej ekonomiky. Ďalší rozvoj štrukturálnych reforiem podporí ekonomický rast, dlhodobú konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky s cieľom priblíženia životnej úrovne obyvateľov SR európskemu priemeru.


Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 Bratislava
SR
Viktor Veselovský
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Riaditeľ odboru projektov železničnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy a integrovanej dopravy (sekcia riadenia projektov)


 • sk

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je štátny orgán ústrednej správy, ktorý zodpovedá za oblasti dopravy na dráhach, cestnej dopravy, pozemných komunikáciach, vnútrozemskej plavby, ale aj za oblasti civilného letectva, poštových služieb, elektronických komunikácií, verejných prác, stavebného poriadku a územného plánovania. Pod ministerstvo patrí aj Štátny dopravný úrad, poštové služby, regionálny rozvoj, cestovný ruch, veda a výskum a samozrejme výstavba.


Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava
SR
Ing. Peter Hrapko
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Vedúci oddelenia projektov integrovanej dopravy a predseda pracovnej skupiny pri MDV SR k napĺňaniu Memoranda o porozumení SR – ČĽR pre podporu hodvábnej cesty (sekcia riadenia projektov)


 • sk

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je štátny orgán ústrednej správy, ktorý zodpovedá za oblasti dopravy na dráhach, cestnej dopravy, pozemných komunikáciach, vnútrozemskej plavby, ale aj za oblasti civilného letectva, poštových služieb, elektronických komunikácií, verejných prác, stavebného poriadku a územného plánovania. Pod ministerstvo patrí aj Štátny dopravný úrad, poštové služby, regionálny rozvoj, cestovný ruch, veda a výskum a samozrejme výstavba.


Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava
SR
Martin Vozár
ZSSK CARGO a.s.
Generálny riaditeľ


 • sk

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Spoločnosť je jednou z dvoch novozaložených nástupníckych spoločností, ktoré vznikli 1. januára 2005 rozdelením pôvodného operátora v osobnej a nákladnej železničnej doprave – Železničnej spoločnosti, a.s. Svojou činnosťou nadväzuje na 170-ročnú históriu železníc na Slovensku. Jej zakladateľom a stopercentným akcionárom je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Poslanie

Poslaním spoločnosti je poskytovať spoľahlivé, bezpečné, ekologické a cenovo prijateľné služby železničnej nákladnej prepravy orientované na potreby a požiadavky zákazníkov. Okrem doplnkových služieb priamo súvisiacich s realizáciou nákladnej a kombinovanej dopravy spoločnosť ako svoj druhý hlavný produkt poskytuje služby súvisiace s prenájmom koľajových vozidiel, ich údržbou a opravami.

Vízia spoločnosti

Našou víziou je byť dynamickou, modernou a uznávanou dopravnou spoločnosťou so stabilným podielom na prepravnom trhu. Rozvoj našej spoločnosti je orientovaný na dlhodobú finančnú stabilitu, zachovanie súčasného podielu v doprave v ekonomickom prostredí trhovej ekonomiky Slovenskej republiky a Európskej únie, konkurencieschopnosť na vnútornom a medzinárodnom trhu a zabezpečenie trvalého zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zlepšovania výkonnosti.


Drieňová 24
820 09 Bratislava
SR
Veronika Hagarová
ZSSK CARGO a.s.
Vedúca oddelenia intermodálnej prepravy a automotive


 • sk

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.

Spoločnosť je jednou z dvoch novozaložených nástupníckych spoločností, ktoré vznikli 1. januára 2005 rozdelením pôvodného operátora v osobnej a nákladnej železničnej doprave – Železničnej spoločnosti, a.s. Svojou činnosťou nadväzuje na 170-ročnú históriu železníc na Slovensku. Jej zakladateľom a stopercentným akcionárom je Slovenská republika, v mene ktorej koná Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Poslanie

Poslaním spoločnosti je poskytovať spoľahlivé, bezpečné, ekologické a cenovo prijateľné služby železničnej nákladnej prepravy orientované na potreby a požiadavky zákazníkov. Okrem doplnkových služieb priamo súvisiacich s realizáciou nákladnej a kombinovanej dopravy spoločnosť ako svoj druhý hlavný produkt poskytuje služby súvisiace s prenájmom koľajových vozidiel, ich údržbou a opravami.

Vízia spoločnosti

Našou víziou je byť dynamickou, modernou a uznávanou dopravnou spoločnosťou so stabilným podielom na prepravnom trhu. Rozvoj našej spoločnosti je orientovaný na dlhodobú finančnú stabilitu, zachovanie súčasného podielu v doprave v ekonomickom prostredí trhovej ekonomiky Slovenskej republiky a Európskej únie, konkurencieschopnosť na vnútornom a medzinárodnom trhu a zabezpečenie trvalého zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zlepšovania výkonnosti.


Drieňová 24
820 09 Bratislava
SR
Jozef Bíreš
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR


 • sk

Ministerstvo pôdohospodárstva SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy, závlahové systémy a odvodňovacie systémy, veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor, rastlinolekársku starostlivosť, plemenársky dozor, rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu, poľovníctvo, potravinárstvo a potravinový dozor.


Dobrovičova 12
811 09 Bratislava
SR
Milan Pakši
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MVK v Pekingu


 • sk

Ministerstvo pôdohospodárstva SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy, závlahové systémy a odvodňovacie systémy, veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor, rastlinolekársku starostlivosť, plemenársky dozor, rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu, poľovníctvo, potravinárstvo a potravinový dozor.


Dobrovičova 12
811 09 Bratislava
SR
Zuzana Čižmárová
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


 • sk

Ministerstvo pôdohospodárstva SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy, závlahové systémy a odvodňovacie systémy, veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor, rastlinolekársku starostlivosť, plemenársky dozor, rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu, poľovníctvo, potravinárstvo a potravinový dozor.


Dobrovičova 12
811 09 Bratislava
SR
Nina Chebeňová
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR


 • sk

Ministerstvo pôdohospodárstva SR je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy, závlahové systémy a odvodňovacie systémy, veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor, rastlinolekársku starostlivosť, plemenársky dozor, rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu, poľovníctvo, potravinárstvo a potravinový dozor.


Dobrovičova 12
811 09 Bratislava
SR
Natália Antošová
Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO š.p.
Námestníčka pre ekonomiku a zahraničné vzťahy


 • sk
 • en

V súčasnosti nesie výstavisko názov agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik a patrí medzi najvýznamnejšie veľtrhové a výstavnícke spoločnosti v SR a jeho význam potvrdzuje viac ako 40 rokov tradičných ale aj inovatívnych, no hlavne jedinečných podujatí.

Poslaním podniku v oblasti výstavníctva je podporovať komunikáciu medzi spoločnosťami i podnikateľmi, s existujúcimi, a tiež potenciálnymi zákazníkmi na národnej aj medzinárodnej úrovni. Ďalej to je aj snaha rozvíjať obchod a medzinárodnú ekonomickú i vedecko-technickú spoluprácu, organizovaním veľtrhov a výstav vo vlastnom areáli, ako aj národných expozícií SR v zahraničí. Výstavná činnosť je hlavne o vytváraní komunikačných príležitostí pre odbornú a laickú verejnosť, o poskytovaní priestorov na zábavu, kultúrne i spoločenské podujatia. Súčasťou podniku sú Slovenské poľnohospodárske múzeum a výstavné políčka. Expozície múzea sa rozprestierajú na ploche cca 8 900 m2, okrem výstavných priestorov je súčasťou múzea aj skanzen, Nitrianska poľná železnica a knižnica. Celková plocha areálu múzea dnes zaberá rozlohu viac ako 30 hektárov. Poslaním v oblasti múzejníctva je skúmať na základe existujúceho zbierkového fondu historický vývoj poľnohospodárstva a sprostredkovávať informácie o ňom verejnosti, udržiavať existujúcu a vytvárať novú exponátovú i poznatkovú bázu.

Podnik má dlhodobú vysokú reputáciu v národných i medzinárodných obchodných kruhoch. Je členom Stredoeurópskej výstavníckej aliancie CEFA a Európskej federácie výrobcov drevospracujúcich strojov Eumabois a ďalších.

The organization was founded in 1974 and nowadays it is one of the most prestigious fair organizations in Slovakia. Regarding the total rented-out area, its market share in Slovakia is more than 40%. From the beginning of 2008, the organization changed its legal status from an allowance organization into a government enterprise. The mission of the organization is to support communication between the businesses on a national and international level and to support trade and economic cooperation.


Výstavná 4
949 01 Nitra
Slovenská republika
Milan Chrenko
Ministerstvo životného prostredia SR
Generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov MŽP SR


 • sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva s výnimkou akvakultúry a morského rybolovu, ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme, ekologických aspektov územného plánovania, odpadového hospodárstva, posudzovania vplyvov na životné prostredie, zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu, geologického výskumu a prieskumu, ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, geneticky modifikovaných organizmov.


Námestie Ľudovíta Štúra 35/1
812 35 Bratislava
SR
Vladimír Novák
Ministerstvo životného prostredia SR
Generálny riaditeľ sekcie vôd MŽP SR


 • sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane ochrany prírody a krajiny, vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva s výnimkou akvakultúry a morského rybolovu, ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme, ekologických aspektov územného plánovania, odpadového hospodárstva, posudzovania vplyvov na životné prostredie, zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu, geologického výskumu a prieskumu, ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, geneticky modifikovaných organizmov.


Námestie Ľudovíta Štúra 35/1
812 35 Bratislava
SR
Michal Kozáčik
EXIMBANKA SR
Deputy CEO and Member of the Bank Board


 • sk

EXIMBANKA SR bola zriadená zákonom č. 80/1997 Z. z. o Exportno - importnej banke Slovenskej republiky, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 1997. Exportno-importná banka Slovenskej republiky ako právnická osoba bola zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 22. júla 1997 a používa skrátený názov obchodného mena EXIMBANKA SR. Sídli v Bratislave a ako špecializovaná finančná inštitúcia spája v sebe bankové a poisťovacie činnosti s cieľom podpory exportu.

EXIMBANKA SR sa pri svojich činnostiach správa zodpovedne voči svojim klientom, zamestnancom, ako aj okoliu, v ktorom pôsobí. Rešpektuje a berie do úvahy potreby všetkých svojich partnerov. Tými sú nie len samotní klienti, ale aj dodávatelia, obchodné komory, zväzy, ministerstvá, rôzne finančné inštitúcie a v neposlednom rade aj jej zamestnanci. EXIMBANKA SR realizuje svoje činnosti transparentne a dodržiava etické princípy. Pri svojich činnostiach presadzuje zodpovedný prístup pre trvalo udržateľný rozvoj a zohľadňuje vplyv vývozných aktivít na životné prostredie, ľudské práva a sociálnu spravodlivosť.


Grösslingova 1
813 50 Bratislava 1
SR
Pavol Siman
Slovenská akadémia vied (SAV)
Podpredseda SAV pre 1. OV SAV


 • sk

Slovenská akadémia vied je národná inštitúcia, ktorá realizuje vedecký výskum v Slovenskej republike ako samosprávna výskumná inštitúcia neuniverzitného typu financovaná primárne z verejných zdrojov. Takýto typ vedeckého výskumu u nás má nielen svoju tradíciu, ale aj opodstatnenie vo vysokej systematičnosti a koncentrovanosti, vďaka ktorým sa napája na svetové trendy vývoja ľudského poznania. Perspektívy takéhoto výskumu sú založené na výsledkoch, kvalitatívne porovnateľných s medzinárodným výskumom.

Slovenská akadémia vied je samosprávna vedecká ustanovizeň zriadená zákonom, s cieľom vykonávať primárne základný výskum v prírodných, technických, lekárskych, spoločenských a humanitných vedách v oblastiach, ktoré sú inovatívne, náročné na personálnu alebo výskumnú infraštruktúru, rozvíjať inovatívne technológie a diagnostiku. Jej základným poslaním je zvyšovať úroveň poznania pre rozvoj Slovenskej republiky a jej obyvateľov. Hodnotovo akadémia stojí na princípoch nezávislého vedeckého skúmania a politickej nestraníckosti, kritického myslenia a excelentného poznania, vysokej odbornosti a špecializácie, efektívnej súťaživosti a interdisciplinárnej kooperácie.

Slovenská akadémia vied svojou činnosťou nadväzuje na historické tradície učených a vedeckých spoločností na Slovensku počnúc projektmi M. Bela (1735), A. Kmeťa (1892), cez aktivity vedeckých odborov Matice slovenskej (1863) až po prvú inštitucionalizáciu vedeckého výskumu v podobe Slovenskej akadémie vied a umení (1942). Od svojho založenia (1953) akadémia pôsobila najprv samostatne, neskôr v kontexte Československej akadémie vied (1960-1992). V ostatných desaťročiach (od 1989) prechádza postupnou modernizáciou a transformáciou v oblasti organizácie i celkového zamerania výskumu.

Okrem úmerného podielu na rozvoji poznania v rámci medzinárodnej deľby vedeckej práce napĺňa akadémia svoje spoločenské poslanie aj prostredníctvom vývoja progresívnych technológií, patentov, inovácií, expertíz a transferu poznatkov do mnohých oblastí praxe. Akadémia má vybudovanú výskumnú infraštruktúru na úrovni medzinárodných požiadaviek. Jej pracovníci predstavujú jedinečné a nenahraditeľné intelektuálne bohatstvo krajiny koncentrované v špičkových vedeckých osobnostiach a tímoch. Bez ich príspevku nie je možné rozvíjať ani našu národnú a kultúrnu identitu. SAV predstavuje obrovský potenciál ekonomického, technologického, sociálneho a bezpečnostného rozvoja Slovenska. V záujme toho akadémia realizuje spoluprácu s neakademickými subjektmi vo verejnej i súkromnej sfére a poskytuje im vedecké informácie na riešenie problémov a úloh rozvoja.

Slovenská akadémia vied v mnohých smeroch spolupracuje s univerzitným vedeckým výskumom a podieľa sa na ňom. Jej podiel je rovnako nezastupiteľný vo výučbe študentov na vysokých školách, najmä vedeckej príprave doktorandov a expertov mnohých kľúčových či vysokošpecializovaných (raritných) odborov, aké na univerzitách nemajú zastúpenie.

Akadémia rozvíja svoj výskum prostredníctvom vlastných vedeckých organizácií, ktoré sú štandardne zapojené do národných a medzinárodných projektov na báze grantov. V rámci nich sa v súčasnosti realizuje výskum zameraný na aktuálne globálne výzvy (napr. klimatická zmena, obnova a udržanie kvality vôd, pôdy a ovzdušia, riadenie environmentálnych rizík, ochrana biodiverzity, biotechnológie a zdravie obyvateľstva), na spoločenské výzvy (napr. rastúce nerovnosti a problém spoločenskej solidarity, sociálne vylúčenie a marginalizácia, starnutie a migrácia obyvateľov, bezpečnosť), na zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva (Slovenský národný korpus, Slovník súčasného slovenského jazyka, Knižnica slovenskej literatúry, Encyklopédia Beliana), ako aj na komplexný regionálny výskum. Akadémia tiež zabezpečuje systematický výskum štátotvorných prvkov Slovenskej republiky (jej sociálny, ekonomický, právny a vzdelávací systém) v kritickej konfrontácii s globálnymi trendmi vývoja, k čomu buduje unikátne dokumentačné a archívne zdroje.


Štefánikova 49
814 38 Bratislava
SR
Martin Kabáč
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Referát Ázie, Odbor riadenia ekonomickej diplomacie 2


 • sk

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (SR) je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy SR k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí zabezpečuje:

 • ochranu práv a záujmov SR a jej občanov v zahraničí;
 • riadenie zastupiteľských úradov SR;
 • styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v SR a v zahraničí;
 • hospodárenie a nakladanie s majetkom SR v zahraničí;
 • koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania a vykonávania medzinárodných zmlúv;
 • kultúrnu prezentáciu SR v zahraničí.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa podieľa na tvorbe jednotnej štátnej zahraničnej politiky, uskutočňuje túto politiku, vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plní ďalšie úlohy ustanovené v ústavných zákonoch, zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.


Hlboká cesta č.2
833 36 Bratislava
SR
Juraj Lovásik
Úrad verejného zdravotníctva SR
Zástupca hlavného hygienika SR a generálneho tajomníka služobného úradu, vedúci sekcie financovania, rozpočtu a prevádzky, vedúci odboru ekonomiky a prevádzky


 • sk

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je rozpočtová organizácia štátu s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva zdravotníctva.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný hygienik Slovenskej republiky. Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky vedúci služobného úradu ministerstva.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky je nadriadeným služobným úradom regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Úrad odborne a metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v Slovenskej republike. Podrobnejšie kompetencie a pôsobnosť úradu na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia ustanovuje § 5 zákona č.355/2007 Z.z.


Trnavská cesta 52
P.O.Box 45
826 45 Bratislava 29
SR

Delegácia NRSR a municipálna

Andrej Hrnčiar
Mesto MARTIN
Primátor mesta Martin a podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky


 • sk
 • en

Ak by ste navštívili Martin pred 300 rokmi, našli by ste malú dedinku podobnú iným na Slovensku. Dnes Vás však privíta moderné a dynamické mesto hrdé predovšetkým na svoju kultúru a miesto v slovenskej histórii. Martin, deviate najväčšie mesto na Slovensku, je metropolou Slovenska, ktorá sa nachádza vo výnimočnom prostredí uprostred Veľkej a Malej Fatry. Počas posledných pár rokoch sa v meste udialo množstvo významných zmien, vďaka ktorým jeho návštevu určite neoľutujete. Takže, aký je Martin?

Mako moderný

Martin je jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich miest na Slovensku, čo sa prejavuje aj v jeho architektúre. V strede centra mesta nájdete modernú sklenenú budovu pod názvom Milénium. Táto budova spája staré historické námestie mesta s novým a je symbolickým pripomenutím miléniového roku 2000. Mesto sa tiež dynamicky rozvíja aj v iných smeroch – všetky podrobné informácie nájdete na našej web stránke, v špecializovanom informačnom mieste pre turistov alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorá Vás privedie k reštauráciám, parkoviskám a iným zaujímavým miestam.

A ako aktívny

Martin je športové mesto! Bicyklujeme, beháme, zabávame sa. Len minulý rok sme zorganizovali viac ako sedem veľkých akcií zameraných na cyklistiku, ktoré prispeli k ochrane nášho životného prostredia a takisto pomohli k zlepšeniu fyzickej kondície všetkých účastníkov. Okrem toho sa v uliciach nášho mesta konal pol maratón a takisto Food festival. Naše výročia sme oslávili tradičnými trhmi, kde ste mohli kúpiť tie najlepšie lokálne produkty a ešte mnoho iného.

R ako racionálny

Od roku 2008 je Martin považovaný za lídra v oblasti transparentnosti vo verejnej správe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Naše snahy ocenila aj Organizácia Spojených národov, ktorá náš projekt Transparentné mesto ohodnotila v roku 2011 ako najlepší v kategórii “Prevencia a boj s korupciou vo verejnej službe” v regióne Európa a Severná Amerika. Aj v tomto ohľade sa neustále snažíme zlepšovať a podporovať transparentnosť na všetkých úrovniach riadenia.

T ako tradičný

Pred 20 rokmi mesto Martin dostalo výnimočný status v rámci Slovenska – Centrum národnej kultúry Slovákov žijúcich doma i v zahraničí. Toto postavenie si Martin zaslúžil nielen kvôli svojej významnej úlohe, ktorú zohral v slovenskej histórii s množstvom udalostí národného významu, ktoré sa odohrávali práve u nás, ale takisto sa môže pochváliť množstvom poetov, politikov, spisovateľov a iných významných osobností, ktorí ho považovali za svoje rodisko.

I ako internacionálny

Martin sa za posledné roky stal naozaj internacionálny. Jesseniova lekárska fakulta, ktorá patrí k Univerzite Komenského v Bratislave, ponúka študijné programy v angličtine pre zahraničných študentov a mesto ako také tiež láka zahraničných návštevníkov. Dnes evidujeme viac ako 1000 cudzincov, ktorí majú v Martine trvalý pobyt a ich počet každým rokom narastá.

N ako nezabudnuteľný

Keď prídete na Slovensko, návšteva Martina je nevyhnutnosťou. Obkolesený nádhernou prírodou, plný zaujímavých ľudí a miest ponúka množstvo príležitostí, aby ste si svoj pobyt užili. Či už ste aktívny typ alebo niekto, kto dáva prednosť pokojnejšej atmosfére, nájdete si tu niečo pre seba.

If you had visited Martin three hundred years ago, you would have found a small village similar to most in Slovakia. Today we will welcome you in a truly modern and dynamic town that is mostly proud of its culture and position in the Slovak history. Martin, the 9th biggest town in Slovakia, is a metropolis of the Turiec Region and is surrounded by beautiful mountains of Veľká and Malá Fatra. In the last few years the town has undergone many significant changes that make it a perfect place to visit. So, what is Martin like?

M for modern

Martin is one of the fastest developing towns in Slovakia which is also illustrated by its architecture. In the middle of the town centre you can find a modern glass building called Millennium. This building joins the old, historical town square with the new one and serves as the commemoration of the millennial year of 2000. The city also evolves dynamically in many other ways – all the necessary information you can find on its website, in a specialized information place for visitors or by means of a simple mobile application that also directs you to restaurants, parking lots or other places of interest.

A for active

Martin loves sport! We cycle, we run, we have fun. Only last year we organized more than seven big actions focused on cycling thanks to which we contributed to the protection of environment and also worked on our physical shape. Moreover, the streets of our town experienced their first half-marathon and welcomed the first food festival in our town. We celebrated our traditional anniversaries by traditional fairs where you could find and buy the best products made or grown by local producers, and much more.

R for rational

Since 2008 the town of Martin has been considered to be the leader of transparency in public services, not only in Slovakia but also abroad. These efforts were recognized even by the United Nations Organization that awarded our project Transparent Town as the best in the category “Preventing and combating corruption in the public service” within the regions of Europe and the North America in 2011. We constantly try to improve and promote transparency on all levels of governance.

T for traditional

20 years ago Martin was given a unique status in Slovakia – The Centre of National Culture of the Slovaks Living in Slovakia and Abroad. The town which has played a very important role in the Slovak history not only thanks to many significant happenings that took place here but also as a birthplace of more than a hundred poets, politicians, writers and other esteemed personalities.

I for international

Martin has become truly international in the recent years. The Jessenius Faculty of Medicine, which belongs to the Comenius University in Bratislava offers study programmes in English for foreign students and the town also attracts foreign investors and visitors. Today there are more than 1000 foreigners who chose Martin as their permanent residence and the figure annually increases.

N for noteworthy

When you come to Slovakia, visit of Martin is a must. Surrounded by beautiful mountains and full of interesting people and places it offers variety of opportunities to make your stay worth it. Whether you are an active person or somebody who prefers calm atmosphere you will find here a perfect place to enjoy yourself.


Nám. S.H. Vajanského 1
Martin
SR
Milan Majerský
Prešovský samosprávny kraj
Predseda Prešovského samosprávneho kraja


 • sk

Prešovský kraj sa rozprestiera na severovýchode Slovenskej republiky. Svojou rozlohou 8 973 km2, zaberá 18,3 % rozlohy štátu, pričom rozlohou je po Banskobystrickom kraji druhým najväčším krajom na Slovensku. Dlhá severná hranica predstavuje štátnu hranicu s Poľskom. Na východe hraničí kraj s Ukrajinou, na juhu s Košickým krajom, na juhozápade, na malom úseku, susedí s Banskobystrickým krajom a na západe so Žilinským krajom. Najsevernejší bod kraja sa nachádza v katastri obce Becherov, najjužnejší v obci Sečovská Polianka, najzápadnejší v obci Vysoké Tatry a najvýchodnejší bod, ktorý je zároveň najvýchodnejším bodom Slovenska, sa nachádza v obci Nová Sedlica.

Väčšina územia kraja je hornatou krajinou s bohatou a špecifickou kultúrno – historickou tradíciou a rekreačným potenciálom. Hornatosť kraja je však zároveň nevýhodou, a to najmä z pohľadu medzinárodných aj vnútroštátnych dopravno – komunikačných väzieb.


Námestie mieru 2
080 01 Prešov
SR
Martin Šmilňák
Prešovský samosprávny kraj
Poslanec Prešovského samosprávneho kraja


 • sk

Prešovský kraj sa rozprestiera na severovýchode Slovenskej republiky. Svojou rozlohou 8 973 km2, zaberá 18,3 % rozlohy štátu, pričom rozlohou je po Banskobystrickom kraji druhým najväčším krajom na Slovensku. Dlhá severná hranica predstavuje štátnu hranicu s Poľskom. Na východe hraničí kraj s Ukrajinou, na juhu s Košickým krajom, na juhozápade, na malom úseku, susedí s Banskobystrickým krajom a na západe so Žilinským krajom. Najsevernejší bod kraja sa nachádza v katastri obce Becherov, najjužnejší v obci Sečovská Polianka, najzápadnejší v obci Vysoké Tatry a najvýchodnejší bod, ktorý je zároveň najvýchodnejším bodom Slovenska, sa nachádza v obci Nová Sedlica.

Väčšina územia kraja je hornatou krajinou s bohatou a špecifickou kultúrno – historickou tradíciou a rekreačným potenciálom. Hornatosť kraja je však zároveň nevýhodou, a to najmä z pohľadu medzinárodných aj vnútroštátnych dopravno – komunikačných väzieb.


Námestie mieru 2
080 01 Prešov
SR
Imrich Žigo
Mesto MARTIN
Zástupca primátora


 • sk
 • en

Ak by ste navštívili Martin pred 300 rokmi, našli by ste malú dedinku podobnú iným na Slovensku. Dnes Vás však privíta moderné a dynamické mesto hrdé predovšetkým na svoju kultúru a miesto v slovenskej histórii. Martin, deviate najväčšie mesto na Slovensku, je metropolou Slovenska, ktorá sa nachádza vo výnimočnom prostredí uprostred Veľkej a Malej Fatry. Počas posledných pár rokoch sa v meste udialo množstvo významných zmien, vďaka ktorým jeho návštevu určite neoľutujete. Takže, aký je Martin?

Mako moderný

Martin je jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich miest na Slovensku, čo sa prejavuje aj v jeho architektúre. V strede centra mesta nájdete modernú sklenenú budovu pod názvom Milénium. Táto budova spája staré historické námestie mesta s novým a je symbolickým pripomenutím miléniového roku 2000. Mesto sa tiež dynamicky rozvíja aj v iných smeroch – všetky podrobné informácie nájdete na našej web stránke, v špecializovanom informačnom mieste pre turistov alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorá Vás privedie k reštauráciám, parkoviskám a iným zaujímavým miestam.

A ako aktívny

Martin je športové mesto! Bicyklujeme, beháme, zabávame sa. Len minulý rok sme zorganizovali viac ako sedem veľkých akcií zameraných na cyklistiku, ktoré prispeli k ochrane nášho životného prostredia a takisto pomohli k zlepšeniu fyzickej kondície všetkých účastníkov. Okrem toho sa v uliciach nášho mesta konal pol maratón a takisto Food festival. Naše výročia sme oslávili tradičnými trhmi, kde ste mohli kúpiť tie najlepšie lokálne produkty a ešte mnoho iného.

R ako racionálny

Od roku 2008 je Martin považovaný za lídra v oblasti transparentnosti vo verejnej správe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Naše snahy ocenila aj Organizácia Spojených národov, ktorá náš projekt Transparentné mesto ohodnotila v roku 2011 ako najlepší v kategórii “Prevencia a boj s korupciou vo verejnej službe” v regióne Európa a Severná Amerika. Aj v tomto ohľade sa neustále snažíme zlepšovať a podporovať transparentnosť na všetkých úrovniach riadenia.

T ako tradičný

Pred 20 rokmi mesto Martin dostalo výnimočný status v rámci Slovenska – Centrum národnej kultúry Slovákov žijúcich doma i v zahraničí. Toto postavenie si Martin zaslúžil nielen kvôli svojej významnej úlohe, ktorú zohral v slovenskej histórii s množstvom udalostí národného významu, ktoré sa odohrávali práve u nás, ale takisto sa môže pochváliť množstvom poetov, politikov, spisovateľov a iných významných osobností, ktorí ho považovali za svoje rodisko.

I ako internacionálny

Martin sa za posledné roky stal naozaj internacionálny. Jesseniova lekárska fakulta, ktorá patrí k Univerzite Komenského v Bratislave, ponúka študijné programy v angličtine pre zahraničných študentov a mesto ako také tiež láka zahraničných návštevníkov. Dnes evidujeme viac ako 1000 cudzincov, ktorí majú v Martine trvalý pobyt a ich počet každým rokom narastá.

N ako nezabudnuteľný

Keď prídete na Slovensko, návšteva Martina je nevyhnutnosťou. Obkolesený nádhernou prírodou, plný zaujímavých ľudí a miest ponúka množstvo príležitostí, aby ste si svoj pobyt užili. Či už ste aktívny typ alebo niekto, kto dáva prednosť pokojnejšej atmosfére, nájdete si tu niečo pre seba.

If you had visited Martin three hundred years ago, you would have found a small village similar to most in Slovakia. Today we will welcome you in a truly modern and dynamic town that is mostly proud of its culture and position in the Slovak history. Martin, the 9th biggest town in Slovakia, is a metropolis of the Turiec Region and is surrounded by beautiful mountains of Veľká and Malá Fatra. In the last few years the town has undergone many significant changes that make it a perfect place to visit. So, what is Martin like?

M for modern

Martin is one of the fastest developing towns in Slovakia which is also illustrated by its architecture. In the middle of the town centre you can find a modern glass building called Millennium. This building joins the old, historical town square with the new one and serves as the commemoration of the millennial year of 2000. The city also evolves dynamically in many other ways – all the necessary information you can find on its website, in a specialized information place for visitors or by means of a simple mobile application that also directs you to restaurants, parking lots or other places of interest.

A for active

Martin loves sport! We cycle, we run, we have fun. Only last year we organized more than seven big actions focused on cycling thanks to which we contributed to the protection of environment and also worked on our physical shape. Moreover, the streets of our town experienced their first half-marathon and welcomed the first food festival in our town. We celebrated our traditional anniversaries by traditional fairs where you could find and buy the best products made or grown by local producers, and much more.

R for rational

Since 2008 the town of Martin has been considered to be the leader of transparency in public services, not only in Slovakia but also abroad. These efforts were recognized even by the United Nations Organization that awarded our project Transparent Town as the best in the category “Preventing and combating corruption in the public service” within the regions of Europe and the North America in 2011. We constantly try to improve and promote transparency on all levels of governance.

T for traditional

20 years ago Martin was given a unique status in Slovakia – The Centre of National Culture of the Slovaks Living in Slovakia and Abroad. The town which has played a very important role in the Slovak history not only thanks to many significant happenings that took place here but also as a birthplace of more than a hundred poets, politicians, writers and other esteemed personalities.

I for international

Martin has become truly international in the recent years. The Jessenius Faculty of Medicine, which belongs to the Comenius University in Bratislava offers study programmes in English for foreign students and the town also attracts foreign investors and visitors. Today there are more than 1000 foreigners who chose Martin as their permanent residence and the figure annually increases.

N for noteworthy

When you come to Slovakia, visit of Martin is a must. Surrounded by beautiful mountains and full of interesting people and places it offers variety of opportunities to make your stay worth it. Whether you are an active person or somebody who prefers calm atmosphere you will find here a perfect place to enjoy yourself.


Nám. S.H. Vajanského 1
Martin
SR
Zuzana Kalmanová
Mesto MARTIN
Hovorkyňa mesta


 • sk
 • en

Ak by ste navštívili Martin pred 300 rokmi, našli by ste malú dedinku podobnú iným na Slovensku. Dnes Vás však privíta moderné a dynamické mesto hrdé predovšetkým na svoju kultúru a miesto v slovenskej histórii. Martin, deviate najväčšie mesto na Slovensku, je metropolou Slovenska, ktorá sa nachádza vo výnimočnom prostredí uprostred Veľkej a Malej Fatry. Počas posledných pár rokoch sa v meste udialo množstvo významných zmien, vďaka ktorým jeho návštevu určite neoľutujete. Takže, aký je Martin?

Mako moderný

Martin je jedno z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich miest na Slovensku, čo sa prejavuje aj v jeho architektúre. V strede centra mesta nájdete modernú sklenenú budovu pod názvom Milénium. Táto budova spája staré historické námestie mesta s novým a je symbolickým pripomenutím miléniového roku 2000. Mesto sa tiež dynamicky rozvíja aj v iných smeroch – všetky podrobné informácie nájdete na našej web stránke, v špecializovanom informačnom mieste pre turistov alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorá Vás privedie k reštauráciám, parkoviskám a iným zaujímavým miestam.

A ako aktívny

Martin je športové mesto! Bicyklujeme, beháme, zabávame sa. Len minulý rok sme zorganizovali viac ako sedem veľkých akcií zameraných na cyklistiku, ktoré prispeli k ochrane nášho životného prostredia a takisto pomohli k zlepšeniu fyzickej kondície všetkých účastníkov. Okrem toho sa v uliciach nášho mesta konal pol maratón a takisto Food festival. Naše výročia sme oslávili tradičnými trhmi, kde ste mohli kúpiť tie najlepšie lokálne produkty a ešte mnoho iného.

R ako racionálny

Od roku 2008 je Martin považovaný za lídra v oblasti transparentnosti vo verejnej správe nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Naše snahy ocenila aj Organizácia Spojených národov, ktorá náš projekt Transparentné mesto ohodnotila v roku 2011 ako najlepší v kategórii “Prevencia a boj s korupciou vo verejnej službe” v regióne Európa a Severná Amerika. Aj v tomto ohľade sa neustále snažíme zlepšovať a podporovať transparentnosť na všetkých úrovniach riadenia.

T ako tradičný

Pred 20 rokmi mesto Martin dostalo výnimočný status v rámci Slovenska – Centrum národnej kultúry Slovákov žijúcich doma i v zahraničí. Toto postavenie si Martin zaslúžil nielen kvôli svojej významnej úlohe, ktorú zohral v slovenskej histórii s množstvom udalostí národného významu, ktoré sa odohrávali práve u nás, ale takisto sa môže pochváliť množstvom poetov, politikov, spisovateľov a iných významných osobností, ktorí ho považovali za svoje rodisko.

I ako internacionálny

Martin sa za posledné roky stal naozaj internacionálny. Jesseniova lekárska fakulta, ktorá patrí k Univerzite Komenského v Bratislave, ponúka študijné programy v angličtine pre zahraničných študentov a mesto ako také tiež láka zahraničných návštevníkov. Dnes evidujeme viac ako 1000 cudzincov, ktorí majú v Martine trvalý pobyt a ich počet každým rokom narastá.

N ako nezabudnuteľný

Keď prídete na Slovensko, návšteva Martina je nevyhnutnosťou. Obkolesený nádhernou prírodou, plný zaujímavých ľudí a miest ponúka množstvo príležitostí, aby ste si svoj pobyt užili. Či už ste aktívny typ alebo niekto, kto dáva prednosť pokojnejšej atmosfére, nájdete si tu niečo pre seba.

If you had visited Martin three hundred years ago, you would have found a small village similar to most in Slovakia. Today we will welcome you in a truly modern and dynamic town that is mostly proud of its culture and position in the Slovak history. Martin, the 9th biggest town in Slovakia, is a metropolis of the Turiec Region and is surrounded by beautiful mountains of Veľká and Malá Fatra. In the last few years the town has undergone many significant changes that make it a perfect place to visit. So, what is Martin like?

M for modern

Martin is one of the fastest developing towns in Slovakia which is also illustrated by its architecture. In the middle of the town centre you can find a modern glass building called Millennium. This building joins the old, historical town square with the new one and serves as the commemoration of the millennial year of 2000. The city also evolves dynamically in many other ways – all the necessary information you can find on its website, in a specialized information place for visitors or by means of a simple mobile application that also directs you to restaurants, parking lots or other places of interest.

A for active

Martin loves sport! We cycle, we run, we have fun. Only last year we organized more than seven big actions focused on cycling thanks to which we contributed to the protection of environment and also worked on our physical shape. Moreover, the streets of our town experienced their first half-marathon and welcomed the first food festival in our town. We celebrated our traditional anniversaries by traditional fairs where you could find and buy the best products made or grown by local producers, and much more.

R for rational

Since 2008 the town of Martin has been considered to be the leader of transparency in public services, not only in Slovakia but also abroad. These efforts were recognized even by the United Nations Organization that awarded our project Transparent Town as the best in the category “Preventing and combating corruption in the public service” within the regions of Europe and the North America in 2011. We constantly try to improve and promote transparency on all levels of governance.

T for traditional

20 years ago Martin was given a unique status in Slovakia – The Centre of National Culture of the Slovaks Living in Slovakia and Abroad. The town which has played a very important role in the Slovak history not only thanks to many significant happenings that took place here but also as a birthplace of more than a hundred poets, politicians, writers and other esteemed personalities.

I for international

Martin has become truly international in the recent years. The Jessenius Faculty of Medicine, which belongs to the Comenius University in Bratislava offers study programmes in English for foreign students and the town also attracts foreign investors and visitors. Today there are more than 1000 foreigners who chose Martin as their permanent residence and the figure annually increases.

N for noteworthy

When you come to Slovakia, visit of Martin is a must. Surrounded by beautiful mountains and full of interesting people and places it offers variety of opportunities to make your stay worth it. Whether you are an active person or somebody who prefers calm atmosphere you will find here a perfect place to enjoy yourself.


Nám. S.H. Vajanského 1
Martin
SR

Podnikateľská delegácia MVK

Marian Baláž
BMM plus, s.r.o.
Director


 • sk
 • en
 • cn

BMM plus, s.r.o. je spoločnosť založená v roku 2008. Zaoberá sa cateringovými službami pre zamestnancov priemyselných spoločností. Špečializujeme sa na dovoz balenej stravy. Je členom skupiny Trade partners, ktorá združuje viacero kompetencií a má veľké skúsenosti v rôznych oblastiach. V rámci skupiny Trade partners sa spolčnosť zaoberá aj dodávkami baliaceho materiálu. Zameriavame sa na kartónové krabice a preložky, LDPE a HDPE sáčky, stretch fólie, zmršťovacie fólie, bublinkové a penové fólie. Nakoľko si uvedomujeme, že obal je dôležitou súčasťou produktu, keďže ho chráni pri prevoze a manipulácii, ale zároveň je to nepridaná hodnota pre konečného spotrebiteľa, naše aktivity smerujú ku optimalizácii nákladov so zreteľom na kvalitu! Naše skúsenosti v oblasti priemyselnej výroby a logistiky ponúkame zákaznikom aj formou vývoja a dizajnu špeciálnych vratných alebo jednorázových obalov presne podľa vlastností balených produktov a potrieb zákaznika.

BMM plus, s.r.o. the company is established in 2008. It deals with catering services for the employees of industrial companies. We specialize in importing packaged food. He is a member of the Trade Partners group dealing with packaging materials. We focus on cardboard boxes and blankets, LDPE and HDPE bags, stretch films, shrink films, bubble and foil films. As much as we realize from the packaging, it is an important product of the product while it is safe to transport and manipulate, but it is also a value for the final consumer, our activities aim to optimize the costs with respect to quality! Our experience in the field of industrial production and logistics is also offered to the customers in the form of development and design of special reversible or single-sided packaging exactly according to the characteristics of packaged products and the needs of the customer.

BMM plus有限公司为工业企业雇员提供餐饮服务。 我们是专业的食品包装商和食品包装材料供应商。我们主要用纸板箱、毯、LDPE和HDPE袋子、拉伸膜、收缩膜、泡沫和铝箔膜。


Podtatranská 21
058 01 Poprad
SR
Robert Samuhel
United Industries s.r.o.
General director


 • sk
 • en
 • cn

United Industries a.s. je holdingová spoločnosť zameriava predovšetkým na investície do nehnuteľností a výroby. Do holdingového portfólia United Industries patria spoločnosti ako Vino Nitra s.r.o. a Chateau Modra a.s. - najvýznamnejší výrobca vína v Slovenskej republike, mliečne výrobky Levicke Mliekarne a.s. - čerstvé mliečne výrobky, syr, výrobca mliečnych výrobkov, najväčší výrobca suchého mlieka SMP a WMP v Slovenskej republike. Protetika a.s. - výrobca špeciálnych ortopedických pomôcok, ako sú ortopedické topánky, ortézy, protézy a iné zariadenia.

United Industries a.s. is a holding company mainly focused on real estate investment and production. Into United Industries holding portfolio belongs companies like Vino Nitra s.r.o. and Chateau Modra a.s. -biggest wine producer in Slovak republic, dairy Levicke Mliekarne a.s. - fresh milk products, cheese, milk products producer, biggest producer of dry milk SMP and WMP in Slovak republic. Protetika a.s. -producer of special orthopedic equipment, like orthopedic boots, orthoses, prostheses, and other equipment.

斯洛伐克联合工业公司是一家以房地产投资和生产为主的控股公司。在联合行业控股公司中有尼特拉葡 萄酒有限公司和莫德拉酒庄股份公司。 这两家公司共同成为斯洛伐克共和国最大的葡萄酒生产商。其 拥有的Levicke Mliekarne 乳制品公司是斯洛伐克共和国著名的新鲜奶制品,奶酪和乳制品生产商,以及 最大的干奶制品SMP 和WMP 生产商。 Protetika 股份公司是旗下专业矫形设备的生产商,其产品有矫 形靴,矫形器,假肢和其他设备。


Šafárikovo nám. 4
Bratislava
SR
Dusan Stevlik
ST.NICOLAUS - trade, a.s.
Export Sales Manager


 • sk
 • en
 • cn

Medzi aktivity spoločnosti patria komoditný obchod, poľnohospodársky rozvoj, lesné hospodárstvo, správa divokých riek, predpisy o bylinkách a rastlinách, výroba etanolu, regulácia ovocia a stromov, výroba vodiek, výroba ovocia, byliniek a rastlín. Naša spoločnosť získala certifikát Imperial & Royal Decandence. Máme záujem o vzťahy medzi vládou, dovozom a vývozom, kupujúcimi v obchode, kluboch, reštauráciách, baroch, hoteloch a vplyvné osoby na sociálnych médiách.

Among the activities of the company are Commodity Trade, Agricultural Development, Forest Management, Wild River Administration, Herbs & Plants Regulations, Ethanol Production, Tree & Bush Fruit Reglementation, Vodka Production, Fruit Spirit Production, Herbs & Plants International Export. Our comany has been awarded the Certificate of Imperial & Royal Decandence. We are interested in Government Relationships, in Import / Export, Buyers On Trade - Off Trade, Clubs, Restaurants, Bars, Hotels and Influencer on Social Media.

公司的生产活动包括商品贸易,农业发展,森林管理,宽河管理,草本和植物法规,乙醇生产,树木和浆果管理,伏特加生产,果实生产,草本和植物国际出口。


Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
SR
Ivan Čarnogurský
Friends of Hebei
General Director


 • sk
 • en
 • cn

TODO

Friends of Hebei serves as a platform for communication and e-commerce trading platform between Europe and China, offering complex services for European companies setting up their business in China. Company Friends of Hebei was set up in February 2017 by two European companies already very active in Chinese market, and thus United Industries Group and IPEC Group. Hebei Friend International Trading Co. Ltd established by Friend of Hebei Platform and Cangzhou Friends International Trading Co. Ltd at the beginning of June. Company located in Zhongjie High-Tech Development Zone in Cangzhou City, Hebei Province. The company fully supports the business between Chinese and European enterprises for both market.

河北之友通信和电子商务交易平台致力于发展中国与欧洲企业之间的合作。公司为欧洲企业进入中国市 场以及其在华业务提供多样化的服务。本公司自2017 年二月成立至今,已经活跃在中国市场。河北之 友平台由斯洛伐克联合工业集团与IPEC 集团合资成立。 河北福润德国际贸易有限公司由斯洛伐克河北之友商贸平台和沧州福润斯贸易有限公司合资成立与 2017 年六月初。公司坐落于河北省沧州市中捷高新区,公司全力支持中国公司与欧洲公司在对方市场的 运营。


Šafárikovo nám. 4
Bratislava
SR
Pavel Majerčák
M&M Tatry s.r.o.
Director


 • sk
 • en
 • cn

Spolocnost M&M TATRY s.r.o. bola zalozena v roku 2016 a zaobera sa drevovyrobou, kovovyrobou, správou nehnuteľností a developerskou cinnostou. M&M Tatry je pokracovanim spolocnosti Trendmax s.r.o. a Tatrapenta s.r.o. ktorych majitelom je ta ista osoba.

Spolocnost je clenom skupiny Trade partners. Spoločnosti spojene v skupine Trade partners si uvedomuju ze vyuzitim skusenosti a kompetencii jednotlivych spolocnosti, spojenim podnikateľských aktivit a vzajomnou symbiozou sa daju optimalizovat aktivity, zvysit podiel na trhu a zlepsit ekonomicke vysledky. V spolupraci so skupinou Trade partners dokaze spolocnost pracovat aj na projekte vacsieho rozsahu.

V ramci skupiny je dostatok skusenosti a kompetencii v oblasti priemyselnej vyroby, priemyselneho inzinierstva, logistiky, medzinarodneho obchodu, marketingu a developerskej cinnosti. Spolocnost M&M TATRY s.r.o. ma s vyuzitim spominanych skusenosti a kompetencii, ambiciu vytvorit, pre vybrane komodity, logisticku cestu medzi Cinou a Europou, vybudovat logisticky hub na Slovensku a takto rozvinut svoje obchodne aktivity do Europy a Ciny, resp. medzi Europou a Cinou. Vsetky predpoklady a podmienky su vytvorene...

M & M TATRY s.r.o. was founded in 2016 and deals with wood production, metalworking, real estate management and development. M & M Tatry is a continuation of Trendmax s.r.o. and Tatrapenta s.r.o. which owners are the same person.

The company is a member of the Trade partners group. Companies united in the Trade Partners Group are aware of the empowerment and competence of individual companies, the combination of business activities and the symbiosis of the company, to optimize activities, increase market share and improve economic performance. In cooperation with the Trade Partners group, the company can also work on a vacancy scale project.

Within the group, there is plenty of expertise and competence in the field of industrial production, industrial engineering, logistics, international trade, marketing and development. M & M TATRY s.r.o. with the use of experience and competence, the ambition to create, for the choice of commodities, the logistics route between China and Europe, to build a logistic hub in Slovakia and thus develop its business activities to Europa and Cina, respectively. between Europe and China. All assumptions and conditions are created.

M & M TATRY有限公司从事木材生产,金属加工以及房地产管理和开发。公司在工业生产,工程,运输,国际贸易,市场营销和发展领域有丰富的经验和专业知识


Dravce 301
053 14 Dravce
SR
Miroslav Chovanec
DELTAWAY s.r.o.
Director


 • sk
 • en
 • cn

O nás:

Rozsah našich aktivít zahŕňa koncepčné plánovanie, implementáciu a inštaláciu napájacích systémov pre elektrické siete verejnej dopravy. Ponúkame integrované technické a obchodné riešenia pre kontrolu elektrických pohonných systémov a meranie energetických systémov, ako aj pre vývoj technológií výstavby a údržby.

Vzhľadom na 33 rokov skúseností a nepretržitý pokrok bola naša spoločnosť významným hráčom pri vývoji systémov verejnej dopravy v Budapešti, Bratislave a Rige, kde sme zohrali významnú úlohu pri plánovaní a výstavbe trolejbusov, električiek, metra a prímestských vlakových liniek.

Spoločnosť Deltaway vyvinula rad drôtového vybavenia a ďalších konštrukcií. Od založenie do roku 2000 sme nainštalovali 50 kilometrov komplexných električkových železníc, nadzemných drôtov a napájacích systémov naprieč celou Európou. Zúčastnili sme sa rekonštrukcie takmer 10 kilometrov dlhej trate č. 1 a tiež električkovej linky č. 4 a 6 na veľkom bulvári v Budapešti. Podieľali sme sa na rekonštrukcii električkových skladov v Budapešti, ako aj na vývoji a rozširovaní električkových a trolejových vedení v Rige. Okrem toho sme prispeli aj k vybudovaniu elektrickej trakčnej infraštruktúry, ktorú si vyžiadali rekonštrukcie koľají a obchádzky v dôsledku výstavby siete metra.

Medzi našimi špecifickými projektami stojí za zmienku aj výstavba systémov napájania pre účelové žeriavové dráhy pre skláreň v maďarskom Šalgotariáne a Dunaujvaros Cokeworks.

Uskutočnili sme študijné plány a plány napájacieho zdroja na vývoj rozvodnej siete pre Anglicko, Bangladéš, Estónsko, Indiu, Irán, Lotyšsko, Švajčiarsko a Mexiko.

Je to zložitá inžinierska práca, národné a medzinárodné skúsenosti, inovácie, odbornosť, flexibilita a kvalita, ktoré robia našu spoločnosť naozaj vynikajúcou v oblasti mestskej elektrickej hromadnej dopravy.

Rozsah činností

Systémy napájania, reťazové siete, signalizačné a riadiace zariadenia, spínacie a bodové vykurovacie zariadenia, elektrické zariadenia električkové depá.

Poskytujeme tiež riešenia pre

Plánovanie a konštrukcia elektrických prenosových systémov, meranie elektrických systémov, vývoj konštrukčných a údržbových technológií a programov, vyvíjanie drôtových článkov a ďalších konštrukcií pre realizáciu systémov, plánovanie a konštrukciu elektrických žeriavových dráh. Všetky vyššie uvedené činnosti sa vykonávajú v súlade s predpismi systémov zabezpečenia kvality EN ISO: 2008 a EN ISO 14001: 2004

Naše zdroje

Naša sieť počítačových systémov uľahčuje všetky procesy plánovania a riadenia práce. Naša centrála ponúka dokonalé zázemie pre plánovanie a realizáciu našich projektov. Na mieste dobre vybavené dielne zaručujú kvalitnú výrobu - kováčstvo, škrabanie a výrobu, elektrické prefabrikačné a opravárenské zariadenia. Ľudské zdroje – naši inžinieri a technici sú schopní vykonávať všetky naše plánovacie, meracie skúšky a riadiace úlohy, zatiaľ čo vysoko kvalifikovaní elektrikári vykonávajú výrobné a stavebné splátky s minimálnou účasťou subdodávateľov. Naša flotila dopravných a vysokovýkonných vozidiel zaručuje vysoký výkon v oblasti konštrukcie. V našom sklade uchovávame 200 000 kusov materiálu na sklade, aby sme zabezpečili všetky výrobné a lokálne stavebné práce.

About us:

Our scope includes the conceptual planning, implementation and instalment of power supply systems for electric public transport networks. We offer integrated technical and business solutions for the supervision of electric driving systems, power system measurement as well as for the development of construction and maintenance technologies.

Due to 33 years of experience and continuous progress our company has been a major player in developing the public transport systems in Budapest, Bratislava and Riga. We also played a significant role in the planning and construction of trolley bus, tram, subway and suburban train lines.

Deltaway has developed a number of catenary equipment and other constructions. By the millennium we had installed 50 kilometres of complex tram railways, overhead wires and connecting power supply systems all over Europe. We have participated in the refurbishment of the nearly 10-kilometre long line of tram no 1 and also of the tram line no 4 and 6 in the Grand Boulevard of Budapest. We took part in the reconstruction of tram depots in Budapest and the country as well as in the development and expansion of the tram and trolley lines in Riga. Furthermore, we also contributed to the construction of electrical traction infrastructure necessitated by track realignments and traffic detours resulting from the construction of the subway network.

Among our special commission it is worth mentioning the construction of the power supply systems for the purpose-built crane runways for the Salgotarjan Glass Factory and the Dunaujvaros Cokeworks.

We have made study plans and power supply system plans to develop their power grid for England, Bangladesh, Estonia, India, Iran, Latvia, Switzerland and Mexico. It is the complex engineering labour, national and international, experience, innovation, expertise, flexibility and quality that make our corporation truly outstanding in the field of urban electric public transport.

Scope of Activities

Power supply systems, catenary networks, signalling and control equipment, switching and point heating equipment, electric equipment of trolley garages.

We also provide solutions for

Planning and constructing electric transmissions systems, measuring electric systems, developing construction and maintenance technologies and programmes, developing catenaries and other constructions for the implementation of systems, planning and construction electric crane runways. All the above activities are performed in compliance with the regulations of the quality assurance systems EN ISO:2008 and EN ISO 14001:2004

Our Resources

Our computer system network facilitating all planning and work management processes. Our headquarters offer perfect background for the planning and execution of our projects. On site, well-equipped workshops guarantee quality manufacturing – smithery, scraping and fabricating, electric prefabricating and vehicle repairing facilities. Human resources – our staff of engineers and technicians is able to carry our all planning, measurement examination and management tasks, while our highly qualified electricians perform manufacturing and site instalments with a minimum involvement of subcontractors. Our fleet of transport and heavy duty vehicles guarantee our high quality performance in construction. In our warehouse we keep 200 000 worth of material on stock to provide for all manufacturing and on the spot construction works.

Deltaway 有限公司 提供技术,土方工程,高速公路建设,卡车和拖车备件和配件销售方面的专业服务。


Neresnícka cesta 6430
960 01 Zvolen
SR
Eduard Adamkovič
Mlyn Pohronský Ruskov
Export Manager


 • sk
 • en
 • cn

Hlavný výrobný program Mlyn Pohronský Ruskov a.s. je výroba všetkých druhov pšeničnej múky, celozrnných a dehydrovaných detských škrobov. Doplnkovým programom je výroba produktov racionálnej výživy v rámci programu Raciofit. Významnou súčasťou výroby mlynárskej výroby je výroba stodolov, kŕmnych múk, hrubozrnných obilnín a klíčky. Mlyn Pohronský Ruskov a.s. je jediným distribútorom obilných vločiek a výrobkov racionálnej výživy z výroby mlyna Štúrovo a.s.

The main production schedule of Mlyn Pohronský Ruskov a.s. is production of all types of wheat flour, wholemeal and child dehydrated grits. The supplementary program is the production of products of the rational nutrition within the Raciofit program. The significant part of flour-milling production is the production of barns, fodder flours, coarse-grained grain and sprouts. The mill Pohronský Ruskov a.s. is the sole distributor of cereal flakes and products of rational nutrition from the production of the mill Štúrovo a.s.

股份公司主要生产所有类型的小麦面粉,全麦和儿童脱水砂砾的生产。 补充计划是Raciofit计划内合理营养产品的生产。 面粉生产的重要部分是生产谷仓,饲料粉,粗粒谷物和芽苗。


Hlavná 76
935 62 Pohronský Ruskov
SR
Pavol Miller
MEGA MAX MEDIA
CEO


 • sk
 • en
 • cn

Mega Max Media je spoločnosťou, ktorá produkuje a distribuuje tematické televízne kanály. Portfólio spoločnosti v súčasnosti zahŕňa 8 televíznych kanálov, pričom najpopulárnejšie z nich sú ducktv a OSN Kidzone. Mega max Media je prítomná vo viac ako 130 krajinách sveta. Hlavnou filozofiou je priniesť publiku televízne produkty ktoré vzdelávajú, vychovávajú ale predovšetkým rešpektujú lokálne špecifiká v rozdielnych regiónoch. Momentálne sa Mega Max Media zameriava na vytváranie televízneho obsahu priamo podľa požiadaviek klientov a obchodných partnerov. Spoločnosť Mega Max Media sa zaujíma o firmy aktívne v televíznom a vysielacom sektore.

Mega Max Media is a media company that produces and distributes thematic television channels. There is 8 TV channels in company portfolio at this moment, the best known are ducktv and OSN Kidzone. The company is present in more than 130 countries worlwide. The main philosophy is to bring to audience TV products that both - foster, educate, entertain and most importantly - respect local specifics of various regions.Currently is Mega Max Media focusing on tailoring TV products based on assignments from various clients and business partners. The company is looking for representatives of TV and vroadcating sector.

Mega Max Media是一家制作和发行专题电视频道的媒体公司。 目前公司共有8个电视频道,其中最著名的是ducktv和OSN Kidzone。 公司范围遍布全球130多个国家,服务理念中最重要的是尊重各地区特色,并在其基础上为观众带来具有育儿、教育、娱乐意义的电视产品。目前,Mega Max Media专注于根据各类客户和业务合作伙伴的要求定制相关电视产品。 该公司寻求电视和广播部门的代表人。


Ševčenkova 34
851 01 Bratislava
SR
Marek Poročák
Fiber Tec Industry, s.r.o.
Director


 • sk
 • en
 • cn

Výrobca technológií pre kompozitné materiály. Stavebná spoločnosť, Betónová spoločnosť, Výrobcovia montovaných stavieb

Manufacturer of technologies for composites. Building company, Concrete company, Manufacturers of prefabricated buildings

复合材料技术的制造商。 建筑公司,混凝土公司,预制建筑物制造商


Tehelná 7
915 01 Nové Mesto nad Váhom
SR
Silvester Matej
Novotechno s.r.o.
Director


 • sk
 • en
 • cn

Firma NOVOTECHNO®, ktorá vznikla v roku 1997. Nosný program tvorí import-export ložísk. K dnešnému dňu zásobujeme zhruba ďalších 150 obchodných firiem a množstvo výrobných firiem.

Naša firma je autorizovaný predajca značiek CX FAG INA. Zaoberáme sa predajom aj ďalších značiek ložísk (ZKL, SKF, INA, NTN, KOYO, STEYER, TIMKEN, ZWZ, SBC, GPZ, .....). Ložiská máme vo veľkej miere skladom.

We are dynamic developed firm, whitch rise in the yar 1997. Our suspension programm is imort - export of the bearings. We are contract distributor of the markrs FAG INA and CX, but we deal also another 9 marks (ZKL, ZVL, NTN,...). Furthermore we offer wide supplementary assortment with large store stocks. Except wholesale trade we deal also retail sale.

我们目前的项目是i轴承的进出口。 我们是FAG INA和CX品牌的合约经销商,但我们也从事另外9个品牌(ZKL,ZVL,NTN,...)。 此外,我们还提供大型商店的充足库存。


Vinohrady 9546/3C
940 02 Nové Zámky
SR
Ivan Švec
Advokátska kancelária Ivan Švec, s.r.o.
Director


 • sk
 • en
 • cn

Advokátska kancelária, advokát. Právne poradenstvo pre zahraničných obchodných partnerov na Slovensku, založenie spoločností, zmluvné právo atď.

Lawyer´s office, Attorney at Law. Legal advice to foreign partners on business in Slovakia, foundation of companies, contract law, etc.

律师事务所。向外国合作伙伴提供有关斯洛伐克商业的法律咨询,包括公司的成立,合同法等。


Nám. Martina Benku 15
811 07 Bratislava
SR
Lukáš Ivan
Fontionnel & Co s.r.o.
Director


 • sk
 • en
 • cn

Podnikové poradenstvo, finančné poradenstvo a poradenstvo pre fúzie a akvizície. Hľadáme PZI, ktorí hľadajú vstup na trh SK

Business consulting, financial and M&A advisory. Looking for FDI, bussineses seeking for the entering of SK market

业务咨询,财务和并购咨询。 寻找外国直接投资,寻求进入斯洛伐克市场的商业合作


Ernestova bašta 2
940 02 Nové Zámky
SR
Erik Lacza
Flowii s.r.o.
Director


 • sk
 • en
 • cn

Vývoj IT s vlastným riešením pre malé a stredné podniky založené na CRM. Hľadanie obchodných a firemných zákazníkov v ázijskom regióne.

IT development with own CRM cloud based solution for Small and medium enterprises. Looking for business and corporate customers in Asian region.

利用自己的CRM云解决方案为中小企业开发IT技术。 在亚洲地区寻找商业和企业客户。


Ernestova bašta 2
940 02 Nové Zámky
SR
Dominik Besler
La Plata Production s.r.o.
Manager


 • sk
 • en
 • cn

Spoločnosť La Plata Production poskytuje širokú škálu služieb v oblasti audiovizuálneho inžinierstva. Okrem technických služieb firma ponúka konzultácie v oblasti marketingu a public relations, v týchto oblastiach poskytujeme komplexné služby v oblasti rozvojovej spolupráce pri prezentácii produktov a agropodnikania Slovenska. Máme záujem o verejné vzťahy, zábavu, propagáciu kultúry a cestovného ruchu.

Company La Plata Production provides wide variety of services in the field of audio-visual engineering. Besides technical services, the company offers consulting in marketing and Public Relations, in these fields we provide complex services in development cooperation for the presentation of products and agro culture of Slovakia. We are interested in public relationship, entertainment, promotion of culture and tourism.

La Plata生产公司在视听工程领域提供各种各样的服务。 除了技术服务之外,公司还提供市场营销和公共关系方面的咨询服务,在这些领域我们提供多样的发展合作服务,以展示斯洛伐克的产品和农业文化。


Silvánová 23
902 01 Pezinok
SR
Juraj Šembera
Twoeco, s.r.o.
Director


 • sk
 • en
 • cn

Sme výrobcovia patentovaných zariadení na riešenie problému s vodným kameňom v energetickom priemysle.

We are producers of patented devices for solving limescale problem in energetic industry.

我们生产能源工业的处理水垢问题的模具设备


Jelačičova 8
821 08 Bratislava
SR
Matej Michalko
DECENT Group, a.s.
CEO


 • sk
 • en
 • cn

Vytváranie a poskytovanie blockchain-softvéru pre produkty na distribúciu digitálneho obsahu.

Creating and providing Blockchain software on products to distribute digital content.

DECENT是一个区块链内容分发平台,是开放资源,利用区块链来保障信誉和安全。 我们的目的是彻底改变互联网上的数据分布。 在产品上创建并提供Blockchain软件以分发数字内容。


Rajská 2341/15
811 08 Bratislava
SR

Podnikateľská delegácia NINGBO

Karol Stýblo
Lyra Chocolate - SweetPro s.r.o.
CEO


 • sk
 • en
 • cn

Vyrábať čokoládu je ako stavať dom. Postup je daný, no prístup je len na vás. My sme sa rozhodli dať čokoláde čas a nikam sa neponáhľať.

Využívame čo najmenej surovín a čo najviac vlastnej práce, preto by sme mohli každú časť výroby pomenovať podľa niekoho z nás. Lebo o tom to je. Mať za čokoládou skutočné mená.

Vyrábame ju ručne z kakaa Fino de Aroma, ktoré si sami spracovávame od oberania zo stromov až po praženie a výrobu kakaovej hmoty. Ak by sme chceli na chuti čokoľvek zmeniť, môžeme, ešte na strome.

Making chocolate is similar to building a house. Instructions are clear, it's your personal attitude that matters. We have decided to give chocolate enough time and make it with ease. The fewer ingredients, the more personal work we add, therefore we may name each step in chocolate making after one of us. That's what it's all about. To have real people behind chocolate. Our chocolate is handmade with Fino de Aroma cacao that has our careful treatment at each step of its processing, from harvesting to roasting and making cocoa mass. If we wish to change the taste, we can. Just right there, in the tree.

制作巧克力如同盖楼房。配方很清晰,重要的是个人的态度。我们决定给予巧克力足够的时间,温和制作。原料越少,我们投入的人工越多,因此我们可以为巧克力制作完的每一步命名。这就是不同之处。巧克力背后是真实的人力付出。我们的巧克力是用浓醇可可手工制作,从可可豆的采摘,烘焙和制作可可定型,每一步的加工都由我们特殊护理。我们可以改变口感。从源头,采摘可可豆开始。


Konecna 1077
951 12 Ivanka pri Nitre
SR
Katarína Jaklovská
Lyra Chocolate - SweetPro s.r.o.
Marketing Manager


 • sk
 • en
 • cn

Vyrábať čokoládu je ako stavať dom. Postup je daný, no prístup je len na vás. My sme sa rozhodli dať čokoláde čas a nikam sa neponáhľať.

Využívame čo najmenej surovín a čo najviac vlastnej práce, preto by sme mohli každú časť výroby pomenovať podľa niekoho z nás. Lebo o tom to je. Mať za čokoládou skutočné mená.

Vyrábame ju ručne z kakaa Fino de Aroma, ktoré si sami spracovávame od oberania zo stromov až po praženie a výrobu kakaovej hmoty. Ak by sme chceli na chuti čokoľvek zmeniť, môžeme, ešte na strome.

Making chocolate is similar to building a house. Instructions are clear, it's your personal attitude that matters. We have decided to give chocolate enough time and make it with ease. The fewer ingredients, the more personal work we add, therefore we may name each step in chocolate making after one of us. That's what it's all about. To have real people behind chocolate. Our chocolate is handmade with Fino de Aroma cacao that has our careful treatment at each step of its processing, from harvesting to roasting and making cocoa mass. If we wish to change the taste, we can. Just right there, in the tree.

制作巧克力如同盖楼房。配方很清晰,重要的是个人的态度。我们决定给予巧克力足够的时间,温和制作。原料越少,我们投入的人工越多,因此我们可以为巧克力制作完的每一步命名。这就是不同之处。巧克力背后是真实的人力付出。我们的巧克力是用浓醇可可手工制作,从可可豆的采摘,烘焙和制作可可定型,每一步的加工都由我们特殊护理。我们可以改变口感。从源头,采摘可可豆开始。


Konecna 1077
951 12 Ivanka pri Nitre
SR
Terézia Varšavová
Lyra Chocolate - SweetPro s.r.o.


 • sk
 • en
 • cn

Vyrábať čokoládu je ako stavať dom. Postup je daný, no prístup je len na vás. My sme sa rozhodli dať čokoláde čas a nikam sa neponáhľať.

Využívame čo najmenej surovín a čo najviac vlastnej práce, preto by sme mohli každú časť výroby pomenovať podľa niekoho z nás. Lebo o tom to je. Mať za čokoládou skutočné mená.

Vyrábame ju ručne z kakaa Fino de Aroma, ktoré si sami spracovávame od oberania zo stromov až po praženie a výrobu kakaovej hmoty. Ak by sme chceli na chuti čokoľvek zmeniť, môžeme, ešte na strome.

Making chocolate is similar to building a house. Instructions are clear, it's your personal attitude that matters. We have decided to give chocolate enough time and make it with ease. The fewer ingredients, the more personal work we add, therefore we may name each step in chocolate making after one of us. That's what it's all about. To have real people behind chocolate. Our chocolate is handmade with Fino de Aroma cacao that has our careful treatment at each step of its processing, from harvesting to roasting and making cocoa mass. If we wish to change the taste, we can. Just right there, in the tree.

制作巧克力如同盖楼房。配方很清晰,重要的是个人的态度。我们决定给予巧克力足够的时间,温和制作。原料越少,我们投入的人工越多,因此我们可以为巧克力制作完的每一步命名。这就是不同之处。巧克力背后是真实的人力付出。我们的巧克力是用浓醇可可手工制作,从可可豆的采摘,烘焙和制作可可定型,每一步的加工都由我们特殊护理。我们可以改变口感。从源头,采摘可可豆开始。


Konecna 1077
951 12 Ivanka pri Nitre
SR
Andrea Lukáčová
Lyra Chocolate - SweetPro s.r.o.


 • sk
 • en
 • cn

Vyrábať čokoládu je ako stavať dom. Postup je daný, no prístup je len na vás. My sme sa rozhodli dať čokoláde čas a nikam sa neponáhľať.

Využívame čo najmenej surovín a čo najviac vlastnej práce, preto by sme mohli každú časť výroby pomenovať podľa niekoho z nás. Lebo o tom to je. Mať za čokoládou skutočné mená.

Vyrábame ju ručne z kakaa Fino de Aroma, ktoré si sami spracovávame od oberania zo stromov až po praženie a výrobu kakaovej hmoty. Ak by sme chceli na chuti čokoľvek zmeniť, môžeme, ešte na strome.

Making chocolate is similar to building a house. Instructions are clear, it's your personal attitude that matters. We have decided to give chocolate enough time and make it with ease. The fewer ingredients, the more personal work we add, therefore we may name each step in chocolate making after one of us. That's what it's all about. To have real people behind chocolate. Our chocolate is handmade with Fino de Aroma cacao that has our careful treatment at each step of its processing, from harvesting to roasting and making cocoa mass. If we wish to change the taste, we can. Just right there, in the tree.

制作巧克力如同盖楼房。配方很清晰,重要的是个人的态度。我们决定给予巧克力足够的时间,温和制作。原料越少,我们投入的人工越多,因此我们可以为巧克力制作完的每一步命名。这就是不同之处。巧克力背后是真实的人力付出。我们的巧克力是用浓醇可可手工制作,从可可豆的采摘,烘焙和制作可可定型,每一步的加工都由我们特殊护理。我们可以改变口感。从源头,采摘可可豆开始。


Konecna 1077
951 12 Ivanka pri Nitre
SR
Daniel Vopát
COFFEA Drinks s.r.o.
Director


 • sk
 • en
 • cn

Slovenský výrobca sirupov, cukrových koncentrátov, funkčných a iných nealkoholických nápojov. Majú záujem o výrobcov piva, aromatizovaných minerálnych vôd a nealkoholických nápojov

Slovakian producer of syrups, sugar concentrates, functional and other soft drinks. Interested in producers of beer, flavoured mineral waters and soft drinks

斯洛伐克糖浆、糖分提取物,功能饮料和其他软性饮料生产商,寻求啤酒,调味矿物质水盒软性饮料生产商


Koperníkova 15
917 01 Trnava
SR
Terézia Sobotová
COFFEA Drinks s.r.o.
Assistant


 • sk
 • en
 • cn

Slovenský výrobca sirupov, cukrových koncentrátov, funkčných a iných nealkoholických nápojov. Majú záujem o výrobcov piva, aromatizovaných minerálnych vôd a nealkoholických nápojov

Slovakian producer of syrups, sugar concentrates, functional and other soft drinks. Interested in producers of beer, flavoured mineral waters and soft drinks

斯洛伐克糖浆、糖分提取物,功能饮料和其他软性饮料生产商,寻求啤酒,调味矿物质水盒软性饮料生产商


Koperníkova 15
917 01 Trnava
SR
Katarína Vitteková
COFFEA Drinks s.r.o.
Export Manager


 • sk
 • en
 • cn

Slovenský výrobca sirupov, cukrových koncentrátov, funkčných a iných nealkoholických nápojov. Majú záujem o výrobcov piva, aromatizovaných minerálnych vôd a nealkoholických nápojov

Slovakian producer of syrups, sugar concentrates, functional and other soft drinks. Interested in producers of beer, flavoured mineral waters and soft drinks

斯洛伐克糖浆、糖分提取物,功能饮料和其他软性饮料生产商,寻求啤酒,调味矿物质水盒软性饮料生产商


Koperníkova 15
917 01 Trnava
SR
Tomáš Slezák
Maxsport s.r.o.
Manager


 • sk
 • en
 • cn

Spoločnosť Maxsport vyrába zdravé a funkčné jedlá. Hľadáme distribútorov a dovozcov pôsobiacich na celom svete.

Maxsport company produces healthy and functional food. We are looking for distributors and importers operating worldwide.

公司生产健康食品和功能性食品。我们寻找分销商和全世界的进口商。


Mlynské Luhy 76/A
821 05 Bratislava
SR
Michal Demeter
RISO - R s.r.o.
Manager


 • sk
 • en
 • cn

Spoločnosť RISO-R, s.r.o. vznikla v roku 2005 a nadviazala na tradíciu Rimavsko-sobotskej konzervárne, ktorá bola založená v roku 1902. Dnes pôsobí ako rodinná firma s dvojgeneračným rodinným zastúpením vo vrcholovom manažmente. Zodpovedný prístup vedenia, jednoduchá organizačná štruktúra a stabilný tím skúsených a kvalifikovaných zamestnancov prispieva k dlhodobej konkurencieschopnosti a životaschopnosti firmy.

V súčasnosti sa spoločnosť RISO-R, s.r.o. zaoberá výrobou džemov, lekvárov a ovocných nátierok a je jediným producentom tohto sortimentu na Slovensku. Produkty sú vyrábané v rôznom spotrebiteľskom balení, aby boli čo najlepšie pokryté požiadavky všetkých zákazníkov. Okrem tradičných surovín spracováva plody menej známych druhov rastlín, čím zabezpečuje do obchodnej siete dodávku originálnych výrobkov.

Zákazníci nájdu výrobky spoločnosti RISO-R, s.r.o. vo väčšine domácich obchodných reťazcov. Priemyselní spracovatelia ocenia džemy, lekváre a ovocné pomazánky ako kvalitnú surovinu pri jej ďalšom spracovaní.

Spoločnosť má od roku 2012 auditom overený HACCP systém pre dodržiavanie zásad správnej výrobnej a hygienickej praxe. Od roku 2008 je držiteľom certifikátu systému riadenia kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001. Certifikát bol udelený medzinárodnou renomovanou certifikačnou autoritou Bureau Veritas Quality International.

At present, RISO-R, s.r.o. deals with the production of dams, mackerel and fruit spreads and is the only producer of this assortment in Slovakia. Products are manufactured in a variety of consumer packages to best meet the needs of all customers. In addition to traditional raw materials, it processes the fruits of lesser-known plant species, thus ensuring the supply of original products to the commercial network.

Customers find products from RISO-R, s.r.o. in most domestic retail chains. Industrial processors will appreciate jams, marshmallows and fruit spreads as a quality raw material for their further processing.

Since 2012, the company has audited a HACCP system for adhering to the principles of good manufacturing and hygiene practice. Since 2008 he has been awarded the certificate of quality management system according to the international standard ISO 9001. The certificate was awarded by the international reputable certification authority Bureau Veritas Quality International.

作为家族企业,由两代人经营管理。RISO-R有限公司主要生产水坝,鲭鱼和果实播种,并且是斯洛伐克这一领域的唯一生产商。 产品以各种消费包装制造,以最好地满足所有客户的需求。 除了传统的原材料外,它还处理鲜为人知的植物物种的成果,从而确保向商业网络提供原始产品。


Košická cesta 2074
979 01 Rimavská Sobota
SR
Nadežda Demeterová
RISO - R s.r.o.
Manager


 • sk
 • en
 • cn

Spoločnosť RISO-R, s.r.o. vznikla v roku 2005 a nadviazala na tradíciu Rimavsko-sobotskej konzervárne, ktorá bola založená v roku 1902. Dnes pôsobí ako rodinná firma s dvojgeneračným rodinným zastúpením vo vrcholovom manažmente. Zodpovedný prístup vedenia, jednoduchá organizačná štruktúra a stabilný tím skúsených a kvalifikovaných zamestnancov prispieva k dlhodobej konkurencieschopnosti a životaschopnosti firmy.

V súčasnosti sa spoločnosť RISO-R, s.r.o. zaoberá výrobou džemov, lekvárov a ovocných nátierok a je jediným producentom tohto sortimentu na Slovensku. Produkty sú vyrábané v rôznom spotrebiteľskom balení, aby boli čo najlepšie pokryté požiadavky všetkých zákazníkov. Okrem tradičných surovín spracováva plody menej známych druhov rastlín, čím zabezpečuje do obchodnej siete dodávku originálnych výrobkov.

Zákazníci nájdu výrobky spoločnosti RISO-R, s.r.o. vo väčšine domácich obchodných reťazcov. Priemyselní spracovatelia ocenia džemy, lekváre a ovocné pomazánky ako kvalitnú surovinu pri jej ďalšom spracovaní.

Spoločnosť má od roku 2012 auditom overený HACCP systém pre dodržiavanie zásad správnej výrobnej a hygienickej praxe. Od roku 2008 je držiteľom certifikátu systému riadenia kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001. Certifikát bol udelený medzinárodnou renomovanou certifikačnou autoritou Bureau Veritas Quality International.

At present, RISO-R, s.r.o. deals with the production of dams, mackerel and fruit spreads and is the only producer of this assortment in Slovakia. Products are manufactured in a variety of consumer packages to best meet the needs of all customers. In addition to traditional raw materials, it processes the fruits of lesser-known plant species, thus ensuring the supply of original products to the commercial network.

Customers find products from RISO-R, s.r.o. in most domestic retail chains. Industrial processors will appreciate jams, marshmallows and fruit spreads as a quality raw material for their further processing.

Since 2012, the company has audited a HACCP system for adhering to the principles of good manufacturing and hygiene practice. Since 2008 he has been awarded the certificate of quality management system according to the international standard ISO 9001. The certificate was awarded by the international reputable certification authority Bureau Veritas Quality International.

作为家族企业,由两代人经营管理。RISO-R有限公司主要生产水坝,鲭鱼和果实播种,并且是斯洛伐克这一领域的唯一生产商。 产品以各种消费包装制造,以最好地满足所有客户的需求。 除了传统的原材料外,它还处理鲜为人知的植物物种的成果,从而确保向商业网络提供原始产品。


Košická cesta 2074
979 01 Rimavská Sobota
SR
Denis Kirillov
ST.NICOLAUS - trade, a.s.
Export Manager


 • sk
 • en
 • cn

Slovenské pramene a žriedla, a.s. je jedným z najvýznamnejších výrobcov nealkoholických nápojov na Slovensku. Popri vlastných zna?kách vyrába aj nápoje pre maloobchodné aj ve?koobchodné re?azce. V piatich výrobných závodoch zamestnáva do 400 ?udí. Ro?ný predaj dosahuje okolo 40 miliónov eur. Výrobný sortiment spolo?nosti tvorí viac ako 100 druhov výrobkov. Vo svojom produktovom portfóliu má neochutené ?i ochutené minerálne a pramenité vody, ochutené nealkoholické nápoje a sirupy.

Slovak springs and spices, a.s. is one of the most important producers of non-alcoholic beverages in Slovakia. In addition to its own brands, it also manufactures beverages for both retail and wholesale retailers. It employs up to 400 employees in five factories. Annual sales reach about 40 million euros. Our production line consists of more than 100 kinds of products. In its product portfolio, it has unpowered and flavored mineral and spring waters, flavored non-alcoholic beverages and syrups.

公司的生产活动包括商品贸易,农业发展,森林管理,宽河管理,草本和植物法规,乙醇生产,树木和浆果管理,伏特加生产,果实生产,草本和植物国际出口。


Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
SR
Tomáš Besler
Tokaj&CO s.r.o.
Manager


 • sk
 • en
 • cn

Spoločnosť sa zaoberá pestovaním a údržbou tokajských odrôd hrozna, jeho spracovania a výroby špeciálnych, najhodnotnejších slovenských tokajských vín. s možnosti zamestnania a prijatý program, TOKAJ a spoločnosť udržiavajú najlepšiu tradíciu a povesť jeho predkov (Wine Company Bratislava, Tokajský štátny podnik - prvý výrobca ochrannej známky víno Saint Urban; Galafruit & CO, sro - vodcovia v tokajskom výberu 6 víno Puttonyos, esencia tokajského nadriadeného. Víno.) Produkcia tokajských vín pod chránenou ochrannej známky označeného pôvodu.

Spoločnosť Tokaj & CO, sro je najväčším slovenským výrobca tokajských vín. Založená v apríli 2007. Tokaj & CO pestuje Tokajský typ vína za rok rozloha 290 hektárov a spracováva hrozno výlučne z vlastných vinohradov.

Ročná produkcia hrozna dosahuje 500 ton ktoré spoločnosť vyrába 350 000 litrov vína. Celková ročná produkcia fľaškového vína (½litrová fľaša) je približne 200 000 - 300 000 fliaš vína, v závislosti od bohatosti jednotlivých ročníkov.

The company deals with cultivation and maintenance of tokaj´s grape varieties, its processing and production of the special, most valuable slovak Tokaj wines. With the scope for employment and with adopted programme, TOKAJ and Company maintain the best tradition and reputation of its ancestors (Wine Company Bratislava, Tokaj state enterprise – the first producer of trademark wine Saint Urban; Galafruit &CO, Ltd. – leaders in Tokaj selection 6 Puttonyos wine, Tokaj superior essence. wine.) producing Tokaj wines under the protected trademark of designated origin.

The company Tokaj & CO, Ltd. is the biggest slovak producer of Tokaj wines. Established in April, 4 2007. Tokaj & CO is cultivating Tokay´s type of wines over an area of 290 hectares and processes grapes exclusively from its own vineyards.

Annual production of grapes is 500 tones, from which the company produces 350 000 litres of wine. Total annual production of bottled wine (½ litre bottle) is approximately 200 000 – 300 000 bottles of wine, depending on the richness of the individual vintage.

“该公司负责种植和维护 tokaj的葡萄品种,加工和生产 特别的,最有价值的斯洛伐克托卡伊葡萄酒。同 就业范围和通过的计划,TOKAJ和公司保持最佳传统


Malá Tŕňa 202
076 82 Malá Tŕňa
SR
Peter Šebek
Tokaj&CO s.r.o.


 • sk
 • en
 • cn

Spoločnosť sa zaoberá pestovaním a údržbou tokajských odrôd hrozna, jeho spracovania a výroby špeciálnych, najhodnotnejších slovenských tokajských vín. s možnosti zamestnania a prijatý program, TOKAJ a spoločnosť udržiavajú najlepšiu tradíciu a povesť jeho predkov (Wine Company Bratislava, Tokajský štátny podnik - prvý výrobca ochrannej známky víno Saint Urban; Galafruit & CO, sro - vodcovia v tokajskom výberu 6 víno Puttonyos, esencia tokajského nadriadeného. Víno.) Produkcia tokajských vín pod chránenou ochrannej známky označeného pôvodu.

Spoločnosť Tokaj & CO, sro je najväčším slovenským výrobca tokajských vín. Založená v apríli 2007. Tokaj & CO pestuje Tokajský typ vína za rok rozloha 290 hektárov a spracováva hrozno výlučne z vlastných vinohradov.

Ročná produkcia hrozna dosahuje 500 ton ktoré spoločnosť vyrába 350 000 litrov vína. Celková ročná produkcia fľaškového vína (½litrová fľaša) je približne 200 000 - 300 000 fliaš vína, v závislosti od bohatosti jednotlivých ročníkov.

The company deals with cultivation and maintenance of tokaj´s grape varieties, its processing and production of the special, most valuable slovak Tokaj wines. With the scope for employment and with adopted programme, TOKAJ and Company maintain the best tradition and reputation of its ancestors (Wine Company Bratislava, Tokaj state enterprise – the first producer of trademark wine Saint Urban; Galafruit &CO, Ltd. – leaders in Tokaj selection 6 Puttonyos wine, Tokaj superior essence. wine.) producing Tokaj wines under the protected trademark of designated origin.

The company Tokaj & CO, Ltd. is the biggest slovak producer of Tokaj wines. Established in April, 4 2007. Tokaj & CO is cultivating Tokay´s type of wines over an area of 290 hectares and processes grapes exclusively from its own vineyards.

Annual production of grapes is 500 tones, from which the company produces 350 000 litres of wine. Total annual production of bottled wine (½ litre bottle) is approximately 200 000 – 300 000 bottles of wine, depending on the richness of the individual vintage.

“该公司负责种植和维护 tokaj的葡萄品种,加工和生产 特别的,最有价值的斯洛伐克托卡伊葡萄酒。同 就业范围和通过的计划,TOKAJ和公司保持最佳传统


Malá Tŕňa 202
076 82 Malá Tŕňa
SR
Szergej Szavchyn
GAS Familia, s.r.o.
Manager


 • sk
 • en
 • cn

Producent alkoholu, alkoholických nápojov, ovocných džúsov, octu a horčice. Záujem o importérov a distributérov

Producer of ethyl alcohol, spirit drinks, fruit juices, vinegar, mustard. Searching for importers and distributors

酒精,酒精饮料,果汁,醋,芥末的制造商。 寻找进口商和分销商


Prešovská 8
064 01 Stará Ľubovňa
SR
Ladislav Gurega
GAS Familia, s.r.o.
Director


 • sk
 • en
 • cn

Producent alkoholu, alkoholických nápojov, ovocných džúsov, octu a horčice. Záujem o importérov a distributérov

Producer of ethyl alcohol, spirit drinks, fruit juices, vinegar, mustard. Searching for importers and distributors

酒精,酒精饮料,果汁,醋,芥末的制造商。 寻找进口商和分销商


Prešovská 8
064 01 Stará Ľubovňa
SR
Ján Mohyla
AS Trade Krupina spol. s r.o.
Director


 • sk
 • en
 • cn

Spoločnosť AS Trade Krupina spol. je zameraná na výrobu ľadových vín a dubových lamiel pre sudy na víno.

Company AS Trade Krupina spol s r.o. is focused on the production of Ice wines and Oak lamels for wine Barrels.

AS 贸易有限公司商专注于冰酒的生产以及储酒橡木桶的橡木


Báčovce 34
962 68 Hontianske Tesáre
SR
Peter Rišňovský
A+Z Rišňovský Halász s.r.o.
Manager


 • sk
 • en
 • cn

Spoločnosť A+Z, Rišňovský, Halász, s.r.o. bola založená na rodinnej báze v roku 1992. Hlavnou výrobnou činnosťou je spracovanie a konzervovanie zeleniny a ovocia, pričom v letnom období sa zameriava na spracovanie surovín sezónneho charakteru a v zimnom zasa na spracovanie koreňovej zeleniny a pochutín. Svoju činnosť sme začali na vlastnom pozemku postavením malej výrobne. Z roka na rok narastajúci objem výroby si vynútil v roku 2001 kúpu rozsiahleho areálu na okraji Veľkých Úľan, kde sme postupne vybudovali novú výrobnú halu a chladiace zariadenia. Zavedením systému HACCP je zabezpečená trvale dobrá kvalita výrobkov, ktorá ovplyvňuje zdravé životné podmienky človeka. Máme certifikovaný systém riadenia kvality IFS - VYŠŠIA ÚROVEŇ. V našich dvoch prevádzkach vyrábame 40 druhov výrobkov, sezónne zamestnávame 120-150 pracovníkov. Pre podporu predaja svojich výrobkov vedenie spoločnosti za najdôležitejší aspekt považuje tvorbu dobrého výrobku a vybudovanie obľúbenej značky, čo si vyžaduje dôveryhodnosť a vytrvalosť. 60% našich výrobkov exportujeme za hranice Slovenska a 40% sa prostredníctvom obchodných sietí dostáva k domácemu spotrebiteľovi.

A+Z, Rišňovský, Halász, s.r.o. was established as a family company business in 1992. The main activity is the processing of fruit and vegetables; in summer the company is focused on processing of seasonal fruit and vegetables and in winter, the company is focused on processing of root crop and ingredients. The company started its activity on its own property by the construction of a small plant. The continuous increase in production volume resulted in the purchase of a large property at the border of Veľké Úľany in 2001, where the company gradually established a new production hall and cooling plant. Introduction of the HACCP system provides for continuous high-quality products. The HACCP system provides healthy living conditions. We have certified our Quality Management System IFS Higher Level. In 2 plants, the company has been manufacturing 40 products. The company has been employing 120-150 employees on a seasonal basis. The Company considers the production of high-quality products and creation of a favourite mark for the most important aspect of supporting its products, requiring the creation of credibility and persistence. 60 % of products have been exported to foreign countries and 40 % of products is made for home consumers.

主要产品有辣根,水果酱,调味酱,辣椒,黄瓜,甜菜,水果等,自1992年起便开始销售用于玻璃罐和零售和餐饮的罐装水果,蔬菜和美味佳肴。 所有产品都是高质量的,设施由客户和独立审计员监控。 IFS证书 - 更高级别,由Kraft-Heinz,Dollarama等公司认证的


Priemyselna 2
925 22 Velke Ulan
SR
Veronika Rišňovská
A+Z Rišňovský Halász s.r.o.


 • sk
 • en
 • cn

Spoločnosť A+Z, Rišňovský, Halász, s.r.o. bola založená na rodinnej báze v roku 1992. Hlavnou výrobnou činnosťou je spracovanie a konzervovanie zeleniny a ovocia, pričom v letnom období sa zameriava na spracovanie surovín sezónneho charakteru a v zimnom zasa na spracovanie koreňovej zeleniny a pochutín. Svoju činnosť sme začali na vlastnom pozemku postavením malej výrobne. Z roka na rok narastajúci objem výroby si vynútil v roku 2001 kúpu rozsiahleho areálu na okraji Veľkých Úľan, kde sme postupne vybudovali novú výrobnú halu a chladiace zariadenia. Zavedením systému HACCP je zabezpečená trvale dobrá kvalita výrobkov, ktorá ovplyvňuje zdravé životné podmienky človeka. Máme certifikovaný systém riadenia kvality IFS - VYŠŠIA ÚROVEŇ. V našich dvoch prevádzkach vyrábame 40 druhov výrobkov, sezónne zamestnávame 120-150 pracovníkov. Pre podporu predaja svojich výrobkov vedenie spoločnosti za najdôležitejší aspekt považuje tvorbu dobrého výrobku a vybudovanie obľúbenej značky, čo si vyžaduje dôveryhodnosť a vytrvalosť. 60% našich výrobkov exportujeme za hranice Slovenska a 40% sa prostredníctvom obchodných sietí dostáva k domácemu spotrebiteľovi.

A+Z, Rišňovský, Halász, s.r.o. was established as a family company business in 1992. The main activity is the processing of fruit and vegetables; in summer the company is focused on processing of seasonal fruit and vegetables and in winter, the company is focused on processing of root crop and ingredients. The company started its activity on its own property by the construction of a small plant. The continuous increase in production volume resulted in the purchase of a large property at the border of Veľké Úľany in 2001, where the company gradually established a new production hall and cooling plant. Introduction of the HACCP system provides for continuous high-quality products. The HACCP system provides healthy living conditions. We have certified our Quality Management System IFS Higher Level. In 2 plants, the company has been manufacturing 40 products. The company has been employing 120-150 employees on a seasonal basis. The Company considers the production of high-quality products and creation of a favourite mark for the most important aspect of supporting its products, requiring the creation of credibility and persistence. 60 % of products have been exported to foreign countries and 40 % of products is made for home consumers.

主要产品有辣根,水果酱,调味酱,辣椒,黄瓜,甜菜,水果等,自1992年起便开始销售用于玻璃罐和零售和餐饮的罐装水果,蔬菜和美味佳肴。 所有产品都是高质量的,设施由客户和独立审计员监控。 IFS证书 - 更高级别,由Kraft-Heinz,Dollarama等公司认证的


Priemyselna 2
925 22 Velke Ulan
SR
Michal Gaj
MAYAPAN
Sales Manager


 • sk
 • en
 • cn

JotEnjoy sro je výrobcom produktov MAYAPAN premium chilli. Vďaka pôvodnej receptúre prinášame na svetový trh unikátny produkt.

Vysoko kvalitné ingrediencie, špeciálna technológia a výrazný dizajn vytvárajú nový pohľad na chilli.

výrobok:

 • mayapan kvapalina chilli zápasy so všetkými kuchyňami po celom svete
 • skvelý doplnok ku každodennému jedlu
 • má široké spektrum pozitívnych účinkov na zdravie
 • výživový doplnok certifikovaný pre lekárne
 • vynikajúce ako hodnotný darček alebo suvenír
 • originálny nápad, recept a spracovanie
 • charakteristická chuť a príjemná štipľavosť v jednom
 • výrobok zdôrazňuje pôvodný vkus jedla
 • prírodný produkt
 • je tekutý, že rozširuje chuť aľahko a hladko
 • bez zŕn a dráždivých častíc
 • pozitívne účinky na zdravie
 • doplnok stravy: obsahuje vitamín a urýchľuje metabolizmus
 • vhodné pre celiakov
 • dobré pre bio, surovú, vegetariánsku, veganskú a paleo stravu
 • široký sortiment predajných príležitostí: obchody s korením, obchodmi so suvenírmi, predajňami, bio-obchodmi, štýlovým rýchlym občerstvením, čerpadlami, drogériami s potravinami, obchodmi s celiakmi, surovinami, vegetariánskymi, vegánskymi obchodmi
 • ideálny pri zvláštnych príležitostiach ako luxusný darček pre firmy

JotEnjoy Ltd. is a producer of MAYAPAN premium chilli products. Thanks to our original recipe, we bring a unique product to the world market.

High-quality ingredients, special technology as well as distinctive design create a new view on chilli.

Product:

 • mayapan liquid chilli matches with all cuisines around the world
 • a great addition to your everyday meals
 • it has a wide range of positive health effects
 • dietary supplement certified for pharmacies
 • excellent as a valuable gift or souvenir

Info:

Key clients: catering, hotels, gastronomy networks, merchance

 • original idea, recipe and processing
 • distinctive taste and pleasant pungency in one
 • the product accentuates the original tastes of the meal
 • natural product
 • being liquid it spreads the taste and pungency easily and smoothly
 • free of grains and irritating particles
 • positive health effects
 • dietary supplement: contains vitamin and accelerates metabolism
 • suitable for celiacs
 • good for bio, raw, vegetarian, vegan and paleo diet
 • wide range of sales opportunities: spice shops, souvenir shops, deli-shops, bio-shops, stylish fast food, pumps, drugstore chemists with food, shops for celiacs, raw food, vegetarian, vegan shops
 • perfect on special occasions as a luxury gift for companies

我们是优质辣椒产品的生产商。 我们对中斯贸易合作感兴趣


Doležalova 229/40
949 01 Nitra
SR

Akademická delegácia NINGBO

Ferdinand Daňo
Ekonomická univerzita v Bratislave
Rektor


 • sk
 • en

Ekonomická univerzita v Bratislave, založená v roku 1940, je historicky prvou vysokoškolskou inštitúciou zameranou na ekonomické vzdelávanie na Slovensku.

EU v Bratislave je verejná inštitúcia vysokoškolského vzdelávania poskytujúca univerzitné vzdelávanie na I., II. a III. stupni štúdia a tvorivé vedecké bádanie v oblasti ekonomických a manažérskych vied.

Na základe výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl v Slovenskej republike v rokoch 2008 - 2009 bola EU v Bratislave klasifikovaná ako "univerzitná vysoká škola", ktorá je najvyššou kategóriou inštitúcií vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.

EU v Bratislave absolvovalo počas vyše 75-ročnej existencie viac ako 80 000 absolventov na všetkých stupňoch štúdia. V súčasnosti študuje na univerzite takmer 8 000 študentov.

Ekonomická univerzita v Bratislave dosahuje vynikajúcu reputáciu vďaka vysokej zamestnateľnosti svojich absolventov. EU v Bratislave má vytvorenú širokú sieť spolupráce s inštitúciami zo súkromného i verejného sektora na Slovensku aj v zahraničí.

V súčasnom období Ekonomickú univerzitu v Bratislave tvorí 7 fakúlt:

 • Národohospodárska fakulta (NHF)
 • Obchodná fakulta (OF)
 • Fakulta hospodárskej informatiky (FHI)
 • Fakulta podnikového manažmentu (FPM)
 • Fakulta medzinárodných vzťahov (FMV)
 • Fakulta aplikovaných jazykov (FAJ)
 • Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach (PHF)

Ekonomická univerzita v Bratislave aktívne pôsobí v nasledujúcich medzinárodných organizáciách:

 • AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • AMCHAM – American Chambers of Commerce
 • AUF – Agence Universitaire de la Francophonie
 • CCFS – Chambre de Commerce Franco – Slovaque
 • CIDD – Consortium of International Double Degrees
 • EDAMBA - European Doctoral Association for Master and Business Administration
 • EFMD – European Foundation for Management Development
 • ERSA – European Regional Science Association
 • EUA – European University Association
 • HERMES – Higher Education and Research in Management of European Universities

The University of Economics in Bratislava (UEBA), established in 1940, is historically the 1st Higher Education Institution focused on Economics, Business and Management studies in Slovakia.

The UEBA is a public Higher Education Institution, considered nowadays as one of the most important educational and scientific-research institutions in the Slovak Republic. It provides higher education in Bachelor’s, Master’s and Doctoral programmes for full-time and part-time students. In terms of student numbers the UEBA’ s share of the Slovak Higher Education market is significant, and it maintains its leading position in the provision of Economics, Business and Management degree programmes.

On the basis of the comprehensive accreditation of Higher Education Institutions in the Slovak Republic between 2008-2009, the University of Economics in Bratislava was classified by the Slovak Accreditation Commission as a "university type higher education institution" which is the highest category of higher education institutions in Slovakia.

During more than 75 years over 80,000 graduates completed university study at all levels of study. At present, there are almost 8,000 students studying at the university.

The University has achieved an excellent reputation as a result of the high employability of its graduates. The UEBA has established a wide and mutually beneficial network with various institutions from both private and public sectors in Slovakia and abroad.

Currently, the University of Economics in Bratislava consists of 7 faculties:

 • Faculty of National Economy
 • Faculty of Commerce
 • Faculty of Economic Informatics
 • Faculty of Business Management
 • Faculty of International Relations
 • Faculty of Applied Languages
 • Faculty of Business Economics with the seat in Košice

The University of Economics in Bratislava is active in the following international organizations:

 • AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • AMCHAM – American Chambers of Commerce
 • AUF – Agence Universitaire de la Francophonie
 • CCFS – Chambre de Commerce Franco – Slovaque
 • CIDD – Consortium of International Double Degrees
 • EDAMBA - European Doctoral Association for Master and Business Administration
 • EFMD – European Foundation for Management Development
 • ERSA – European Regional Science Association
 • EUA – European University Association
 • HERMES – Higher Education and Research in Management of European Universities

Dolnozemská cesta 1
Bratislava
SR
Peter Drábik
Ekonomická univerzita v Bratislave
Prodekan pre PR Obchodnej fakulty


 • sk
 • en

Ekonomická univerzita v Bratislave, založená v roku 1940, je historicky prvou vysokoškolskou inštitúciou zameranou na ekonomické vzdelávanie na Slovensku.

EU v Bratislave je verejná inštitúcia vysokoškolského vzdelávania poskytujúca univerzitné vzdelávanie na I., II. a III. stupni štúdia a tvorivé vedecké bádanie v oblasti ekonomických a manažérskych vied.

Na základe výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl v Slovenskej republike v rokoch 2008 - 2009 bola EU v Bratislave klasifikovaná ako "univerzitná vysoká škola", ktorá je najvyššou kategóriou inštitúcií vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.

EU v Bratislave absolvovalo počas vyše 75-ročnej existencie viac ako 80 000 absolventov na všetkých stupňoch štúdia. V súčasnosti študuje na univerzite takmer 8 000 študentov.

Ekonomická univerzita v Bratislave dosahuje vynikajúcu reputáciu vďaka vysokej zamestnateľnosti svojich absolventov. EU v Bratislave má vytvorenú širokú sieť spolupráce s inštitúciami zo súkromného i verejného sektora na Slovensku aj v zahraničí.

V súčasnom období Ekonomickú univerzitu v Bratislave tvorí 7 fakúlt:

 • Národohospodárska fakulta (NHF)
 • Obchodná fakulta (OF)
 • Fakulta hospodárskej informatiky (FHI)
 • Fakulta podnikového manažmentu (FPM)
 • Fakulta medzinárodných vzťahov (FMV)
 • Fakulta aplikovaných jazykov (FAJ)
 • Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach (PHF)

Ekonomická univerzita v Bratislave aktívne pôsobí v nasledujúcich medzinárodných organizáciách:

 • AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • AMCHAM – American Chambers of Commerce
 • AUF – Agence Universitaire de la Francophonie
 • CCFS – Chambre de Commerce Franco – Slovaque
 • CIDD – Consortium of International Double Degrees
 • EDAMBA - European Doctoral Association for Master and Business Administration
 • EFMD – European Foundation for Management Development
 • ERSA – European Regional Science Association
 • EUA – European University Association
 • HERMES – Higher Education and Research in Management of European Universities

The University of Economics in Bratislava (UEBA), established in 1940, is historically the 1st Higher Education Institution focused on Economics, Business and Management studies in Slovakia.

The UEBA is a public Higher Education Institution, considered nowadays as one of the most important educational and scientific-research institutions in the Slovak Republic. It provides higher education in Bachelor’s, Master’s and Doctoral programmes for full-time and part-time students. In terms of student numbers the UEBA’ s share of the Slovak Higher Education market is significant, and it maintains its leading position in the provision of Economics, Business and Management degree programmes.

On the basis of the comprehensive accreditation of Higher Education Institutions in the Slovak Republic between 2008-2009, the University of Economics in Bratislava was classified by the Slovak Accreditation Commission as a "university type higher education institution" which is the highest category of higher education institutions in Slovakia.

During more than 75 years over 80,000 graduates completed university study at all levels of study. At present, there are almost 8,000 students studying at the university.

The University has achieved an excellent reputation as a result of the high employability of its graduates. The UEBA has established a wide and mutually beneficial network with various institutions from both private and public sectors in Slovakia and abroad.

Currently, the University of Economics in Bratislava consists of 7 faculties:

 • Faculty of National Economy
 • Faculty of Commerce
 • Faculty of Economic Informatics
 • Faculty of Business Management
 • Faculty of International Relations
 • Faculty of Applied Languages
 • Faculty of Business Economics with the seat in Košice

The University of Economics in Bratislava is active in the following international organizations:

 • AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • AMCHAM – American Chambers of Commerce
 • AUF – Agence Universitaire de la Francophonie
 • CCFS – Chambre de Commerce Franco – Slovaque
 • CIDD – Consortium of International Double Degrees
 • EDAMBA - European Doctoral Association for Master and Business Administration
 • EFMD – European Foundation for Management Development
 • ERSA – European Regional Science Association
 • EUA – European University Association
 • HERMES – Higher Education and Research in Management of European Universities

Dolnozemská cesta 1
Bratislava
SR
Boris Mattoš
Ekonomická univerzita v Bratislave
Prorektor pre medzinárodné vzťahyboris.mattos@euba.sk


 • sk
 • en

Ekonomická univerzita v Bratislave, založená v roku 1940, je historicky prvou vysokoškolskou inštitúciou zameranou na ekonomické vzdelávanie na Slovensku.

EU v Bratislave je verejná inštitúcia vysokoškolského vzdelávania poskytujúca univerzitné vzdelávanie na I., II. a III. stupni štúdia a tvorivé vedecké bádanie v oblasti ekonomických a manažérskych vied.

Na základe výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl v Slovenskej republike v rokoch 2008 - 2009 bola EU v Bratislave klasifikovaná ako "univerzitná vysoká škola", ktorá je najvyššou kategóriou inštitúcií vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.

EU v Bratislave absolvovalo počas vyše 75-ročnej existencie viac ako 80 000 absolventov na všetkých stupňoch štúdia. V súčasnosti študuje na univerzite takmer 8 000 študentov.

Ekonomická univerzita v Bratislave dosahuje vynikajúcu reputáciu vďaka vysokej zamestnateľnosti svojich absolventov. EU v Bratislave má vytvorenú širokú sieť spolupráce s inštitúciami zo súkromného i verejného sektora na Slovensku aj v zahraničí.

V súčasnom období Ekonomickú univerzitu v Bratislave tvorí 7 fakúlt:

 • Národohospodárska fakulta (NHF)
 • Obchodná fakulta (OF)
 • Fakulta hospodárskej informatiky (FHI)
 • Fakulta podnikového manažmentu (FPM)
 • Fakulta medzinárodných vzťahov (FMV)
 • Fakulta aplikovaných jazykov (FAJ)
 • Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach (PHF)

Ekonomická univerzita v Bratislave aktívne pôsobí v nasledujúcich medzinárodných organizáciách:

 • AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • AMCHAM – American Chambers of Commerce
 • AUF – Agence Universitaire de la Francophonie
 • CCFS – Chambre de Commerce Franco – Slovaque
 • CIDD – Consortium of International Double Degrees
 • EDAMBA - European Doctoral Association for Master and Business Administration
 • EFMD – European Foundation for Management Development
 • ERSA – European Regional Science Association
 • EUA – European University Association
 • HERMES – Higher Education and Research in Management of European Universities

The University of Economics in Bratislava (UEBA), established in 1940, is historically the 1st Higher Education Institution focused on Economics, Business and Management studies in Slovakia.

The UEBA is a public Higher Education Institution, considered nowadays as one of the most important educational and scientific-research institutions in the Slovak Republic. It provides higher education in Bachelor’s, Master’s and Doctoral programmes for full-time and part-time students. In terms of student numbers the UEBA’ s share of the Slovak Higher Education market is significant, and it maintains its leading position in the provision of Economics, Business and Management degree programmes.

On the basis of the comprehensive accreditation of Higher Education Institutions in the Slovak Republic between 2008-2009, the University of Economics in Bratislava was classified by the Slovak Accreditation Commission as a "university type higher education institution" which is the highest category of higher education institutions in Slovakia.

During more than 75 years over 80,000 graduates completed university study at all levels of study. At present, there are almost 8,000 students studying at the university.

The University has achieved an excellent reputation as a result of the high employability of its graduates. The UEBA has established a wide and mutually beneficial network with various institutions from both private and public sectors in Slovakia and abroad.

Currently, the University of Economics in Bratislava consists of 7 faculties:

 • Faculty of National Economy
 • Faculty of Commerce
 • Faculty of Economic Informatics
 • Faculty of Business Management
 • Faculty of International Relations
 • Faculty of Applied Languages
 • Faculty of Business Economics with the seat in Košice

The University of Economics in Bratislava is active in the following international organizations:

 • AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • AMCHAM – American Chambers of Commerce
 • AUF – Agence Universitaire de la Francophonie
 • CCFS – Chambre de Commerce Franco – Slovaque
 • CIDD – Consortium of International Double Degrees
 • EDAMBA - European Doctoral Association for Master and Business Administration
 • EFMD – European Foundation for Management Development
 • ERSA – European Regional Science Association
 • EUA – European University Association
 • HERMES – Higher Education and Research in Management of European Universities

Dolnozemská cesta 1
Bratislava
SR
Peter Baláž
Ekonomická univerzita v Bratislave
Vedúci Oddelenia medzinárodného obchodu Obchodnej Fakulty


 • sk
 • en

Ekonomická univerzita v Bratislave, založená v roku 1940, je historicky prvou vysokoškolskou inštitúciou zameranou na ekonomické vzdelávanie na Slovensku.

EU v Bratislave je verejná inštitúcia vysokoškolského vzdelávania poskytujúca univerzitné vzdelávanie na I., II. a III. stupni štúdia a tvorivé vedecké bádanie v oblasti ekonomických a manažérskych vied.

Na základe výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl v Slovenskej republike v rokoch 2008 - 2009 bola EU v Bratislave klasifikovaná ako "univerzitná vysoká škola", ktorá je najvyššou kategóriou inštitúcií vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.

EU v Bratislave absolvovalo počas vyše 75-ročnej existencie viac ako 80 000 absolventov na všetkých stupňoch štúdia. V súčasnosti študuje na univerzite takmer 8 000 študentov.

Ekonomická univerzita v Bratislave dosahuje vynikajúcu reputáciu vďaka vysokej zamestnateľnosti svojich absolventov. EU v Bratislave má vytvorenú širokú sieť spolupráce s inštitúciami zo súkromného i verejného sektora na Slovensku aj v zahraničí.

V súčasnom období Ekonomickú univerzitu v Bratislave tvorí 7 fakúlt:

 • Národohospodárska fakulta (NHF)
 • Obchodná fakulta (OF)
 • Fakulta hospodárskej informatiky (FHI)
 • Fakulta podnikového manažmentu (FPM)
 • Fakulta medzinárodných vzťahov (FMV)
 • Fakulta aplikovaných jazykov (FAJ)
 • Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach (PHF)

Ekonomická univerzita v Bratislave aktívne pôsobí v nasledujúcich medzinárodných organizáciách:

 • AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • AMCHAM – American Chambers of Commerce
 • AUF – Agence Universitaire de la Francophonie
 • CCFS – Chambre de Commerce Franco – Slovaque
 • CIDD – Consortium of International Double Degrees
 • EDAMBA - European Doctoral Association for Master and Business Administration
 • EFMD – European Foundation for Management Development
 • ERSA – European Regional Science Association
 • EUA – European University Association
 • HERMES – Higher Education and Research in Management of European Universities

The University of Economics in Bratislava (UEBA), established in 1940, is historically the 1st Higher Education Institution focused on Economics, Business and Management studies in Slovakia.

The UEBA is a public Higher Education Institution, considered nowadays as one of the most important educational and scientific-research institutions in the Slovak Republic. It provides higher education in Bachelor’s, Master’s and Doctoral programmes for full-time and part-time students. In terms of student numbers the UEBA’ s share of the Slovak Higher Education market is significant, and it maintains its leading position in the provision of Economics, Business and Management degree programmes.

On the basis of the comprehensive accreditation of Higher Education Institutions in the Slovak Republic between 2008-2009, the University of Economics in Bratislava was classified by the Slovak Accreditation Commission as a "university type higher education institution" which is the highest category of higher education institutions in Slovakia.

During more than 75 years over 80,000 graduates completed university study at all levels of study. At present, there are almost 8,000 students studying at the university.

The University has achieved an excellent reputation as a result of the high employability of its graduates. The UEBA has established a wide and mutually beneficial network with various institutions from both private and public sectors in Slovakia and abroad.

Currently, the University of Economics in Bratislava consists of 7 faculties:

 • Faculty of National Economy
 • Faculty of Commerce
 • Faculty of Economic Informatics
 • Faculty of Business Management
 • Faculty of International Relations
 • Faculty of Applied Languages
 • Faculty of Business Economics with the seat in Košice

The University of Economics in Bratislava is active in the following international organizations:

 • AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • AMCHAM – American Chambers of Commerce
 • AUF – Agence Universitaire de la Francophonie
 • CCFS – Chambre de Commerce Franco – Slovaque
 • CIDD – Consortium of International Double Degrees
 • EDAMBA - European Doctoral Association for Master and Business Administration
 • EFMD – European Foundation for Management Development
 • ERSA – European Regional Science Association
 • EUA – European University Association
 • HERMES – Higher Education and Research in Management of European Universities

Dolnozemská cesta 1
Bratislava
SR
Stanislav Zábojník
Ekonomická univerzita v Bratislave
Asistent


 • sk
 • en

Ekonomická univerzita v Bratislave, založená v roku 1940, je historicky prvou vysokoškolskou inštitúciou zameranou na ekonomické vzdelávanie na Slovensku.

EU v Bratislave je verejná inštitúcia vysokoškolského vzdelávania poskytujúca univerzitné vzdelávanie na I., II. a III. stupni štúdia a tvorivé vedecké bádanie v oblasti ekonomických a manažérskych vied.

Na základe výsledkov komplexnej akreditácie vysokých škôl v Slovenskej republike v rokoch 2008 - 2009 bola EU v Bratislave klasifikovaná ako "univerzitná vysoká škola", ktorá je najvyššou kategóriou inštitúcií vysokoškolského vzdelávania na Slovensku.

EU v Bratislave absolvovalo počas vyše 75-ročnej existencie viac ako 80 000 absolventov na všetkých stupňoch štúdia. V súčasnosti študuje na univerzite takmer 8 000 študentov.

Ekonomická univerzita v Bratislave dosahuje vynikajúcu reputáciu vďaka vysokej zamestnateľnosti svojich absolventov. EU v Bratislave má vytvorenú širokú sieť spolupráce s inštitúciami zo súkromného i verejného sektora na Slovensku aj v zahraničí.

V súčasnom období Ekonomickú univerzitu v Bratislave tvorí 7 fakúlt:

 • Národohospodárska fakulta (NHF)
 • Obchodná fakulta (OF)
 • Fakulta hospodárskej informatiky (FHI)
 • Fakulta podnikového manažmentu (FPM)
 • Fakulta medzinárodných vzťahov (FMV)
 • Fakulta aplikovaných jazykov (FAJ)
 • Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach (PHF)

Ekonomická univerzita v Bratislave aktívne pôsobí v nasledujúcich medzinárodných organizáciách:

 • AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • AMCHAM – American Chambers of Commerce
 • AUF – Agence Universitaire de la Francophonie
 • CCFS – Chambre de Commerce Franco – Slovaque
 • CIDD – Consortium of International Double Degrees
 • EDAMBA - European Doctoral Association for Master and Business Administration
 • EFMD – European Foundation for Management Development
 • ERSA – European Regional Science Association
 • EUA – European University Association
 • HERMES – Higher Education and Research in Management of European Universities

The University of Economics in Bratislava (UEBA), established in 1940, is historically the 1st Higher Education Institution focused on Economics, Business and Management studies in Slovakia.

The UEBA is a public Higher Education Institution, considered nowadays as one of the most important educational and scientific-research institutions in the Slovak Republic. It provides higher education in Bachelor’s, Master’s and Doctoral programmes for full-time and part-time students. In terms of student numbers the UEBA’ s share of the Slovak Higher Education market is significant, and it maintains its leading position in the provision of Economics, Business and Management degree programmes.

On the basis of the comprehensive accreditation of Higher Education Institutions in the Slovak Republic between 2008-2009, the University of Economics in Bratislava was classified by the Slovak Accreditation Commission as a "university type higher education institution" which is the highest category of higher education institutions in Slovakia.

During more than 75 years over 80,000 graduates completed university study at all levels of study. At present, there are almost 8,000 students studying at the university.

The University has achieved an excellent reputation as a result of the high employability of its graduates. The UEBA has established a wide and mutually beneficial network with various institutions from both private and public sectors in Slovakia and abroad.

Currently, the University of Economics in Bratislava consists of 7 faculties:

 • Faculty of National Economy
 • Faculty of Commerce
 • Faculty of Economic Informatics
 • Faculty of Business Management
 • Faculty of International Relations
 • Faculty of Applied Languages
 • Faculty of Business Economics with the seat in Košice

The University of Economics in Bratislava is active in the following international organizations:

 • AACSB – Association to Advance Collegiate Schools of Business
 • AMCHAM – American Chambers of Commerce
 • AUF – Agence Universitaire de la Francophonie
 • CCFS – Chambre de Commerce Franco – Slovaque
 • CIDD – Consortium of International Double Degrees
 • EDAMBA - European Doctoral Association for Master and Business Administration
 • EFMD – European Foundation for Management Development
 • ERSA – European Regional Science Association
 • EUA – European University Association
 • HERMES – Higher Education and Research in Management of European Universities

Dolnozemská cesta 1
Bratislava
SR
Zita Faixová
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach
Prorektorka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť


 • sk
 • en

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, zriadená ako Vysoká škola veterinárska, je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné pregraduálne, graduálne a postgraduálne veterinárske vzdelávanie v Slovenskej republike.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je monofakultnou univerzitou a v súčasnosti vychováva bakalára v študijných programoch kynológ, bezpečnosť krmív a potravín, náuka o živočíchoch a vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii veterinárneho lekára v študijných programoch všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín a magistra v študijných programoch farmácia a trh a kvalita potravín.

The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice is the only institution in the Slovak Republic offering higher education in the veterinary field. It has been providing the veterinary education in English for 25 years. Nowadays the University offers two English study programmes: 6-year degree programme for secondary-school graduates and 4-year degree post-BSc. programme for bachelors in agricultural, veterinary or biological sciences, both leading to the degree of Doctor of Veterinary Medicine (DVM).

Here, on the website, you can find all important information about the University, its activities, organization structure, study programmes and important news for applicants. With further enquiries please do not hesitate to contact the Office for foreign and postgraduate studies.


Komenského 73
041 81 Košice
SR
Ľuboš Cibák
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Kvestor


 • sk
 • en

Poslaním VŠEMvs je

 • Vychovávať odborníkov pre verejnú správu a regionálny rozvoj poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe verejná správa a regionálny rozvoj v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní.
 • Sprostredkovávať aktuálne informácie o vývojových trendoch v chápaní a prístupe k jednotlivým odborom ekonomiky a manažmentu verejnej správy a regionálneho rozvoja a tým prispieť k zvyšovaniu možnosti uplatnenia sa v stále silnejúcom konkurenčnom prostredí integrujúceho a globalizujúceho sa sveta.
 • Vybudovať excelentnú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu v súlade so stratégiou vysokej školy.
 • Pôsobiť ako nezávislé a slobodné vysokoškolské pracovisko realizujúce vzdelávacie programy na medzinárodne porovnateľnej úrovni.

Oblasti pôsobenia VŠEMvs

Oblasť vzdelávania

 • pripravuje odborníkov pre verejnú správu poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch koncipovaných na báze študijného odboru 3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní,
 • pripravuje odborníkov pre malé a stredné podnikanie poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch koncipovaných na báze študijného odboru 3.3.16. ekonomika a manažment podniku v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní,
 • pripravuje odborníkov štátnej správy a samosprávy, právnických a fyzických osôb výrobného i nevýrobného charakteru pôsobiacich na úseku krízového manažmentu alebo participujúcich na bezpečnosti štátu a obyvateľstva v rámci študijného odboru 8.3.7. občianska bezpečnosť.

Oblasť výskumu

 • realizuje základný výskum a jeho šírením prehlbuje poznanie o ekonomike a riadení štátnej správy, samosprávy a podnikania (Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj),
 • sprostredkováva aktuálne informácie o vývojových trendoch v chápaní a prístupe k jednotlivým odborom ekonomiky a manažmentu verejnej správy a malého a stredného podnikania, a tým prispieva k zvyšovaniu šance uplatnenia sa absolventov v stále silnejšom konkurenčnom prostredí integrujúceho sa sveta,
 • vytvára pracovné miesta pre ďalších vedecko-pedagogických zamestnancov, ktorí môžu skvalitniť jej vedecký a pedagogický potenciál v podmienkach zvyšujúcej sa konkurencie medzi vysokými školami na Slovensku.

Naši absolventi – úspešní profesionáli

Absolventi VŠEMvs nachádzajú široké uplatnenie vo sfére verejnej správy a manažmentu malého a stredného podnikania v regiónoch a podľa štatistík úradov práce dosahujú úplnú zamestnanosť. Tým, že sa do obsahu štúdia prostredníctvom špičkových pedagógov neustále prenášajú najnovšie poznatky z oblasti verenej správy, regionálneho rozvoja ako aj manažmentu malého a stredného podnikania, absolventi VŠEMvs získavajú konkurenčnú výhodu na trhu práce. Po ukončení štúdia sú schopní, riešiť rozvojové problémy vzniknuté v mestách, obciach a vo vidieckych regiónoch a presne špecifikovať rozvojové problémy regiónu a vybrať vhodné nástroje na ich riešenie. Využitie informatiky vo vzdelávacom procese im pomáha v praxi identifikovať informačné zdroje a spracovať dosiahnuté výsledky. Zaradenie výučby práva do štúdia poskytuje absolventom také poznatky z vybraných právnych odvetví, ktoré vedia v praxi efektívne využiť pri riešení praktických aspektov jednotlivých druhov rozhodovacích procesov vo verejnej správe. Dobrá jazyková vybavenosť umožňuje študentom uplatniť sa aj na zahraničnom trhu práce.

Business school in the heart of Europe:

VŠEMvs/SEMpa is modern, private, higher educational and scientific institution located in Bratislava, in the capital of Slovakia. State approval was granted by the governmental decree no. 216, issued on March 10th 2004. The mission of SEMpa is to educate professionals for the sphere of Small and Medium Entrepreneurship management, by providing high quality education in study programs from Economics and Enterprise Management field, in line with the current European educational, economical and managerial trends. All of the study programmes are accredited for bachelor and master level of studies and also for two study languages, Slovak and English. Nowadays, SEMpa consists of 10 departments, Research Centre, GrowUp (1st non-technology start up centre in Slovakia supporting students’ business ideas), Career centre and other value added insturments and tools for our students, faculty and community.


Furdekova 16
Bratislava
SR
Martin Cibák
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Vedúci marketingového oddelenia


 • sk
 • en

Poslaním VŠEMvs je

 • Vychovávať odborníkov pre verejnú správu a regionálny rozvoj poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe verejná správa a regionálny rozvoj v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní.
 • Sprostredkovávať aktuálne informácie o vývojových trendoch v chápaní a prístupe k jednotlivým odborom ekonomiky a manažmentu verejnej správy a regionálneho rozvoja a tým prispieť k zvyšovaniu možnosti uplatnenia sa v stále silnejúcom konkurenčnom prostredí integrujúceho a globalizujúceho sa sveta.
 • Vybudovať excelentnú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu v súlade so stratégiou vysokej školy.
 • Pôsobiť ako nezávislé a slobodné vysokoškolské pracovisko realizujúce vzdelávacie programy na medzinárodne porovnateľnej úrovni.

Oblasti pôsobenia VŠEMvs

Oblasť vzdelávania

 • pripravuje odborníkov pre verejnú správu poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch koncipovaných na báze študijného odboru 3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní,
 • pripravuje odborníkov pre malé a stredné podnikanie poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch koncipovaných na báze študijného odboru 3.3.16. ekonomika a manažment podniku v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní,
 • pripravuje odborníkov štátnej správy a samosprávy, právnických a fyzických osôb výrobného i nevýrobného charakteru pôsobiacich na úseku krízového manažmentu alebo participujúcich na bezpečnosti štátu a obyvateľstva v rámci študijného odboru 8.3.7. občianska bezpečnosť.

Oblasť výskumu

 • realizuje základný výskum a jeho šírením prehlbuje poznanie o ekonomike a riadení štátnej správy, samosprávy a podnikania (Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj),
 • sprostredkováva aktuálne informácie o vývojových trendoch v chápaní a prístupe k jednotlivým odborom ekonomiky a manažmentu verejnej správy a malého a stredného podnikania, a tým prispieva k zvyšovaniu šance uplatnenia sa absolventov v stále silnejšom konkurenčnom prostredí integrujúceho sa sveta,
 • vytvára pracovné miesta pre ďalších vedecko-pedagogických zamestnancov, ktorí môžu skvalitniť jej vedecký a pedagogický potenciál v podmienkach zvyšujúcej sa konkurencie medzi vysokými školami na Slovensku.

Naši absolventi – úspešní profesionáli

Absolventi VŠEMvs nachádzajú široké uplatnenie vo sfére verejnej správy a manažmentu malého a stredného podnikania v regiónoch a podľa štatistík úradov práce dosahujú úplnú zamestnanosť. Tým, že sa do obsahu štúdia prostredníctvom špičkových pedagógov neustále prenášajú najnovšie poznatky z oblasti verenej správy, regionálneho rozvoja ako aj manažmentu malého a stredného podnikania, absolventi VŠEMvs získavajú konkurenčnú výhodu na trhu práce. Po ukončení štúdia sú schopní, riešiť rozvojové problémy vzniknuté v mestách, obciach a vo vidieckych regiónoch a presne špecifikovať rozvojové problémy regiónu a vybrať vhodné nástroje na ich riešenie. Využitie informatiky vo vzdelávacom procese im pomáha v praxi identifikovať informačné zdroje a spracovať dosiahnuté výsledky. Zaradenie výučby práva do štúdia poskytuje absolventom také poznatky z vybraných právnych odvetví, ktoré vedia v praxi efektívne využiť pri riešení praktických aspektov jednotlivých druhov rozhodovacích procesov vo verejnej správe. Dobrá jazyková vybavenosť umožňuje študentom uplatniť sa aj na zahraničnom trhu práce.

Business school in the heart of Europe:

VŠEMvs/SEMpa is modern, private, higher educational and scientific institution located in Bratislava, in the capital of Slovakia. State approval was granted by the governmental decree no. 216, issued on March 10th 2004. The mission of SEMpa is to educate professionals for the sphere of Small and Medium Entrepreneurship management, by providing high quality education in study programs from Economics and Enterprise Management field, in line with the current European educational, economical and managerial trends. All of the study programmes are accredited for bachelor and master level of studies and also for two study languages, Slovak and English. Nowadays, SEMpa consists of 10 departments, Research Centre, GrowUp (1st non-technology start up centre in Slovakia supporting students’ business ideas), Career centre and other value added insturments and tools for our students, faculty and community.


Furdekova 16
Bratislava
SR
Michal Fabuš
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Vedúci Katedry ekonómie a financií


 • sk
 • en

Poslaním VŠEMvs je

 • Vychovávať odborníkov pre verejnú správu a regionálny rozvoj poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe verejná správa a regionálny rozvoj v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní.
 • Sprostredkovávať aktuálne informácie o vývojových trendoch v chápaní a prístupe k jednotlivým odborom ekonomiky a manažmentu verejnej správy a regionálneho rozvoja a tým prispieť k zvyšovaniu možnosti uplatnenia sa v stále silnejúcom konkurenčnom prostredí integrujúceho a globalizujúceho sa sveta.
 • Vybudovať excelentnú vzdelávaciu a výskumnú inštitúciu v súlade so stratégiou vysokej školy.
 • Pôsobiť ako nezávislé a slobodné vysokoškolské pracovisko realizujúce vzdelávacie programy na medzinárodne porovnateľnej úrovni.

Oblasti pôsobenia VŠEMvs

Oblasť vzdelávania

 • pripravuje odborníkov pre verejnú správu poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch koncipovaných na báze študijného odboru 3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní,
 • pripravuje odborníkov pre malé a stredné podnikanie poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijných programoch koncipovaných na báze študijného odboru 3.3.16. ekonomika a manažment podniku v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní,
 • pripravuje odborníkov štátnej správy a samosprávy, právnických a fyzických osôb výrobného i nevýrobného charakteru pôsobiacich na úseku krízového manažmentu alebo participujúcich na bezpečnosti štátu a obyvateľstva v rámci študijného odboru 8.3.7. občianska bezpečnosť.

Oblasť výskumu

 • realizuje základný výskum a jeho šírením prehlbuje poznanie o ekonomike a riadení štátnej správy, samosprávy a podnikania (Osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj),
 • sprostredkováva aktuálne informácie o vývojových trendoch v chápaní a prístupe k jednotlivým odborom ekonomiky a manažmentu verejnej správy a malého a stredného podnikania, a tým prispieva k zvyšovaniu šance uplatnenia sa absolventov v stále silnejšom konkurenčnom prostredí integrujúceho sa sveta,
 • vytvára pracovné miesta pre ďalších vedecko-pedagogických zamestnancov, ktorí môžu skvalitniť jej vedecký a pedagogický potenciál v podmienkach zvyšujúcej sa konkurencie medzi vysokými školami na Slovensku.

Naši absolventi – úspešní profesionáli

Absolventi VŠEMvs nachádzajú široké uplatnenie vo sfére verejnej správy a manažmentu malého a stredného podnikania v regiónoch a podľa štatistík úradov práce dosahujú úplnú zamestnanosť. Tým, že sa do obsahu štúdia prostredníctvom špičkových pedagógov neustále prenášajú najnovšie poznatky z oblasti verenej správy, regionálneho rozvoja ako aj manažmentu malého a stredného podnikania, absolventi VŠEMvs získavajú konkurenčnú výhodu na trhu práce. Po ukončení štúdia sú schopní, riešiť rozvojové problémy vzniknuté v mestách, obciach a vo vidieckych regiónoch a presne špecifikovať rozvojové problémy regiónu a vybrať vhodné nástroje na ich riešenie. Využitie informatiky vo vzdelávacom procese im pomáha v praxi identifikovať informačné zdroje a spracovať dosiahnuté výsledky. Zaradenie výučby práva do štúdia poskytuje absolventom také poznatky z vybraných právnych odvetví, ktoré vedia v praxi efektívne využiť pri riešení praktických aspektov jednotlivých druhov rozhodovacích procesov vo verejnej správe. Dobrá jazyková vybavenosť umožňuje študentom uplatniť sa aj na zahraničnom trhu práce.

Business school in the heart of Europe:

VŠEMvs/SEMpa is modern, private, higher educational and scientific institution located in Bratislava, in the capital of Slovakia. State approval was granted by the governmental decree no. 216, issued on March 10th 2004. The mission of SEMpa is to educate professionals for the sphere of Small and Medium Entrepreneurship management, by providing high quality education in study programs from Economics and Enterprise Management field, in line with the current European educational, economical and managerial trends. All of the study programmes are accredited for bachelor and master level of studies and also for two study languages, Slovak and English. Nowadays, SEMpa consists of 10 departments, Research Centre, GrowUp (1st non-technology start up centre in Slovakia supporting students’ business ideas), Career centre and other value added insturments and tools for our students, faculty and community.


Furdekova 16
Bratislava
SR
Katarína Chovancová
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou


 • sk
 • en

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila status univerzity. Je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním.

Ponúka klasické univerzitné spektrum možností vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, politických, humanitných a prírodných vied, v odboroch medzinárodné vzťahy, v ekonomických odboroch a v matematike realizuje aj anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium. UMB rozvíja spoločné študijné programy a kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, kde študenti majú možnosť absolvovať časť svojho štúdia. Aj preto absolventi UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí.

Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti predstavuje významnú časť tvorivej činnosti UMB základný a aplikovaný výskum v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Univerzita má centrá excelentného výskumu, rieši vedecké i rozvojové projekty z európskych štrukturálnych fondov. Realizuje celoživotné vzdelávanie v rôznych kurzoch a formách od Detskej univerzity UMB až po Univerzitu tretieho veku UMB. Vo voľnom čase vytvára študentom priestor na rôzne spoločenské aktivity, ktoré im umožňujú športové kluby, umelecké súbory a študentské organizácie pôsobiace na UMB.

Matej Bel University is a public university which achieved university status in 2010 and is a member of the European University Association. The university provides both high quality university and further education by encouraging creative scientific and artistic research. Knowledge is advanced whilst combining the requirements of both scientific developments and practical issues.

The university offers a classic range of university education opportunities at all three levels and forms of studies in the areas of education, social issues, economy, law, politics, humanities and natural sciences, in the fields of international relations, economic specializations and mathematics. In addition, it also provides Anglophonic and partially Francophonic studies. MBU develops joint study programmes and has contacts with major foreign universities, where the students have the opportunity to complete part of their studies. Therefore, MBU graduates are efficient in finding their place in the labour market not only at home but also abroad.

As well as educational, scientific and artistic activities, a significant part of creative MBU activities is represented by basic and applied research in cooperation with national and international institutions. The University is a centre of research excellence and scientific and development projects are funded by means of European Structural Funds. Furthermore, it implements lifelong learning in a variety of courses and forms of the MBU Children's University and the MBU University of the Third Age. Finally, it provides students with sufficient opportunities for a variety of social activities through a wide range of sport clubs, artistic ensembles and student organisations functioning at MBU.


Národná 12
974 01 Banská Bystrica
SR
Dana Straková
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Vedúca Oddelenia marketingu


 • sk
 • en

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila status univerzity. Je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním.

Ponúka klasické univerzitné spektrum možností vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, politických, humanitných a prírodných vied, v odboroch medzinárodné vzťahy, v ekonomických odboroch a v matematike realizuje aj anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium. UMB rozvíja spoločné študijné programy a kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, kde študenti majú možnosť absolvovať časť svojho štúdia. Aj preto absolventi UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí.

Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti predstavuje významnú časť tvorivej činnosti UMB základný a aplikovaný výskum v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Univerzita má centrá excelentného výskumu, rieši vedecké i rozvojové projekty z európskych štrukturálnych fondov. Realizuje celoživotné vzdelávanie v rôznych kurzoch a formách od Detskej univerzity UMB až po Univerzitu tretieho veku UMB. Vo voľnom čase vytvára študentom priestor na rôzne spoločenské aktivity, ktoré im umožňujú športové kluby, umelecké súbory a študentské organizácie pôsobiace na UMB.

Matej Bel University is a public university which achieved university status in 2010 and is a member of the European University Association. The university provides both high quality university and further education by encouraging creative scientific and artistic research. Knowledge is advanced whilst combining the requirements of both scientific developments and practical issues.

The university offers a classic range of university education opportunities at all three levels and forms of studies in the areas of education, social issues, economy, law, politics, humanities and natural sciences, in the fields of international relations, economic specializations and mathematics. In addition, it also provides Anglophonic and partially Francophonic studies. MBU develops joint study programmes and has contacts with major foreign universities, where the students have the opportunity to complete part of their studies. Therefore, MBU graduates are efficient in finding their place in the labour market not only at home but also abroad.

As well as educational, scientific and artistic activities, a significant part of creative MBU activities is represented by basic and applied research in cooperation with national and international institutions. The University is a centre of research excellence and scientific and development projects are funded by means of European Structural Funds. Furthermore, it implements lifelong learning in a variety of courses and forms of the MBU Children's University and the MBU University of the Third Age. Finally, it provides students with sufficient opportunities for a variety of social activities through a wide range of sport clubs, artistic ensembles and student organisations functioning at MBU.


Národná 12
974 01 Banská Bystrica
SR
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Rektorka


 • sk
 • en

Žilinská univerzita v Žiline patrí už šesťdesiatpäť rokov k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vysokými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou. Súčasná univerzita už nie je orientovaná len na dopravu a spoje. Je to široko koncipovaná univerzita sústredená na slovenské pomery v unikátnom univerzitnom mestečku na Veľkom Diele. Má sedem fakúlt (ekonomiky dopravy a spojov, stavebnú, strojnícku, elektrotechnickú, riadenia a informatiky, bezpečnostného inžinierstva, humanitných vied). Súčasťou univerzity sú aj pracoviská: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Ústav telesnej výchovy, Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, Centrum informačných a komunikačných technológií, Ústav celoživotného vzdelávania, CETRA – Ústav dopravy, Ústav konkurencieschopnosti a inovácií a Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum.

The University of Žilina has had its unquestionable place among Slovak universities for over 60 years. At present there are about 8,000 students being educated at seven faculties in 179 accredited fields of study in all forms and degrees of university studies at the University. In its over 60 years of successful existence it has become the alma mater for more than 80,000 graduates, highly skilled professionals specialising mostly in transport and technical fields as well as in management, marketing or humanities. The quality of our graduates for the needs of practice is proved by long-term high interest in hiring them by employers that cooperate with the University in the recruitment process. In the field of science and research, University of Žilina participates in 200 national and 41 international scientific projects and organises about 60 scientific and professional events annually. There were two new significant work places established within the Operational Programme Research and Development in 2013 – University Science Park and Research Centre.


Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
SR
Jozef Rištvej
Žilinská univerzita v Žiline
Prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing


 • sk
 • en

Žilinská univerzita v Žiline patrí už šesťdesiatpäť rokov k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vysokými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou. Súčasná univerzita už nie je orientovaná len na dopravu a spoje. Je to široko koncipovaná univerzita sústredená na slovenské pomery v unikátnom univerzitnom mestečku na Veľkom Diele. Má sedem fakúlt (ekonomiky dopravy a spojov, stavebnú, strojnícku, elektrotechnickú, riadenia a informatiky, bezpečnostného inžinierstva, humanitných vied). Súčasťou univerzity sú aj pracoviská: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Ústav telesnej výchovy, Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, Centrum informačných a komunikačných technológií, Ústav celoživotného vzdelávania, CETRA – Ústav dopravy, Ústav konkurencieschopnosti a inovácií a Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum.

The University of Žilina has had its unquestionable place among Slovak universities for over 60 years. At present there are about 8,000 students being educated at seven faculties in 179 accredited fields of study in all forms and degrees of university studies at the University. In its over 60 years of successful existence it has become the alma mater for more than 80,000 graduates, highly skilled professionals specialising mostly in transport and technical fields as well as in management, marketing or humanities. The quality of our graduates for the needs of practice is proved by long-term high interest in hiring them by employers that cooperate with the University in the recruitment process. In the field of science and research, University of Žilina participates in 200 national and 41 international scientific projects and organises about 60 scientific and professional events annually. There were two new significant work places established within the Operational Programme Research and Development in 2013 – University Science Park and Research Centre.


Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
SR
Pavol Špánik
Žilinská univerzita v Žiline
Dekan Elektrotechnickej fakulty


 • sk
 • en

Žilinská univerzita v Žiline patrí už šesťdesiatpäť rokov k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vysokými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou. Súčasná univerzita už nie je orientovaná len na dopravu a spoje. Je to široko koncipovaná univerzita sústredená na slovenské pomery v unikátnom univerzitnom mestečku na Veľkom Diele. Má sedem fakúlt (ekonomiky dopravy a spojov, stavebnú, strojnícku, elektrotechnickú, riadenia a informatiky, bezpečnostného inžinierstva, humanitných vied). Súčasťou univerzity sú aj pracoviská: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Ústav telesnej výchovy, Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, Centrum informačných a komunikačných technológií, Ústav celoživotného vzdelávania, CETRA – Ústav dopravy, Ústav konkurencieschopnosti a inovácií a Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum.

The University of Žilina has had its unquestionable place among Slovak universities for over 60 years. At present there are about 8,000 students being educated at seven faculties in 179 accredited fields of study in all forms and degrees of university studies at the University. In its over 60 years of successful existence it has become the alma mater for more than 80,000 graduates, highly skilled professionals specialising mostly in transport and technical fields as well as in management, marketing or humanities. The quality of our graduates for the needs of practice is proved by long-term high interest in hiring them by employers that cooperate with the University in the recruitment process. In the field of science and research, University of Žilina participates in 200 national and 41 international scientific projects and organises about 60 scientific and professional events annually. There were two new significant work places established within the Operational Programme Research and Development in 2013 – University Science Park and Research Centre.


Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
SR
Michal Zábovský
Žilinská univerzita v Žiline
Riaditeľ Univerzitného vedeckého parku


 • sk
 • en

Žilinská univerzita v Žiline patrí už šesťdesiatpäť rokov k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vysokými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou. Súčasná univerzita už nie je orientovaná len na dopravu a spoje. Je to široko koncipovaná univerzita sústredená na slovenské pomery v unikátnom univerzitnom mestečku na Veľkom Diele. Má sedem fakúlt (ekonomiky dopravy a spojov, stavebnú, strojnícku, elektrotechnickú, riadenia a informatiky, bezpečnostného inžinierstva, humanitných vied). Súčasťou univerzity sú aj pracoviská: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Ústav telesnej výchovy, Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, Centrum informačných a komunikačných technológií, Ústav celoživotného vzdelávania, CETRA – Ústav dopravy, Ústav konkurencieschopnosti a inovácií a Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum.

The University of Žilina has had its unquestionable place among Slovak universities for over 60 years. At present there are about 8,000 students being educated at seven faculties in 179 accredited fields of study in all forms and degrees of university studies at the University. In its over 60 years of successful existence it has become the alma mater for more than 80,000 graduates, highly skilled professionals specialising mostly in transport and technical fields as well as in management, marketing or humanities. The quality of our graduates for the needs of practice is proved by long-term high interest in hiring them by employers that cooperate with the University in the recruitment process. In the field of science and research, University of Žilina participates in 200 national and 41 international scientific projects and organises about 60 scientific and professional events annually. There were two new significant work places established within the Operational Programme Research and Development in 2013 – University Science Park and Research Centre.


Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
SR
Michaela Jánošíková
Žilinská univerzita v Žiline
Doktorand


 • sk
 • en

Žilinská univerzita v Žiline patrí už šesťdesiatpäť rokov k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vysokými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou. Súčasná univerzita už nie je orientovaná len na dopravu a spoje. Je to široko koncipovaná univerzita sústredená na slovenské pomery v unikátnom univerzitnom mestečku na Veľkom Diele. Má sedem fakúlt (ekonomiky dopravy a spojov, stavebnú, strojnícku, elektrotechnickú, riadenia a informatiky, bezpečnostného inžinierstva, humanitných vied). Súčasťou univerzity sú aj pracoviská: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Ústav telesnej výchovy, Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, Centrum informačných a komunikačných technológií, Ústav celoživotného vzdelávania, CETRA – Ústav dopravy, Ústav konkurencieschopnosti a inovácií a Letecké výcvikové a vzdelávacie centrum.

The University of Žilina has had its unquestionable place among Slovak universities for over 60 years. At present there are about 8,000 students being educated at seven faculties in 179 accredited fields of study in all forms and degrees of university studies at the University. In its over 60 years of successful existence it has become the alma mater for more than 80,000 graduates, highly skilled professionals specialising mostly in transport and technical fields as well as in management, marketing or humanities. The quality of our graduates for the needs of practice is proved by long-term high interest in hiring them by employers that cooperate with the University in the recruitment process. In the field of science and research, University of Žilina participates in 200 national and 41 international scientific projects and organises about 60 scientific and professional events annually. There were two new significant work places established within the Operational Programme Research and Development in 2013 – University Science Park and Research Centre.


Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
SR
Marta Kianicová
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Prorektorka pre vzdelávanie


 • sk
 • en

Poslaním Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju novej ekonomiky a vedomostnej spoločnosti. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ako univerzitná vysoká škola, má v rámci svojho poslania, ktoré je v súlade so zákonom o VŠ, Bolonským procesom a medzinárodnými štandardmi, byť v oblasti vzdelávania významným centrom vzdelanosti s nasledovnými rozvojovými cieľmi:

 • udržiavať a rozvíjať svoju identitu vedeckej a vzdelávacej ustanovizne v sústave vysokoškolského vzdelania doma a v zahraničí
 • vytvárať podmienky pre kvalitné vzdelávanie v technických, ekonomických, sociálnych a zdravotníckych študijných odboroch;
 • pripravovať svojich absolventov tak, aby reprezentovali nielen najvyšší stupeň osobnej a profesionálnej kvality, ale i ľudskosti a humanizmu;
 • prispievať k vedeckému a kultúrnemu rozvoju a hospodárskej prosperite spoločnosti.

The mission of Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka in Trenčín, which is part of the European area of ​​higher education and a common European research area, is to develop a harmonious personality, knowledge, wisdom, good and creativity in man and to contribute to the development of education, science, culture and health for the wellbeing of society , thereby contributing to the development of a new economy and knowledge society.

 • maintain and develop its identity as a science and education institution in the higher education system at home and abroad;
 • to create conditions for quality education in technical, economic, social and health study fields;
 • prepare their graduates to represent not only the highest degree of personal and professional quality, but also humanity and humanism;
 • to contribute to the scientific and cultural development and economic prosperity of society.

Študentská 2
911 50 Trenčín
SR
Matej Drobný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Medzinárodný koordinátor pre zahraničných študentov


 • sk
 • en

Poslaním Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti, a tým prispievať k rozvoju novej ekonomiky a vedomostnej spoločnosti. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ako univerzitná vysoká škola, má v rámci svojho poslania, ktoré je v súlade so zákonom o VŠ, Bolonským procesom a medzinárodnými štandardmi, byť v oblasti vzdelávania významným centrom vzdelanosti s nasledovnými rozvojovými cieľmi:

 • udržiavať a rozvíjať svoju identitu vedeckej a vzdelávacej ustanovizne v sústave vysokoškolského vzdelania doma a v zahraničí
 • vytvárať podmienky pre kvalitné vzdelávanie v technických, ekonomických, sociálnych a zdravotníckych študijných odboroch;
 • pripravovať svojich absolventov tak, aby reprezentovali nielen najvyšší stupeň osobnej a profesionálnej kvality, ale i ľudskosti a humanizmu;
 • prispievať k vedeckému a kultúrnemu rozvoju a hospodárskej prosperite spoločnosti.

The mission of Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka in Trenčín, which is part of the European area of ​​higher education and a common European research area, is to develop a harmonious personality, knowledge, wisdom, good and creativity in man and to contribute to the development of education, science, culture and health for the wellbeing of society , thereby contributing to the development of a new economy and knowledge society.

 • maintain and develop its identity as a science and education institution in the higher education system at home and abroad;
 • to create conditions for quality education in technical, economic, social and health study fields;
 • prepare their graduates to represent not only the highest degree of personal and professional quality, but also humanity and humanism;
 • to contribute to the scientific and cultural development and economic prosperity of society.

Študentská 2
911 50 Trenčín
SR

Organizátori

Tibor Buček
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Riaditeľ Odboru zahraničného obchodu


 • sk
 • en
 • cn

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky založená v r. 2001.

Misiou agentúry je nastaviť a využiť všetky možnosti stimulačných prostriedkov na zvýšenie prílivu zahraničných investorov a zároveň podpora slovenských firiem pri premene na subjekty vysoko výkonné a úspešné na globalizovanom svetovom trhu.

Zároveň pomáha transformovať Slovensko na technologické – inovačné - talentové biznis centrum Európy. Stať sa preferovaným partnerom firiem zvažujúcich investovanie v strednej Európe. Akcelerovať úspech slovenskej ekonomiky merateľným spôsobom, prispievajúc ku kvantitatívnemu a kvalitatívnemu rastu.

Agentúra podporuje domácich a zahraničných investorov prostredníctvom poskytovania analýz trhu, pracovnej sily a nehnuteľností; sprevádza investorov. V zahraničnom obchode poskytuje širokú škálu služieb na podporu slovenského exportu.

The Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) is a government-funded allowance organization that works under the supervision of the Ministry of Economy of the Slovak Republic since 2001.

The mission of the agency is to design and use all kinds of stimuli to increase the influx of foreign investment while promoting Slovak companies in their effort to transform into high-performance subjects successful in the globalized world market.

SARIO assists in the process of Slovakia´s transformation to the business - technology- innovation - talent centre of Europe and to become the preferred partner of companies contemplating investment in Central Europe. Accelerate the achievement of the Slovak economy in a measurable way, contributing to the quantitative and qualitative growth.

We support foreign and home investors by providing market analysis, workforce and real estate’s research, accompanying of investors. In foreign trade we provide broad scale of services for internationalization of Slovak businesses.

斯洛伐克投资贸易发展局(英文缩写为“SARIO”,以下简称“斯投贸局”)由政府资助成立,隶属于斯洛伐克共和国经济部,自2001年起在其监督下工作。

斯投贸局旨在促进外资流入斯洛伐克;帮助斯洛伐克企业挺入国际市场。

斯投贸局协助斯洛伐克进行“经贸—科技—创新—欧洲人才中心”转型,并帮助斯洛伐克成为企业在中欧地区投资的首选合作伙伴。用可衡量的方式加快斯洛伐克经济发展,促进经济定量和定性增长。

我们为国内外投资者提供市场分析、劳动力和选址实地调研及相关事宜。在外贸方面,我们提供与推动斯洛伐克企业国际化相关的众多服务。


Trnavská cesta 100
Bratislava
SR
Vladimír Ležák
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Riaditeľ Odboru priamych zahraničných investícií


 • sk
 • en
 • cn

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky založená v r. 2001.

Misiou agentúry je nastaviť a využiť všetky možnosti stimulačných prostriedkov na zvýšenie prílivu zahraničných investorov a zároveň podpora slovenských firiem pri premene na subjekty vysoko výkonné a úspešné na globalizovanom svetovom trhu.

Zároveň pomáha transformovať Slovensko na technologické – inovačné - talentové biznis centrum Európy. Stať sa preferovaným partnerom firiem zvažujúcich investovanie v strednej Európe. Akcelerovať úspech slovenskej ekonomiky merateľným spôsobom, prispievajúc ku kvantitatívnemu a kvalitatívnemu rastu.

Agentúra podporuje domácich a zahraničných investorov prostredníctvom poskytovania analýz trhu, pracovnej sily a nehnuteľností; sprevádza investorov. V zahraničnom obchode poskytuje širokú škálu služieb na podporu slovenského exportu.

The Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) is a government-funded allowance organization that works under the supervision of the Ministry of Economy of the Slovak Republic since 2001.

The mission of the agency is to design and use all kinds of stimuli to increase the influx of foreign investment while promoting Slovak companies in their effort to transform into high-performance subjects successful in the globalized world market.

SARIO assists in the process of Slovakia´s transformation to the business - technology- innovation - talent centre of Europe and to become the preferred partner of companies contemplating investment in Central Europe. Accelerate the achievement of the Slovak economy in a measurable way, contributing to the quantitative and qualitative growth.

We support foreign and home investors by providing market analysis, workforce and real estate’s research, accompanying of investors. In foreign trade we provide broad scale of services for internationalization of Slovak businesses.

斯洛伐克投资贸易发展局(英文缩写为“SARIO”,以下简称“斯投贸局”)由政府资助成立,隶属于斯洛伐克共和国经济部,自2001年起在其监督下工作。

斯投贸局旨在促进外资流入斯洛伐克;帮助斯洛伐克企业挺入国际市场。

斯投贸局协助斯洛伐克进行“经贸—科技—创新—欧洲人才中心”转型,并帮助斯洛伐克成为企业在中欧地区投资的首选合作伙伴。用可衡量的方式加快斯洛伐克经济发展,促进经济定量和定性增长。

我们为国内外投资者提供市场分析、劳动力和选址实地调研及相关事宜。在外贸方面,我们提供与推动斯洛伐克企业国际化相关的众多服务。


Trnavská cesta 100
Bratislava
SR
Chongjie Xia
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Konzultant


 • sk
 • en
 • cn

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky založená v r. 2001.

Misiou agentúry je nastaviť a využiť všetky možnosti stimulačných prostriedkov na zvýšenie prílivu zahraničných investorov a zároveň podpora slovenských firiem pri premene na subjekty vysoko výkonné a úspešné na globalizovanom svetovom trhu.

Zároveň pomáha transformovať Slovensko na technologické – inovačné - talentové biznis centrum Európy. Stať sa preferovaným partnerom firiem zvažujúcich investovanie v strednej Európe. Akcelerovať úspech slovenskej ekonomiky merateľným spôsobom, prispievajúc ku kvantitatívnemu a kvalitatívnemu rastu.

Agentúra podporuje domácich a zahraničných investorov prostredníctvom poskytovania analýz trhu, pracovnej sily a nehnuteľností; sprevádza investorov. V zahraničnom obchode poskytuje širokú škálu služieb na podporu slovenského exportu.

The Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) is a government-funded allowance organization that works under the supervision of the Ministry of Economy of the Slovak Republic since 2001.

The mission of the agency is to design and use all kinds of stimuli to increase the influx of foreign investment while promoting Slovak companies in their effort to transform into high-performance subjects successful in the globalized world market.

SARIO assists in the process of Slovakia´s transformation to the business - technology- innovation - talent centre of Europe and to become the preferred partner of companies contemplating investment in Central Europe. Accelerate the achievement of the Slovak economy in a measurable way, contributing to the quantitative and qualitative growth.

We support foreign and home investors by providing market analysis, workforce and real estate’s research, accompanying of investors. In foreign trade we provide broad scale of services for internationalization of Slovak businesses.

斯洛伐克投资贸易发展局(英文缩写为“SARIO”,以下简称“斯投贸局”)由政府资助成立,隶属于斯洛伐克共和国经济部,自2001年起在其监督下工作。

斯投贸局旨在促进外资流入斯洛伐克;帮助斯洛伐克企业挺入国际市场。

斯投贸局协助斯洛伐克进行“经贸—科技—创新—欧洲人才中心”转型,并帮助斯洛伐克成为企业在中欧地区投资的首选合作伙伴。用可衡量的方式加快斯洛伐克经济发展,促进经济定量和定性增长。

我们为国内外投资者提供市场分析、劳动力和选址实地调研及相关事宜。在外贸方面,我们提供与推动斯洛伐克企业国际化相关的众多服务。


Trnavská cesta 100
Bratislava
SR
Tomáš Buček
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Konzultant


 • sk
 • en
 • cn

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky založená v r. 2001.

Misiou agentúry je nastaviť a využiť všetky možnosti stimulačných prostriedkov na zvýšenie prílivu zahraničných investorov a zároveň podpora slovenských firiem pri premene na subjekty vysoko výkonné a úspešné na globalizovanom svetovom trhu.

Zároveň pomáha transformovať Slovensko na technologické – inovačné - talentové biznis centrum Európy. Stať sa preferovaným partnerom firiem zvažujúcich investovanie v strednej Európe. Akcelerovať úspech slovenskej ekonomiky merateľným spôsobom, prispievajúc ku kvantitatívnemu a kvalitatívnemu rastu.

Agentúra podporuje domácich a zahraničných investorov prostredníctvom poskytovania analýz trhu, pracovnej sily a nehnuteľností; sprevádza investorov. V zahraničnom obchode poskytuje širokú škálu služieb na podporu slovenského exportu.

The Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) is a government-funded allowance organization that works under the supervision of the Ministry of Economy of the Slovak Republic since 2001.

The mission of the agency is to design and use all kinds of stimuli to increase the influx of foreign investment while promoting Slovak companies in their effort to transform into high-performance subjects successful in the globalized world market.

SARIO assists in the process of Slovakia´s transformation to the business - technology- innovation - talent centre of Europe and to become the preferred partner of companies contemplating investment in Central Europe. Accelerate the achievement of the Slovak economy in a measurable way, contributing to the quantitative and qualitative growth.

We support foreign and home investors by providing market analysis, workforce and real estate’s research, accompanying of investors. In foreign trade we provide broad scale of services for internationalization of Slovak businesses.

斯洛伐克投资贸易发展局(英文缩写为“SARIO”,以下简称“斯投贸局”)由政府资助成立,隶属于斯洛伐克共和国经济部,自2001年起在其监督下工作。

斯投贸局旨在促进外资流入斯洛伐克;帮助斯洛伐克企业挺入国际市场。

斯投贸局协助斯洛伐克进行“经贸—科技—创新—欧洲人才中心”转型,并帮助斯洛伐克成为企业在中欧地区投资的首选合作伙伴。用可衡量的方式加快斯洛伐克经济发展,促进经济定量和定性增长。

我们为国内外投资者提供市场分析、劳动力和选址实地调研及相关事宜。在外贸方面,我们提供与推动斯洛伐克企业国际化相关的众多服务。


Trnavská cesta 100
Bratislava
SR
Michal Poliak
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Konzultant


 • sk
 • en
 • cn

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky založená v r. 2001.

Misiou agentúry je nastaviť a využiť všetky možnosti stimulačných prostriedkov na zvýšenie prílivu zahraničných investorov a zároveň podpora slovenských firiem pri premene na subjekty vysoko výkonné a úspešné na globalizovanom svetovom trhu.

Zároveň pomáha transformovať Slovensko na technologické – inovačné - talentové biznis centrum Európy. Stať sa preferovaným partnerom firiem zvažujúcich investovanie v strednej Európe. Akcelerovať úspech slovenskej ekonomiky merateľným spôsobom, prispievajúc ku kvantitatívnemu a kvalitatívnemu rastu.

Agentúra podporuje domácich a zahraničných investorov prostredníctvom poskytovania analýz trhu, pracovnej sily a nehnuteľností; sprevádza investorov. V zahraničnom obchode poskytuje širokú škálu služieb na podporu slovenského exportu.

The Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) is a government-funded allowance organization that works under the supervision of the Ministry of Economy of the Slovak Republic since 2001.

The mission of the agency is to design and use all kinds of stimuli to increase the influx of foreign investment while promoting Slovak companies in their effort to transform into high-performance subjects successful in the globalized world market.

SARIO assists in the process of Slovakia´s transformation to the business - technology- innovation - talent centre of Europe and to become the preferred partner of companies contemplating investment in Central Europe. Accelerate the achievement of the Slovak economy in a measurable way, contributing to the quantitative and qualitative growth.

We support foreign and home investors by providing market analysis, workforce and real estate’s research, accompanying of investors. In foreign trade we provide broad scale of services for internationalization of Slovak businesses.

斯洛伐克投资贸易发展局(英文缩写为“SARIO”,以下简称“斯投贸局”)由政府资助成立,隶属于斯洛伐克共和国经济部,自2001年起在其监督下工作。

斯投贸局旨在促进外资流入斯洛伐克;帮助斯洛伐克企业挺入国际市场。

斯投贸局协助斯洛伐克进行“经贸—科技—创新—欧洲人才中心”转型,并帮助斯洛伐克成为企业在中欧地区投资的首选合作伙伴。用可衡量的方式加快斯洛伐克经济发展,促进经济定量和定性增长。

我们为国内外投资者提供市场分析、劳动力和选址实地调研及相关事宜。在外贸方面,我们提供与推动斯洛伐克企业国际化相关的众多服务。


Trnavská cesta 100
Bratislava
SR
Bruno Hromý
Generálny konzulát SR v Šanghaji
Ekonomický diplomat


 • sk
 • en

Do teritoriálnej pôsobnosti Generálneho konzulátu patrí metropola Šanghaj a provincie Anhui, Fujian, Jiangsu, Jiangxi a Zhejiang. Šanghaj ako finančné a obchodné centrum Číny, spolu s týmito piatimi regiónmi tvoria 30 % HDP krajiny a 40 % z jej dovozu.

Čo sa týka zahraničného obchodu ČĽR, čínske firmy sa dopytujú po high-tech výrobkoch, vyspelých technológiách a materiáloch sa rýchlo zvyšuje. Spotrebitelia žiadajú kvalitné potraviny, nové služby, luxusný a značkový tovar. Vláda začína viac podporovať ochranu životného prostredia a energetickú úsporu. Čínski investori hľadajú príležitosti na akvizície európskych firiem. Toto všetko sú dobré správy pre Slovensko, pretože slovenský vývoz do Číny a prilákanie čínskych investícií pomôže priniesť biznis našim firmám, vytvoriť nové pracovné miesta a oživiť našu ekonomiku.

The metropolitan area of Shanghai and the province of Anhui, Fujian, Jiangsu, Jiangxi and Zhejiang are within the scope of the General Consulate. Shanghai, as the financial and commercial center of China, together with these five regions make up 30% of the country's GDP and 40% of its imports.

As far as the foreign trade of the PRC is concerned, Chinese companies are looking for high-tech products, advanced technologies and materials to grow rapidly. Consumers demand quality food, new services, luxury and branded goods. The government is starting to further promote environmental protection and energy savings. Chinese investors are looking for opportunities to acquire European companies. All this is good news for Slovakia, because Slovak exports to China and attracting Chinese investments will help bring business to our companies, create new jobs and revive our economy.


375 Huaihai Central Road
200031 Shanghai
Čína
Stanislav Mištík
ZÚ SR v Pekingu
Ekonomický diplomat


 • sk
 • en

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu pokrýva Čínsku ľudovú republiku (spolu s osobitnými administratívnymi oblasťami Hongkong a Macao) a Mongolsko.

Postavenie a dôležitosť Číny vo svete ako veľmoci s neustále narastajúcou váhou determinuje význam nášho veľvyslanectva ako regionálnej nosnej a spádovej diplomatickej misie Slovenskej republiky vo východnej Ázii. Základným východiskom pre slovenské zahraničnopolitické aktivity vo vzťahu ku krajinám pôsobnosti je Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a na neho nadväzujúce Zameranie zahraničnej politiky Slovenskej republiky v podmienkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Rovnocenným východiskom a determinačným rámcom pre Slovensko a jeho zahraničnopolitické i obchodno-ekonomické aktivity v uvedenej oblasti sú koncepčné a zmluvné dokumenty Európskej únie a NATO ako aj ich aktuálne pozície a tesná koordinácia aktivít medzi Slovenskom a EÚ voči Číne a Mongolsku.

Hlavné ciele činnosti Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Pekingu:

 • v politickej oblasti – presadzovať politický dialóg na najvyššej ústavnej, vládnej a rezortnej úrovni a usilovať sa o povýšenie bilaterálnych vzťahov na partnerskú úroveň.
 • v oblasti hospodárskej spolupráce – Slovensko kladie prioritný dôraz na zvýšenie podielu slovenského exportu vo vzájomnej obchodnej výmene a podporu rastu investícií. Slovenská republika sleduje obchodnú politiku EÚ voči Číne a navrhuje opatrenia na harmonizáciu obchodu Slovenskej republiky s obchodnými politikami EÚ a WTO.

The Embassy of the Slovak Republic in Beijing covers the People's Republic of China (together with the special administrative areas of Hong Kong and Macao) and Mongolia.

The status and importance of China in the world as an ever-increasing world, determines the importance of our branch as a regional supporting and treasury diplomatic mission of the Slovak Republic in the countries of East Asia. The basic prerequisite for Slovak foreign policy in relation to the countries of competence is the Program Declaration of the Government of the Slovak Republic and its follow-up Foreign Policy Focus of the Slovak Republic under the conditions of the Ministry of Foreign Affairs of the Slovak Republic. The conceptual and contractual documents of the European Union and NATO as well as their current positions and close coordination of activities between Slovakia and the EU vis-à-vis China and Mongolia are the same starting point and a determining framework for Slovakia and its foreign policy and trade activities in this area.

Main objectives of the Military Office in Beijing:

 • in the policy area - to promote political dialogue at the highest constitutional, governmental and sectoral levels, and to seek to promote bilateral partnerships at partner level.
 • in the field of economic cooperation - Slovakia places a priority emphasis on increasing the share of Slovak exports in mutual trade exchange and promoting investment growth. The Slovak Republic monitors the EU's trade policy towards China and proposes measures to harmonize trade with the Slovak Republic with EU and WTO trade policies.

Ritan Lu, Jian Guo Men Wai
100600 Beijing
China
Back

ProgramSchedule

 • Podnikatelia NINGBO
 • Univerzity NINGBO
 • Podnikatelia MVK
 • Letový plán MVK

Streda 6.6.2018

14:00 - 14:30
- Stretnutie pred hotelom a presun kyvadlovou busovou dopravou na výstavisko Ningbo International Convention and Exhibition Center /宁波国际会议展览中心

Adresa:
No. 181, Huizhan Road, Ningbo,
浙江省宁波市鄞州区会展路181号

14:30 - 17:00
- Prevzatie vzoriek
Doľadovanie národného stánku
Posledná finalizácia

17:00 - 18:00
- Presun na hotel

Štvrtok 7.6.2018

08:00 - 09:00
- Stretnutie pred hotelom a presun na výstavisko

09:00 - 15:00
- Agenda „CHINA – CEEC ON-SITE SOURCING MEETING“

09:00
- Registrácia

09:30
- Príhovor zástupcu Ministerstva obchodu ČĽR

09:55
- Predstavenie biznis modelu spoločnosťou JD.COM

pre distribúciu produktov krajiny CEEC v Číne

10:00
- Prezentácia od SHIMAOTONG, ako obchodné riešenie pre export z krajiny CEEC do Číny

10:05
- Propagácia produktov partnerskej krajiny

10:15
- Interpretácia preferenčnej politiky EXPO

10:20 - 15:00
- Voľné B2B rokovanie

15:00 - 17:00
- Aktívna propagácia a rokovanie s potenciálnymi obchodnými partnermi na národnom stánku

17:00 - 18:00
- Privítanie vysokých predstaviteľov Ministerstva obchodu ČĽR a ministrov 16 krajín CEEC vrátane nášho štátneho tajomníka MH SR

18:00 - 19:00
- Presun na hotel

Piatok 8.6.2018

08:00 - 09:00
- Stretnutie pred hotelom a presun na výstavisko

09:00 - 17:00
- Aktívna propagácia a rokovanie s potenciálnymi obchodnými partnermi na národnom stánku

17:00 - 18:00
- Presun z výstaviska na hotel

Sobota 9.6.2018

08:00 - 09:00
- Stretnutie pred hotelom a presun na výstavisko

09:00 - 13:30
- Aktívna propagácia a rokovanie s potenciálnymi obchodnými partnermi na národnom stánku

13:30 - 14:00
- Presun na hotel Pan-Pacific Ningbo/宁波泛太平洋大酒店

Adresa:
No.99 East Min‘an Road,
Yinzhou District, Ningbo
宁波鄞州区民安东路99号

14:00 - 16:00
- Seminár na podporu propagácie slovenských potravín organizované ZÚ SR v Pekingu

voliteľné
vystavovatelia čo majú záujem sa zúčastniť treba priniesť so sebou aj vzorky

16:00 - 16:30
- Návrat na výstavisko

16:30 - 17:30
- Presun z výstaviska na hotel

Nedeľa 10.6.2018

08:00 - 09:00
- Stretnutie pred hotelom a presun na výstavisko

09:00 - 17:00
- Aktívna propagácia a rokovanie s potenciálnymi obchodnými partnermi na národnom stánku

17:00 - 18:00
- Presun z výstaviska na hotel

Pondelok 11.6.2018

Počas celého dňa – odchod z Ningba

Sobota 9.6.2018

09:30 - 12:00
- China (Ningbo) - CEEC Educational Cooperation Conference and “Belt and Road” Education Cooperation Summit

Miesto konania: Shangri-La Hotel Ningbo

14:00 - 17:00
- 3rd “Belt and Road” International Forum for Industry and Education Collaboration

3rd China-CEEC Business School Summit and “Belt and Road” Countries Forum on International Business Education

Miesto konania: Shangri-La Hotel Ningbo

Nedeľa 10.6.2018

09:00 - 11:30
- China-CEEC Education Project Exhibition & Project Matchmaking Event

Miesto konania: Shangri-La Hotel Ningbo

14:00 - 17:00
- China-CEEC Infrastructure Education and Investment Cooperation Forum

Miesto konania: Shangri-La Hotel Ningbo

Nedeľa 10.6.2018

04:15
- Príchod na letisko Bratislava

General Aviation Terminal (VIP vľavo)
pasová a bezpečnostná kontrola

06:00
- Odlet z letiska Bratislava

16:40
- Prílet do Novosibirsku

tankovanie

22:30
- Prílet do Pekingu

následne transport na hotel a voľno

Pondelok 11.6.2018

Predbežne voľný program

prípadne ad hoc program v závislosti od okolností

Utorok 12.6.2018

Doobeda voľno

13:30 - 14:00
- Registrácia účastníkov na Slovensko-Čínske Businessforum

Rezidencia Slovenského veľvyslanca, Jianhua Lu (East Gate), Jianguomenwai, Beijing

14:00 - 15:45
- Otváracie príhovory a prezentácie spoločností

15:45 - 16:00
- Prezentácia Spoločnosti Foshan Ningyu Science and Technology Inc.

Mr. Zhu Huichong - General Manager

16:00 - 16:45
- Predstavenie slovenských firiem

16:45 - 18:00
- B2B rokovania a následná recepcia

Streda 13.6.2018

Doobeda voľno

12:00
- Check-out z hotela

najneskôr do 12:00

13:00
- Transfer z hotela na letisko

16:00
- Odlet z letiska v Pekingu

19:30
- Medzipristátie v Novosibirsku

tankovanie

21:40
- Prílet na letisko Bratislava

GAT terminál

Nedeľa 10.06.2018

04:15
- Príchod na letisko

06:00
- Odlet vládneho špeciálu

let SSG006
trvanie letu: 13 hod.
časový posun: +6 hod.

16:40
- Medzipristátie vládneho špeciálu v Novosibirsku

17:40
- Odlet do Pekingu

22.:30
- Prílet do Pekingu

Streda 13.6.2018

16:00
- Odlet vládneho špeciálu z Pekingu

terminál GAT

19:30
- Medzipristátie vládneho špeciálu v Novosibirsku

20:30
- Odlet do Bratislavy

21:40
- Prílet do Bratislavy

GAT Terminál Letiska Bratislava

Dôležité kontakty

SARIO

Chongjie Xia
+421 910 828 301
chongjie.xia@sario.sk

Michal Poliak
+421 910 828 278
michal.poliak@sario.sk

Tomáš Buček
+86 186 1064 8952
tombucek@gmail.com

Tibor Buček
+421 910 828 305
tibor.bucek@sario.sk

Vladimír Ležák
+421 31 0828254
vladimir.lezak@sario.sk

Generálny konzulát SR v Šanghaji

Bruno Hromý, ekonomický diplomat
375 Huaihai Central Road,
200031, Shanghai, China
+86 136 5162 7880
bruno.hromy@mzv.sk
www.mzv.sk/web/cgshanghai

Zastupiteľský úrad SR v Pekingu

Stanislav Mištík, ekonomický diplomat
Ritan Lu, Jian Guo Men Wai,
100600 Beijing, China
+86 13701359243
stanislav.mistik@mzv.sk
www.mzv.sk/web/cgshanghai

Pohotovostná služba MZV SR v Číne

+86 13641903630

Hotely

Golden port hotel Ningbo
51 Yangshan Road, Jiangbei Qu,
Ningbo, Zhejiang, 315020, China
宁波金港大酒店
宁波市江北区江北区扬善路51号,
号 邮政编码 315020
+86 574 8766 8888
www.goldenporthotel.com

Shangri-la hotel Ningbo
88 Yuyuan Street, Jiangdong District
Ningbo, Zhejiang, 315040, China
宁波香格里拉大酒店
中国浙江省宁波市 江东区豫源街88,
号 邮政编码 315040
+86 574 8799 8888
www.shangri-la.com

Sheraton Ningbo Hotel
50 Rainbow N Rd, Jiangdong Qu
Ningbo Shi, Zhejiang, 315040, China
宁波东港喜来登酒店
浙江省宁波市江东区彩虹北路50号 邮政编码: 315040
+86 574 8768 8688
starwoodhotels.com

Kerry hotel Beijing
Doris Berchtold, Sales Manager
No 1 Guanghua Road,
Beijing, 100020, China
中国北京朝阳区光华路1号 邮政编码 100020
+86 10 6561 8833
www.shangri-la.com/beijing/kerry/

Crowne Plaza City Center Ningbo
宁波凯洲皇冠假日酒店
No. 129 Yaohang Street, Ningbo 315010 China
浙江省宁波市药行街129号, 315010中国浙江宁波
+86 574 56199999

InterContinental Ningbo 宁波洲际酒店
777 Xin Hui Road, Yinzhou District, 315048 Ningbo, China
宁波鄞州区高新区新晖路777号
+86 574 89077777

Dôležité telefónne čísla

110 - Univerzálne číslo
110 - Políciao
120 - Zdravotná záchranná služba
119 - Hasiči

Investment Promotion Agency
of MOFCOM – CIPA

Ministerstvo obchodu ČĽR (MOFCOM) je výkonným orgánom štátnej správy, ktorý:

 • formuluje politiku v oblasti zahraničného obchodu
 • reguluje vývoz a dovoz; priame zahraničné investície
 • ochraňuje spotrebiteľov a hospodársku súťaž na trhu
 • rokuje o dvojstranných a multilaterálnych obchodných dohodách

Xu Xiaofeng, Zástupca generálneho riaditeľa
Ministerstvo obchodu
+86 10 65198635
xuxiaofeng@mofcom.gov.cn
www.mofcom.gov.cn

China Investment Promotion Agency (CIPA) je agentúrou zriadená Ministerstvom obchodu ČĽR, ktorá:

 • podporuje investície: príliv zahraničných investícií prichádzajúcich do ČĽR ako aj investície smerujúce za hranice ČĽR
 • spolupracuje s medzinárodnými hospodárskymi organizáciami, obchodnými komorami a združeniami

Liu Dianxun, CEO
+86 10 64515301
liudianxun@fdi.gov.cn
www.fdi.gov.cn
www.cipa.gov.cn

Mapové aplikácie

Stiahnite si aplikáciu maps.me do vášho mobilného telefónu

MAPS.ME

Pre uľahčenie orientácie a navigácie v cieľovej destinacii Vám odporúčame stiahnuť si do Vášho mobilného zariadenia free of charge aplikáciu maps.me. Môžete ju následne používať v off-line režime priamo v teritóriu.

Postup sťahovania:

 • Podľa typu vášho mobilného zariadenia si v App Store resp. Google Play nájdite aplikáciu maps.me a nainštalujte si ju do mobilného zariadenia
 • V ďalšom kroku aplikáciu otvorte a stiahnite si potrebnú mapu, v tomto prípade mapu cieľovej destinácie. Zároveň povoľte zariadeniu zisťovanie vašej polohy
 • Následne môžete využívať off-line túto aplikáciu pre účely orientácie, plánovania trasy a navigovania priamo v teritóriu

GOOGLE MAPS

Alternatívne môžete využiť aj aplikáciu Google Maps, kde si tiež viete uložiť oblasti a používať ich následne v off- line režime. Funkcia sa volá "Offline areas"

Postup sťahovania:

 • V telefóne alebo tablete otvorte aplikáciu Mapy Google.
 • Ubezpečte sa, či máte pripojenie na internet a prihlásili ste sa do služby Mapy Google.
 • Vyhľadajte cieľovú destináciu.
 • V spodnej časti obrazovky klepnite na názov, alebo adresu miesta. Ak hľadáte miesto, ako je napr. hotel, reštaurácia, klepnite na ikonu ďalších možností (tri bodky).
 • Vyberte ikonu Stiahnuť.

Po stiahnutí mapy používajte aplikáciu Mapy Google ako zvyčajne. Ak nemáte pripojenie na internet, zobrazí sa znak blesku a Mapy Google vám poskytnú trasu pomocou stiahnutých off-line máp.

Čína

Teritoriálna informácia o Číne

Oficiálny názov: Čínska ľudová republika

Oficiálny jazyk: Čínština

Rozloha: 9 597 000 km2

Náboženstvo: čínske náboženstvo (81%), ateizmus (6%), budhizmus (6%), kresťanstvo (2%)

Prezident: Xi Jinping

Hlavné mesto: Peking

Dôležité mestá: Peking, Shanghai, Canton, Lhasa

Mena: Juan

Credit Rating: S&P – AA- (negatívny), Moody´s – Aa3 (stabilný)

Najvýznamnejšie krajiny importu: Južná Kórea, USA, Japonsko, Nemecko

Najdôležitejšie krajiny exportu: USA, Hong Kong, Japonsko, Nemecko

Na konci roka 2017, celkový počet obyvateľov CN bol 1.374.620.000, rast o 6,8 mil. medziročne. Z toho obyvateľov miest bolo 771,16 milión, čo bolo 56,10 percenta. V roku 2017 CN zaznamenala 16,55 mil. novorodených občanov, čo je 12,07 na tisíc obyvateľov, a 9,75 mil. úmrtí, čo predstavuje 7,11 na tisíc obyvateľov. Prirodzený prírastok bol 4,96 / tisíc obyvateľov. Počet občanov, ktorí žili oddelene od miesta svojej registrácie bol 294 miliónov, z ktorých 247 milióna bola tzv. plávajúca populácia.

Národné hospodárstvo CN si v roku 2017 udržalo naďalej rast, ale pomalší v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami. Ročné HDP predstavovalo 67.670,8 mld. CNY, teda rast 6,9 percenta medziročne. Z toho primárny priemysel priniesol 6.086,3 mld. CNY a rast 3,9 percenta, sekundárny priemysel priniesol 27.427,8 mld. CNY a rast o 6,0 percenta a terciálny sector priemyslu priniesol 34.156,7 mld. CNY a ročný rast 8,3 percenta. Prínos primárneho priemyslu bol 9,0 percent z celkového HDP, sekundárneho 40,5 percenta a terciálneho 50,5 percenta. Po prvý krát dosiahla terciálna sféra podiel nad 50,0 percent.

Zamestnanosť v roku 2017 rástla. Počet zamestnaných na konci roka 2015 predstavoval 774,51mil., z toho v mestách to bolo 404,1 mil. Počet novozamestnaných ľudí v mestách predstavoval 13,12 mil. Registrovaný počet nezamestnaných v mestách bol 4,05 percenta. Počet tzv. migrujúcich pracovníkov v CN predstavoval na konci roka 2017 číslo 277,47 mil., teda rast 1,3 percenta medziročne. Počet migrujúcich, ktorí opustili svoje rodné mesto a pracovali v iných lokalitách bolo 168,84 mil., čo predstavuje medziročný nárast o 0,4 percenta, a počet tých, ktorí pracovali v ich vlastných lokalitách dosiahol 108,63 mil., - nárast 2,7 percenta.

Ceny sú v podstate stabilné. Spotrebiteľské ceny v roku 2017 išli hore medziročne o 1,4 percenta. Z toho ceny potravín išli hore o 2,3 percenta. Ceny investícií do nehnuteľností sa znížili o 1,8 percenta. Ceny výrobcov a nákupné ceny pre vyrobené produkty klesli o 5,2 a o 6,1 percenta respektívne. Produkčné ceny farmárskych výrobkov vzrástli o 1,7 percenta.

Zahraničný obchod Slovenskej republiky

Vývoj zahraničného obchodu SR v rokoch 2014-2017 (mil. EUR)

Archív

Ningbo 2017 - záznam z misie

Dňa 8.6.2017 organizátori pripravili pre zahraničných vystavovateľov obchodné stretnutie s čínskymi potravinovými reťazcami, reštaurácií a hotelov. Cieľom stretnutie bolo vytvoriť príležitosť pre slovenské spoločnosti, aby mali B2B rokovanie s veľkými čínskymi spoločnosťami, ktorí by mohli spolupracovať so slovenskými firmami pri distribúcií ich produktov na čínskom trhu.

Dňa 9.6.2017 od 12:00 – 14:30 sa konalo stretnutie s vedúcimi predstaviteľmi úradu mesta Ningbo na ktorom delegácia SARIO predstavila doterajšiu spoluprácu medzi Slovenskom a provinciou Zhejiang, ako i možnosti ďalších aktivít.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sa v rámci veľtrhu China-CEEC Investment and Trade Expo zúčastnila China-Central and Eastern European Countries Investment Cooperation semináru s cieľom povzbudiť čínske spoločnosti investovať v regióne SVE. Seminár predstavil zúčastneným čínskym spoločnostiam investičné prostredia jednotlivých krajín SVE.

Agentúra SARIO počas podujatia prezentovala slovenské podnikateľské prostredie, odvetvie, priemysel a pod. informácie prostredníctvom videoprezentácie. Po prezentáciách nasledovali bilaterálne rokovania so zúčastnenými spoločnosťami. Väčšina zúčastnených spoločností prejavilo záujem o investície formou kapitálového vstupu do podnikov etablovaných v krajine a o projekty v oblasti energetiky a infraštruktúry.

Slovenská delegácia v oblasti vysokoškolského vzdelávania bola jedna z najväčších z regiónu SVE. Cieľom stretnutia bolo posilnenie spolupráce v oblasti vzdelávania ako aj výmeny študentov.

Success story:
EUBA podpísala dohodu o uznaní dvojitého diplomu s Ningbo univerzitou. VŠEMVS otvorila spoločne s partnerskou univerzitou Ningbo Dahongying university „Vedecko-výskumné centrum v Ningbe“.

Záznam z misie:

Video

Youku

Pictures


Ningbo 2016 – záznam z misie

Fotka č. 1: Národný stánok SR

Fotka č. 2: Prijatie štátneho tajomníka MH SR p. V. Ferencza na stánku R

Fotka č. 3: Slovenská delegácia v Ningbo 2016

Agentúra SARIO, ako koordinátor slovenských účastníkov na 2. ročníku „ China-CEEC Investment and Trade EXPO“, zorganizovala tento rok podnikateľskú misiu s rekordnou účasťou slovenských spoločností, organizácií a inštitúcií. Misie sa zúčastnili aj zástupcovia MH SR na čele so štátnym tajomníkom Vojtechom Ferenczom, ktorý bol zároveň bol aj vedúcim slovenskej delegácie.

Slovenská samospráva bola prezentovaná Žilinským samosprávnym krajom na čele so svojim podpredsedom p. Jozefom Štrbom. Delegácia ŽSK participovala na podujatiach, ktoré sa venovali najmä prehĺbeniu kooperácie medzi VÚC SR a samosprávnymi celkami krajín SVE a Číny.

SARIO, ako štátna agentúra podporujúca prílev investícií a exportu slovenských produktov a služieb do zahraničia, zohrávalo veľmi dôležitú úlohu pri propagácií Slovenska v Ningbo. Zástupcovia agentúry sa aktívne zúčastňovali všetkých relevantných podujatí. Spolu s predstaviteľmi slovenskej podnikateľskej obce rokovali s riaditeľom komunikačného oddelenia mestskej časti Jiangbei, mesto Ningbo o obchodno-investičnej kooperácie medzi Slovenskom a Čínou.

Spoluprácu 16 krajín SVE a Číny na úrovni investičných agentúr koordinuje Kontaktný mechanizmu krajín strednej a východnej Európy. Za SARIO sa už tretieho rokovania na túto tému, ktoré sa konalo v meste Ningbo, zúčastnili riaditeľ odboru zahraničného obchodu p. Tibor Buček spolu s konzultantkou Veronikou Hluchou.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci veľtrhu „China-CEEC Investment and Trade Expo“ participovala na China-Central and Eastern European Countries Investment Cooperation semináre s cieľom povzbudiť čínske spoločnosti investovať v regióne SVE. Seminár predstavil zúčastneným čínskym spoločnostiam investičné prostredia jednotlivých krajín SVE a konkrétne investičné projekty.

Početné konferencie v rámci podujatia boli venované rôznym oblastiam, najsilnejšie zastúpenie mala SR vo sfére vzdelávania, cestovného ruchu a kooperácie na úrovni VÚC a samospráv.

Na fóre vzdelávania, ktoré bolo určené na rozvoj spolupráce medzi slovenskými a čínskymi univerzitami a výmenným študijným pobytom, participovalo až 7 univerzít:

1. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Ekonomická univerzita v Bratislave
3. Univerzita sv. Cyrila a Metóda
4. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie
5. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
6. Žilinská univerzita
7. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

Slovenská delegácia v oblasti vysokoškolského vzdelávania bola jedna z najväčších z regiónu SVE.

Témou fóra cestovného ruchu bol rast počtu čínskych turistov v SR a v štátoch strednej a východnej Európy. Konalo sa za účasti Krajskej organizácia cestovného ruch Žilinského turistického kraja (KOCR ŽTK), kúpeľov Lúčky a Rajecké Teplice. Na podujatí prebehla prezentácia regiónu a následné B2B rokovania o konkrétnych zámeroch v CR medzi KOCR ŽTK a zástupcami čínskych cestovných agentúr. KOCR ŽTK podpísala Dohodu o výmennej spolupráci s Úradom pre cestovný ruch mesta Ningbo. Na stretnutí sa potvrdil záujem zorganizovať zahraničnú pracovnú cestu pre čínskych touroperátorov s cieľom predstaviť turistický potenciál SR, ako aj zvýšiť návštevnosť Žilinského kraja.

Fórum predsedov samosprávnych celkov a primátorov miest Číny a krajín strednej a východnej Európy sa konal za účasti zástupcov ŽSK a mesta Martin. Podpredseda ŽSK p. Jozef Štrba predstavil potenciál kraja a bilanciu doterajšej spolupráce s provinciou Zhejiang. Počas podujatia delegácia ŽSK rokovala o.i. aj so zástupcami mestskej vlády mesta Ningbo, China Eastern Airlines, Convention & Exhibition Office, Výboru pre obchod mesta Ningbo, ... Témou pracovných diskusií bolo rozšírenie spolupráce v oblasti investícií, organizovanie obchodných misií čínskych podnikateľov do ŽSK, ako aj zavedenie priamej leteckej linky medzi Ningbom a Prahou cez Šangaj od júla tohto roku, ktorá výrazne zlepší dopravnú dostupnosť regiónu strednej Európy a juhovýchodnej Číny.

Galéria Ningbo 2016

Účasť SR 2016 na veľtrhu v Ningbo: VIDEO

Fotodokumentácia z misie: PDF

Memorandá SARIO s čínskymi inštitúciami

2009
1. Chengdu Hi – Tech Zone Management Committee, EU Project Incubation Centre 10.1.2009

2014
2. Zhejiang International Investment Promotion Center (ZIIPC) 16.6.2014
3. Department of Commerce of Hubei province 24.7.2014
4. China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) 24.10.2014
5. European Federation of Chinese Organizations (EFCO) 24.10.2014

2015
6. CSR (majiteľ Boge Elastmetall Slovakia, Trnava) 26.01.2015
7. International Green Economy Association (IGEA) 29.1.2015
8. Langfang Shengshi Conctruction Investment 17.05.2015
9. Hengshui city People´s government 19.05.2015
10. Commerce department of Hebei provincial government 19.5.2015
11. Slovakia – China International Motor Park 20.5.2015
12. China International Contractors Association (CHINCA) 25.5.2015
13. Commerce department of Liaoning provincial government 26.5.2015
14. Polish – Chinese Chamber of Investment 8.9.2015
15. Anci Economic Zone 13.11.2015
16. Industrial and Commercial Bank of China 24.11.2015

2016
17. China Federation of Overseas Chinese Entrepreneurs 27.4.2016
18. EC(shanghai)-EU Direct-Sale Platform 13.10.2016

2017

 1. Memorandum of Understanding - Dohoda o spolupráci s Úniou mladých Čínskych podnikateľov na Slovensku - Bratislava, 17.06.2017
 2. Memorandum of Understanding - Shenzen Central and Eastern European Countries Economy and Culture Association, 27.10.2017

PROTOKOL Z 11. ZASADNUTIA SPOLOČNEJ KOMISIE PRE HOSPODÁRSKU A OBCHODNÚ SPOLUPRÁCU MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU ČÍNSKOU ĽUDOVOU REPUBLIKOU

11. zasadnutie Medzivládnej zmiešanej komisie pre ekonomickú a obchodnú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou (ďalej len „MVK“) sa uskutočnilo 28. mája 2015 v Bratislave. Slovenskú delegáciu viedol p. Vladimír TURČEK, generálny riaditeľ, Sekcia priemyslu a obchodu, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a čínsku delegáciu viedol p. SUN Yongfu, generálny riaditeľ, Odbor európskych záležitostí, Ministerstvo obchodu, Čínska ľudová republika.

11. zasadaniu predsedali spoločne p. Vladimír TURČEK, generálny riaditeľ, Sekcia priemyslu a obchodu, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a p. SUN Yongfu, generálny riaditeľ, Odbor európskych záležitostí, Ministerstvo obchodu, Čínska ľudová republika.

Zoznamy členov slovenskej a čínskej delegácie (ďalej len „Obe strany“) sú priložené ako Príloha I resp. Príloha II tohto protokolu.

Počas svojho pobytu v Slovenskej republike p. SUN Yongfu absolvoval zdvorilostnú návštevu u p. Rastislava Chovanca, štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Obe strany zhodnotili vývoj vzájomnej bilaterálnej ekonomickej a obchodnej spolupráce počas posledných rokov a vyjadrili uspokojenie s pozitívnym pokrokom dosiahnutým v uvedených oblastiach.

Rokovania MVK sa viedli v rámci jednej pracovnej expertnej skupiny zameranej na tieto oblasti:

I. bilaterálne hospodárske a obchodné vzťahy,

II. priemysel, inovácie, výskum a vývoj a spolupráca malých a stredných podnikov,

III. spolupráca v oblasti energetiky a infraštruktúry,

IV. spolupráca v oblasti lesníctva, potravinárstva a poľnohospodárstva,

V. investície a financovanie projektov,

VI. normy a podpora obchodu,

VII. spolupráca v oblasti cestovného ruchu.

Rokovania MVK sa konali v priateľskej a ohľaduplnej atmosfére, ktorá odrážala hlavný cieľ, t.j. zlepšenie bilaterálnej ekonomickej spolupráce, rozvoj spolupráce najmä v oblasti obchodu, investícií, priemyslu a v iných odvetviach ekonomiky pomocou zistenia nových príležitostí v príslušných krajinách. Obe strany si tiež vymenili informácie o svojich hospodárskych a obchodných politikách a príležitostiach vyplývajúcich z podnikateľského prostredia.

Čínska strana predstavila prípravu 1. ročníka výstavy pre investície a obchod medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy EXPO, ktorá sa bude konať v meste Ningbo, uvítala účasť slovenských podnikov organizovanú slovenským orgánom a potvrdila, že slovenská strana uverejnila informácie o výrobkoch z tejto krajiny prostredníctvom Platformy pre spoluprácu medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy.

Obe strany vyjadrili spokojnosť s úspešným priebehom zasadnutia MVK, ktoré prispelo k prehĺbeniu vzájomne výhodných vzťahov medzi oboma krajinami.

Výsledky rokovaní v rámci zasadnutia Medzivládnej zmiešanej komisie pre ekonomickú a obchodnú spoluprácu medzi SR a ČĽR sú nasledovné:

I. Bilaterálne hospodárske a obchodné vzťahy

Obe strany znovu zdôraznili dôležitosť úlohy MVK pre rozvoj bilaterálnych hospodárskych a obchodných vzťahov uľahčením dialógu a posilnením spolupráce v širokom spektre otázok na základe spoločného záujmu.

Obe strany zdôraznili potrebu konania obchodných fór vo svojich krajinách s cieľom vytvoriť priame interakcie medzi podnikateľmi, čo prispeje k posilneniu priamych a pragmatických projektov v oblasti obchodu a investícií.

Obe strany hovorili o spôsoboch a prostriedkoch na posilnenie svojej bilaterálne hospodárskej spolupráce a obchodných vzťahov a vymenili si názory na situáciu, pokiaľ ide o obchod, ktorý mal v minulosti pozitívne tendencie a má dobré podmienky pre svoj ďalší rast.

Hodnoty vzájomnej výmeny tovaru a služieb medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou ukazujú už dlhý čas výrazné nezrovnalosti z dôvodu rôznych štatistických metód, ktoré sa používajú v jednotlivých krajinách. Napriek tomu Obe strany zdôraznili potrebu pokračovať v diverzifikácii komoditného koša vzájomnej výmeny tovaru a služieb. Obe strany sa zhodli, že vzájomná výmena tovaru a služieb je obojsmernou záležitosťou a mala by byť v rovnováhe. Za týmto účelom budú Obe strany hľadať nové komodity, spôsoby, nástroje a zdroje na dosiahnutie vyrovnanejšej obchodnej výmeny.

Obe strany sa dohodli na podpore a uľahčení účasti svojho verejného a súkromného sektora na veľtrhoch a výstavách, ktoré sa majú organizovať v krajine druhej strany.

Obe strany sa dohodli, že budú organizovať návštevy podnikateľských delegácií z rôznych odvetví s cieľom diverzifikovať zloženie obchodných a investičných vzťahov, posilniť spoluprácu medzi obchodnými agentúrami a agentúrami na podporu investícií a podnikateľskými združeniami v oboch krajinách. Na dosiahnutie tohto cieľa sa Obe strany dohodli, že sa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Slovenská obchodná a priemyselná komora budú propagovať v Číne a obdobné čínske subjekty na Slovensku.

Slovenská strana pozvala čínske spoločnosti, aby vstupovali do priemyselných parkov po celej krajine, podnikali v nich a investovali v nich prostredníctvom príležitostí a stimulov ponúkaných slovenskou vládou. Čínske investície sú najviac vítané predovšetkým v tých regiónoch Slovenskej republiky, kde je miera nezamestnanosti vyššia než celoštátny priemer, najlepšie vo východných oblastiach Slovenska. Pre investície v týchto regiónoch poskytuje slovenská vláda atraktívnejšie stimuly.

Obe strany sa dohodli na organizácii MVK za účasti relevantných inštitúcií (v závislosti od programu rokovania) a podnikov oboch krajín.

II. Priemysel, inovácie, výskum a vývoj a spolupráca malých a stredných podnikov

Obe strany, v kontexte malých a stredných podnikov (MSP), súhlasili s tým, že prijmú potrebné opatrenia na povzbudenie a podporu spolupráce prostredníctvom zdieľania znalostí a skúseností, organizovania vzájomných obchodných ciest na zlepšenie obchodných vzťahov medzi malými a strednými podnikmi, organizovania školení a podporných programov pre zástupcov malých a stredných podnikov a príbuzných organizácií.

Obe strany zdôraznili skutočnosť, že právna platforma pre ďalší rozvoj obchodnej spolupráce pre malé a stredné podniky už existuje. Memorandum o podpore spolupráce v oblasti malých a stredných podnikov medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom obchodu Čínskej ľudovej republiky bolo podpísané vo februári 2013 v Bratislave.

Obe strany chápu, že existuje obrovský potenciál na posilnenie bilaterálnej spolupráce v tejto oblasti, a súhlasia, že podporia príslušné národné organizácie, aby prijali vhodné opatrenia na podporu malých a stredných podnikov.

Obe strany sa zaviazali k podpore úlohy vedy, inovácií a technológií pri rozvoji vedomostnej ekonomiky. Okrem toho sa Obe strany dohodli, že prijmú potrebné opatrenia na posilnenie väzieb a spolupráce medzi spoločnosťami, centrami výskumu a vývoja univerzít a akademickými inštitúciami oboch krajín.

III. Spolupráca v oblasti energetiky a infraštruktúry

Obe strany uznávajú, že existuje potenciál na posilnenie bilaterálnych ekonomických vzťahov prostredníctvom užšej spolupráce v oblasti energetiky a budovania infraštruktúry.

V tejto súvislosti sa Obe strany dohodli na podpore spolupráce v oblasti energetiky, a to najmä v oblasti jadrovej, geotermálnej a uhoľnej energie, vrátane inštitúcií a spoločností, ktoré sa na nej priamo podieľajú. Oblasti osobitného záujmu zahŕňajú výstavbu a modernizáciu elektrární, dodávku ťažobnej technológie, hĺbkovú ťažbu uhlia a technológiu čistého uhlia.

Slovenská strana vyjadrila svoju pripravenosť na užšiu spoluprácu v ťažobnom sektore, predovšetkým v oblasti dodávok moderných technológií šetrných k životnému prostrediu a zariadení pre priemysel ťažby uhlia. Okrem toho, Slovensko prezentovalo svoje dlhoročné skúsenosti vo všetkých fázach cyklu jadrového paliva a ponúklo svoje zručnosti a vedomosti pri využívaní jadrovej energie.

Obnoviteľná energia a energetická účinnosť tiež predstavujú potenciálnu oblasť pre ďalšiu spoluprácu. Obe strany ponúkli výmenu skúseností v uvedených odvetviach, najmä pokiaľ ide o energetické zariadenia.

Obe strany považujú projekty dopravnej infraštruktúry za ďalšiu možnosť, ako posilniť vzájomnú hospodársku spoluprácu a budú podporovať príslušné inštitúcie a spoločnosti, ktoré podnikajú v tejto sfére alebo majú na starosti takéto projekty. Čínska strana je ochotná poskytnúť finančnú podporu pre projekty v oblasti energetiky a infraštruktúry na Slovensku spolu s čínskymi podnikmi. Slovenská strana zabezpečí rovnaké zaobchádzanie a podmienky pre čínske spoločnosti, ako majú ostatní zahraniční investori, v súlade s medzinárodnými pravidlami a povinnosťami vyplývajúcimi z členstva v EÚ a ďalších medzinárodných organizáciách.

IV. Spolupráca v oblasti lesníctva, potravinárstva a poľnohospodárstva

Obojstranne bolo konštatované, že komoditný kôš v agrobiznise a výmene komodít má obrovský potenciál rastu prostredníctvom využívania nových existujúcich možností na Oboch stranách. Slovenská strana ponúkla nové technológie v oblasti chovu dobytka, zdravotných programov zvierat, systémov kontroly dobrých životných podmienok zvierat a kvality zdravotných kontrol v priebehu celého reťazca výroby potravín. Všetky tieto nové aktivity v poľnohospodárstve sú schopné posunúť vzájomnú spoluprácu a komoditnú výmenu do nových dimenzií.

Okrem toho sa Obe strany dohodli, že priestor pre spoluprácu existuje aj v lesníctve a drevospracujúcom priemysle. Slovenská strana ponúka svoje skúsenosti v tejto oblasti, vrátane opakovaného zalesňovania, výskumu a simulácie následkov klimatických zmien a hlavných prvkov ekosystémov, ochrany lesov, atď.

Obe strany sa zaviazali, že budú hľadať spôsoby a prostriedky na zabezpečenie ďalšej propagácie obchodu s potravinami a poľnohospodárskymi výrobkami prostredníctvom účasti poľnohospodárskych spoločností a výrobcov na špecializovaných výstavách a veľtrhoch s najlepšou možnou vzájomnou podporou.

Obe strany budú podporovať príslušnú inštitúciu a spoločnosti, aby začali technickú spoluprácu týkajúcu segmentov spoločného záujmu (moderné zavlažovacie techniky vrátane školení a výmeny skúseností, prevencia poľnohospodárskeho znečistenia a vplyvov zmeny klímy, územného plánovania a klasifikácie pôdy, vodného a pôdneho hospodárstva a zdieľanie informácií o najnovšom vývoji v týchto oblastiach).

V. Investície a financovanie projektov

Obe strany vidia širokú paletu investičných príležitostí v oblasti informačných technológií (IT), moderných technológií (nanotechnológia, bio-technológia), energetiky, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka, výstavby infraštruktúry a renovácii, výskumu a vývoja, automobilového a elektronického priemyslu. Príležitosti pre spoločné investičné projekty sú aj v oblasti služieb, zdravotnej starostlivosti, cestovného ruchu a vedeckého výskumu.

Obe strany sa dohodli, že vyvinú spoločné úsilie a poskytnú pomoc bilaterálnym propagačným akciám pre investície, aby sa prezentovali obchodné príležitosti a vytvorili väzby medzi potenciálnymi investormi. Obe strany tiež určili možnosti spolupráce prostredníctvom spoločných investícií v tretích krajinách.

Vzhľadom na to, že Eximbanka SR a príslušné čínske subjekty spoločne pracujú na základe existujúcej dohody, slovenská strana vyjadrila pripravenosť posilniť vzájomnú spoluprácu v oblasti finančného sektora s cieľom podporiť obchod a investície medzi príslušnými krajinami. Obe strany sa dohodli, že sa budú snažiť nájsť nové formy a nástroje na ďalšie posilnenie finančnej spolupráce.

Slovenská záručná a rozvojová banka a Asset Management Co. preukázali svoju pripravenosť na spoluprácu s príslušnými čínskymi subjektmi. Možná spolupráca sa zameria predovšetkým na spoločné financovanie projektov využitím nových nástrojov a ponúkaných produktov.

Slovenská strana ocenila program spolupráce medzi Čínskou ľudovou republikou a 16 krajinami strednej a východnej Európy.

Čínska strana bude podporovať čínske finančné inštitúcie na financovanie projektov v oblasti infraštruktúry, špičkových technológií, zelenej ekonomiky, energetiky a ďalších odvetví v rámci úveru v hodnote 10 miliárd USD v regióne strednej a východnej Európy, a je ochotná poskytnúť finančnú podporu pre tieto projekty v oblasti infraštruktúry v strednej a východnej Európe vrátane Slovenskej republiky.

V tomto kontexte sa od slovenských spoločností žiada, aby predložili svoje žiadosti o tento úver s podrobnou dokumentáciou príslušným čínskym finančným inštitúciám. V tejto súvislosti slovenská strana zdôraznila, že je pripravená posilniť vzájomnú spoluprácu vo finančnom sektore (úvery a záruky) s cieľom podporiť investičné aktivity medzi Oboma stranami.

Slovenská strana dúfa, že sa zapojí do využitia úveru v hodnote 10 miliárd USD s určitým podielom referenčných úverov. Čínska strana bola požiadaná o poskytnutie aktívnej pomoci pri hľadaní partnerov pre projekty a aby zaradila slovenské projekty do mechanizmu iniciatív.

VI. Normy a podpora obchodu

Obe strany sa dohodli, že Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS) a Čínska všeobecná správa pre dohľad nad kvalitou, kontrolou a karanténou (AQSIQ) budú úzko spolupracovať na odstránení obchodných prekážok.

Okrem toho budú Obe strany podnecovať ÚNMS a AQSIQ, aby úzko spolupracovali pri zlepšovaní podnikateľského prostredia pre malé a stredné podniky a prenos informácií.

VII, Spolupráca v oblasti cestovného ruchu

Na základe pozitívneho bilaterálneho vývoja v odvetví cestovného ruchu sa Slovenská republika a Čínska ľudová republika dohodli na ďalšej podpore druhej krajiny ako destinácie pre cestovanie. Slovenská strana zdôraznila, že je pripravená posilniť spoluprácu s čínskymi spoločnosťami v oblasti cestovného ruchu, vrátane výmeny informácií a vzájomnej propagácie produktov cestovného ruchu. Čínskym cestovným kanceláriám sa ponúkla možnosť využívať slovenské kúpele a wellness centrá pre zdravotnú a lekársku starostlivosť, relax atď.

Obe strany sa dohodli na podpore spolupráce a kontaktovaní národných agentúr a subjektov podnikajúcich v cestovnom ruchu oboch krajín. Čínska strana prezentovala vrelé pozvanie pre slovenských turistov a chuť povzbudiť väčšie množstvo čínskych turistov na cestu na Slovensko a priala si, aby výmenu vzájomného cestovného ruchu podporilo spoločné úsilie na oboch stranách. Obe strany sa dohodli na podpore cestovného ruchu aj spoluprácou prostredníctvom medzinárodných veľtrhov, výstav, atď.

Obe strany sa rozhodli, že uskutočnia 12. zasadnutie Medzivládnej zmiešanej komisie v Čínskej ľudovej republike v deň, na ktorom sa vzájomne dohodnú prostredníctvom diplomatických kanálov.

Na dôkaz toho splnomocnení zástupcovia podpísali tento protokol.

Vypracované a podpísané v Bratislave dňa 28. mája 2015 v dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku, z ktorých každá zo strán dostala jeden.

ZOZNAM ČLENOV SLOVENSKEJ DELEGÁCIE

p. Vladimír Turček

PREDSEDA 11. SPOLOČNÉHO VÝBORU generálny riaditeľ, Sekcia priemyslu a obchodu, Ministerstvo hospodárstva (MH) Slovenskej republiky

p. Dušan Novotný

TAJOMNÍK 11. SPOLOČNÉHO VÝBORU
hlavný štátny radca, Odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce, MH

p. Peter Jesenský

riaditeľ, Odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce, MH

p. Silvia Madajová

riaditeľka, Oddelenie priemyselného rozvoja a investícií, MH

p. Katarína Špitová

štátny radca, Odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce, MH

p. Igor Hajdúšek

veľvyslanec s osobitným poslaním pre vedu a inovácie, vedúci oddelenia globálnych politík, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVAEZ)

p. Miroslav Tomo

radca, Odbor riadenia ekonomickej diplomacie 2, (MZVAEZ)

p. Marián Bujna

riaditeľ, Odbor stratégie a politiky cestovného ruchu, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR)

p. Martina Kováčová

hlavný štátny radca, Odbor stratégie a politiky cestovného ruchu, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR)

p. Pavol Bžán

riaditeľ, Odbor programovania a monitorovania dopravnej infraštruktúry (MDVRR)

p. Marek Hajduk

riaditeľ, Odbor medzinárodnej spolupráce a medzinárodných organizácií, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ)

p. Lucia Povodová

štátny radca, Odbor bilaterálnej spolupráce a medzinárodných organizácií, Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV)

p. Jaroslava Kadlicová

hlavný štátny radca, Odbor obchodnej politiky (MPRV)

p. Alexander Kis-Geczi

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS), Útvar európskych záležitostí

p. Miroslav Poláček

konzultant a odborník na záležitosti malých a stredných podnikov, Slovak Business Agency (SBA)

p. Miroslav Božik

riaditeľ, Oddelenie pre nakladanie s jadrovým odpadom a použitým jadrovým palivom (JAVYS)

p. Peter Líška

predseda predstavenstva, VUJE a.s. Trnava

p. Oto Schulz

riaditeľ, VUJE, a.s. Trnava

p. Peter Panenka

podpredseda predstavenstva, HYCO a.s.

p. Igor Lichnovský

generálny riaditeľ, Eximbanka SR

p. Branislav Dej

manažér portfólia, Slovenská záručná a rozvojová banka, AM (SZRB)

p. Pavol Antalič

člen predstavenstva SOPK, riaditeľ Exima, Co. Ltd.

p. Anton Novák

viceprezident, Slovensko-čínska obchodná komora

p. Peter Osvald

výkonný riaditeľ, SARIO

p. Chongjie Xia

konzultant, Oddelenie zahraničného obchodu, SARIO

p. Martin Nemeth

vedúci špeciálnych projektov, Váhostav - SK, a.s. Bratislava

ZOZNAM ČLENOV ČÍNSKEJ DELEGÁCIE

p. Sun Yongfu

PREDSEDA 11. SPOLOČNÉHO VÝBORU; generálny riaditeľ Odboru európskych záležitostí, Ministerstvo obchodu

Jeho Excelencia p. Pan Weifang

veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike

p. Huang Yuefeng

riaditeľ Odboru európskych záležitostí, Ministerstvo obchodu

p. Wang Jinsong

hospodársky a obchodný radca Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike

p. Li Chengyao

zástupca riaditeľa Odboru európskych záležitostí, Ministerstvo obchodu

p. Wang Qiaolei

zástupca Odboru európskych záležitostí, Ministerstvo obchodu

p. Wang Jianfeng

tretí tajomník Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike

p. Liu Jianxun

viceprezident spoločnosti Zhuzhou Times New Material Technology Co., Ltd, China South Rails (Čínske južné železnice)

p. Yun Liang

viceprezident spoločnosti China Communications Construction Corporation

p. Xu Xiaofeng

vyšší manažér rozvoja spoločnosti China National Nuclear Corporation

p. Chen Yuhan

obchodný riaditeľ spoločnosti China Gezhouba Group International Engineering Co.,Ltd

p. Wang Lei

asistent generálneho riaditeľa Bank of China, Maďarsko

p. Jiang Xiwen

generálny riaditeľ spoločnosti ZTE, Slovensko

p. Xu Libin

viceprezident spoločnosti Huawei Corporation, Slovensko

p. Yu Guojun

vedúci projektovej skupiny CNNC Slovakia Oddelenie pre medzinárodný obchod

p. Zhang Hui

člen pracovnej skupiny projektu CNNC UK, Oddelenie pre medzinárodný obchod

Ako používať túto aplikáciu

Túto webovú mobilnú aplikáciu sme pripravili pre účely zahraničnej delegácie.

Inštalácia

Jej výhodou je, že si ju netreba inštalovať. Stačí, ak si ju ešte doma (na Slovensku) otvoríte vo svojom mobile vo webovom prehliadači. Mal by to byť ten mobilný telefón, ktorý si zoberiete so sebou na delegáciu. Od tohto momentu vám bude fungovať aj offline - bez pripojenia na internet.

To, že funguje offline, je jej hlavnou výhodou, keďže v zahraničí, ako aj v lietadle, väčšinou nemáte pripojenie na internet.

Na čo slúži

Aplikácia má byť vašim sprievodcom vo vačku, keďže máte mobil stále so sebou. Okrem oficiálneho programu, informácií o cieľovej destinácii a dôležitých kontaktov, máte k dispozícii zoznam členov delegácie aj s profilmi ich firiem/inštitúcií.

Naša aplikácia má za cieľ podporiť networking, t.j. zoznamovanie sa medzi samotnými členmi delegácie.

Triedenie ľudí

V sekcii "členovia delegácie" je možné prezerať kompletný zoznam všetkých účastníkov delegácie a kliknutím otvoriť detail osoby aj s jej profilom.

Hore v každom detaile nad fotografiou osoby sú tri tlačítka:

 • chcem spoznať
 • už sa poznáme
 • v obľúbených

Každé tlačítko je možné zapnúť/vypnúť a význam prvých dvoch netreba vysvetľovať. A myslíme, že ani tretieho, každý nech ho používa podľa vlastného uváženia.

Vaše voľby sa nikam neposielajú, nikomu inému sa nezobrazujú, sú iba pre vašu potrebu, aby ste si mohli v zozname ľudí ľahšie filtrovať.

Následne môžete začať používať filter (päť tlačítok nad zoznamom ľudí) a jeho použitie je vďaka textovému popisu intuitívne.

Takýmto spôsobom si môžete kontakty ľahko manažovať, s kým by ste sa chceli zoznámiť, s kým ste sa už zoznámili, prípadne že vás niekto zaujal natoľko, že máte v pláne v budúcnosti nejakým spôsobom v kontakte pokračovať.

Odkaz na plochu

Ak si chcete urobiť na aplikáciu odkaz na plochu (mobilného telefónu), ako majú klasické aplikácie (formou ikony), tak stlačte v prehladači menu (na iOS musí byť Safari) a zvoľte "Add to Home Screen". Odteraz môžete našu aplikáciu spúšťať priamo z plochy vášho telefónu.

Posledné načítanie

Odporúčame aplikáciu ešte tesne pred odletom manuálne refreshnúť (znovu načítať).

Aplikácia by sa mala počas pobytu v zahraničí (ak budete online, napr. na hotelovej WIFI), ak ju otvoríte, automaticky aktualizovať.

Prajeme vám všetkým príjemný zážitok!

How to use this app

We created this web mobile application for a foreign delegation needs.

Installation

Its advantage is that it is not neccessary to install. Only you can do is to open it at home (in Slovakia) on your cell phone in the web browser. It should be a cell phone which you will take with you on the delegation. From this moment it works also offline - without internet connection.

The fact that it works offline is the main advantage, because in abroad, and also on an airplane, usually you do not have internet connection.

It is good for

The application should be your pocket guide, because you have a cell phone always with you. You will get there information about the official programme, destination, important contacts, and also  delegation members list with companies/institutions profiles.

With our application we want to support networking, i.e. connecting among the delegation members.

Selecting persons

In a section "delegation members" it is possible to browse a complete delegation members list and with a click to open a person’s detail and also his/her profile.

There are three buttons up in every detail, above the person’s photo:

 • I like to connect
 • Connected
 • Favorites

Every button it is possible to turn on/off and the meaning of the first two ones we do not have to explain. And we think that the third one is clear too. Feel free to use it how you want to.

Your options are not sent anywhere, no one can see them, they are just for your need, for your esier way to filter in members list.

After this you can start to use the filter (five buttons above the members list) and its use is intuitive thanks to a text description.

By this way you can easier manage contacts, seeing who you would like to connect,  who you are connected to, or if you  plan  to keep in touch  with anyone in the future.

Link on desktop

If you want to put an application link on a desktop (of a cell phone), like standard applications allow (by icon), just push in a  browser menu (for iOS must be Safari) and select "Add to Home Screen". From this moment you can open our application from desktop of your cell phone.

Last loading

We recommend you to refresh manually (to load again) the application right before a departure.

If you are online in abroad (e.g. in a hotel room where is WIFI available) and you open the application, it will be updated automatically.

We wish you a nice experience!

SARIO

Z misie

Slovakia Business Friendly
Róbert Šimončič
CEO, generálny riaditeľ SARIO

+421 2 58 260 100
robert.simoncic@sario.sk

SARIO je štátnou agentúrou zameranou na podporu prílevu zahraničných investícií a obchodu a spadá do pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR.

Misiou agentúry je využiť všetky možnosti štandardných stimulačných prostriedkov na zvýšenie prílivu investícií na Slovensko a zároveň podpora slovenských podnikateľských subjektov pri ich zapájaní do medzinárodnej obchodnej výmeny a ich premene na subjekty vysoko výkonné a úspešné na globalizovanom svetovom trhu.

Víziou agentúry je pomáhať transformovať Slovensko na technologicko - inovačno - talentové biznis centrum Európy. Ako agentúr máme ambíciu stať sa preferovaným partnerom firiem zvažujúcich investovanie v strednej Európe a tiež kľúčovým partnerom pri prepájaní slovenských podnikateľských subjektov so zahraničnými s cieľom podpory ich exportných aktivít.

Vladimír Ležák
riaditeľ odboru investičných projektov

+421 910 828 254
vladimir.lezak@sario.sk

Odbor investičných projektov SARIO ponúka širokú škálu služieb a asistenciu pri realizácii investičných projektov, expanzií a relokácií pre nové investície a etablované spoločnosti. Ide najmä o služby spojené s identifikáciou vhodných lokalít a nehnuteľností, analýzy trhu práce, poradenstvo v oblasti investičnej pomoci, ako aj asistencia poskytovaná investorom vo vzťahu k verejným a štátnym inštitúciám a tiež samosprávam.

Tibor Buček
riaditeľ odboru zahraničného obchodu

+421 910 828 305
tibor.bucek@sario.sk

Odbor zahraničného obchodu SARIO poskytuje slovenským exportérom služby a asistenciu pri ich presadzovaní sa na zahraničných trhoch a zapájaní sa do medzinárodnej obchodnej výmeny. Ide o organizovanie podujatí na podporu exportu slovenských firiem, najmä podnikateľských fór a misií, vzdelávacích podujatí, ale aj o systematické spracúvanie teritoriálnych informácií a prehľadov. Súčasťou služieb je aj identifikácia potenciálnych obchodných partnerov v zahraničí a prepájanie zahraničných dopytov s výrobnými možnosťami slovenských firiem.

Jozef Troják
riaditeľ odboru Národný projekt SARIO

+421 910 828 210
jozef.trojak@sario.sk

Cieľom Národného projektu SARIO je posilnenie internacionalizačných kapacít malých a stredných podnikov (MSP), vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných prezentačných, kooperačných, poradenských služieb MSP s cieľom zvýšiť mieru ich zapojenia do medzinárodnej spolupráce stimulujúcej ich ďalší rozvoj a posilňujúcej ich konkurencieschopnosť a postavenie v národnom hospodárstve. Prostredníctvom vybudovania Trade Pointov s poskytovaním individuálneho poradenstva, realizácie tréningových aktivít, ako aj zapojenie MSP do transnacionálnych a regionálnych subdodávateľských reťazcov podporuje Národný projekt zvyšovanie odborných kapacít a zefektívnenie obchodných činností MSP na úrovni menej rozvinutých regiónov SR.

SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky financovanou zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Misia

Misiou agentúry je nastaviť a využiť všetky možnosti stimulačných prostriedkov na zvýšenie prílivu zahraničných investorov a zároveň podpora slovenských firiem pri premene na subjekty vysoko výkonné a úspešné na globalizovanom svetovom trhu.

Vízia

Pomáhať transformovať Slovensko na technologické – inovačné - talentové biznis centrum Európy. Stať sa preferovaným partnerom firiem zvažujúcich investovanie v strednej Európe. Akcelerovať úspech slovenskej ekonomiky merateľným spôsobom, prispievajúc ku kvantitatívnemu a kvalitatívnemu rastu.

Strategické ciele

Strategickým výberom teritórií a sektorového zamerania zvýšiť podiel investorov, ktorých produkcia sa vyznačuje vysokou pridanou hodnotou. Podpora exportných aktivít slovenských podnikateľských subjektov vo výraznej miere tak, aby sa táto podpora odrážala signifikantným spôsobom na ukazovateľoch zahraničného obchodu Slovenska.

Kľúčové aktivity pre investície

 • posilnením štatútu agentúry v rámci štátnej správy vytvárať konkurencieschopné investičné a business - friendly prostrediena Slovensku
 • podporovať investičné projekty domácich a zahraničných investorova sprievodný servis
 • ponúkať konzultácie a riešenia v oblasti individuálnej štátnej pomoci a nových stimulačných prostriedkov výhodných oproti konkurencii
 • mapovať a vytvárať databázy voľných nehnuteľností a priemyselných parkov
 • zabezpečiť asistenciu a servis pri vytváraní spoločných podnikov slovenských firiem so zahraničnými partnermi (joint ventures

Posilnenie obchodu

 • sústredenie podpory na slovenské vlajkové lode a stredné podniky pri podpore exportu
 • z pozície agentúry v rámci štátnej správy sa orientovať na kultiváciu prostredia a na zmiernenie systémových nevýhod MSP/menších podnikov pre podnikanie
 • snaha o začlenenie MSP do stratégie ekonomických klastrov - zlepšit spoluprácu s potenciálnymi partnermi na úrovni regiónov, vysokoškolskej a výskumnej sféry
 • budovanie siete zastúpení, ambasádorov a reprezentantov na strategických teritóriách

Ocenenia

 • najlepšia investičná agentúra regiónu Východnej Európy v hodnotení časopisu Site Selection magazine
 • medzinárodné renomé služieb podpory investícií SARIO bolo potvrdené ocenením Najrýchlejšie sa rozvíjajúca investičná agentúra v Európe pre rok 2003 ako aj Najlepšia európska investičná agentúra pre high?tech investície na svetovej investičnej konferencii vo francúzskom La Baule pre rok 2007
 • Agentúra SARIO prevzala 2. apríla 2017 v Spojených arabských emirátoch ocenenie Investment Award 2017, ako najlepšia agentúra na podporu investícií pre región východnej, strednej Európy a Turecka.

Kontakt

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Trnavská cesta 100
821 01 Bratislava
Slovenská republika

+421 2 58 260 100
+421 2 58 260 109
sario@sario.sk
invest@sario.sk
trade@sario.sk
www.sario.sk

Digitálna koalícia

V decembri 2016 bola v Bruseli založená Koalícia pre digitálne zručnosti a povolania (Digital Skills and Jobs Coalition) ako aktivita, ktorá rozširuje pôsobnosť Grand Coalition.

Digitálna koalícia, ktorej predsedom predstavenstva sa 26.septembra 2017 stal vicepremiér Peter Pellegrini, spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť Slovákov všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike.

Každý z 21 signatárov zakladajúceho Memoranda pri podpise Memoranda zároveň predstavil svoje detailné ciele. Sú zamerané na zlepšovanie digitálnych zručností študentov a na zvyšovanie digitálnej gramotnosti zamestnancov, ale aj nezamestnaných či podnikateľov.

Predsedom výkonnej rady sa stal prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

Bližšie informácie nájdete na stránke: www.digitalnakoalicia.sk

The Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) is a government-funded allowance organization that works under the supervision of the Ministry of Economy of the Slovak Republic.

SARIO’s primary objective is to improve the standard of living of Slovak citizens by increasing employment and reducing regional disparities.

Mission

The mission of the agency is to design and use all kinds of stimuli to increase the influx of foreign investment while promoting Slovak companies in their effort to transform into high-performance subjects successful in the globalized world market.

Vision

Assist in the process of Slovakia´s transformation to the business - technology- innovation - talent center of Europe and to become the preferred partner of companies contemplating investment in Central Europe. Accelerate the achievement of the Slovak economy in a measurable way, contributing to the quantitative and qualitative growth.

Strategic Goals

The strategic choice of territories and sectorial focus should increase the share of investors, whose production is characterized by high added value.

Supporting export activities of Slovak businesses so that this support reflects significant way the indicators of foreign trade of Slovakia.

Key Activities for investment

 • Strengthening the status of the agency within government to create a competitive investment "business-friendly" environment in Slovakia
 • Promotion of investment projects of domestic and foreign investors and aftercare services
 • Consultations and solutions for state aid and new stimulus funds that would be preferred against the competition´s
 • Creation of a database of available real estate and industrial parks
 • Assistance and service to create joint ventures of Slovak and foreign companies (joint ventures)

Strengthening trade

 • Focusing on the support of Slovak business flagships and SMEs to promote export
 • Based on the agency's position within the government to focus on the cultivation of environment and to mitigate systemic disadvantages of SMEs companies
 • Put efforts into integration of SMEs into clusters of economic strategy - to improve cooperation with potential partners at the regional level, higher education and research sector
 • Build a network of agencies, ambassadors and representatives for strategic territories

Awards

International reputation services support investment SARIO was confirmed by awards "Fastest-growing Investment Promotion Agency in Europe in 2003" and "Best European Investment Promotion Agency in High-Tech Award" at the World Investment Conference in La Baule, France 2007.

Global Best to Invest“, the best investment agency in the region of Eastern Europe, Site Selection magazine, 2012.

Informácia k spracúvaniu osobných údajov

V súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679

Vaše práva pri spracovaní osobných údajov sú nasledujúce:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní vaše osobné údaje na váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj my máme povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje.

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inému správcovi, resp. inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?
Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, a email, aby sme vás vedeli identifikovať.

Komu odvolanie podávate.
Odvolanie adresujte spoločnosti Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je potrebné poslať v písomnej podobe na adresu Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava.